Zoek tijdig hulpverlening bij schulden

schuldenFinanciële problemen. Het kan ieder van ons overkomen. We verliezen onverwacht onze job, worden ernstig ziek of worden geconfronteerd met een vechtscheiding. Of we kunnen als zelfstandige onze verplichtingen tegenover de fiscus of de sociale wetgeving niet meer aan. Anderen hebben het dan weer moeilijk om de financiële eindjes aan elkaar te knopen of hun beschikbaar budget efficiënt te beheren en de tering naar de nering te zetten. Als we met teveel onbetaalde rekening zitten en we onze schuldenspiraal niet meer kunnen doorbreken, zitten we met een probleem. Tijdig reageren én gepaste hulpverlening zoeken bij schulden, is dan de enige uitweg. Hoe pakken we bij voorkeur onze schuldenlast aan, en wat zijn de mogelijkheden voor schuldbemiddeling in Belgë?

Meer en meer landgenoten doen beroep op schuldbemiddeling. En dat zijn lang niet altijd gezinnen met een laag inkomen of bejaarden met een beperkt pensioentje. Meer en meer jonge gezinnen en tweeverdieners geraken in financiële nood, en zoeken uiteindelijk hulp bij derden. Maar dat is spijtig genoeg niet altijd het geval. Velen proberen op eigen houtje uit hun financiële put te kruipen, meestal tevergeefs. En dan zakken we steeds verder en verder weg in het financiële moeras. Als het zover gekomen is, beginnen de problemen pas écht.

Zelf aanmodderen maakt financiële put alleen maar dieper

Dus één goede raad: overwin je trots, reageer tijdig en wacht zeker niet té lang vooraleer hulp te zoeken. Zélf tot het besef komen dat het zo niet verder meer kan, en je niet zonder hulpverlening uit je schulden geraakt is ongetwijfeld de eerste stap in de goede richting. In vele gevallen komt dit besef spijtig genoeg te laat, en dat is dan een bijkomend probleem. Hoe langer we wachten om hulp van buitenaf te vragen, hoe dieper onze financiële put wordt…

OCMW of CAW eerste lijnshulp

Wie tot het besef komt dat hij of zij niet meer zelfstandig uit de financiële zorgen geraakt, wendt zich in de eerste plaats tot het OCMW van zijn gemeente. Daar analyseert men jouw financiële problemen, en zoekt men naar mogelijke oplossingen. Zijn jouw financiële problemen beperkt, dan tracht men met de verschillende schuldeisers een financieel afbetalingsplan op te stellen. Al onze inkomsten worden dan door het OCMW beheert en betaalt daarvan de schuldeisers. Wij krijgen als schuldenaars wekelijks leefgeld uitbetaald. In het beste geval vijftig euro per volwassenen en vijfentwintig euro per kind, meeste nog minder. Het OCMW beheert onze inkomsten en betaalt de verschillende schuldeisers. Andere schuldbemiddelaars zijn de Centra voor Welzijnswerk (CAW).

Collectieve schuldenregeling

Komt het OCMW of het CAW tot de vaststelling dat ze met jouw maandelijks inkomen onmogelijk alle schulden kunnen aanzuiveren, zitten we pas goed in de zorgen. Dan zullen deze organisaties overgaan tot de volgende, meer drastische stap, de collectieve schuldenregeling. Op dat moment wordt de arbeidsrechter ingeschakeld die meestal een gespecialiseerd advocaat als collectieve schuldbemiddelaar aanstelt.

Collectief schuldbemiddelaar stap naar definitieve oplossing

Zo’n collectieve schuldbemiddelaar is voor schuldeisers zéker geen ramp, wel integendeel. Zijn meestal langdurige bemiddelingsrol moet uiteindelijk naar een definitieve oplossing van onze financiële problemen leiden. Als schuldenaar krijg je een beschermd statuut. Daarbij worden alle schulden bevroren,
zodat onze schuldenberg niet meer kan aangroeien. Verder zal onze collectieve schuldbemiddelaar onderhandelen met de verschillende schuldeisers,
en zullen uiteindelijk sommige schulden zelfs volledig kwijtgescholden.

Schuldbemiddelaar beheert ons inkomen

De collectieve schuldbemiddelaar beheert al onze inkomsten. Beetje bij beetje worden onze schulden door hem afbetaald, terwijl schuldenaars wekelijks een leefgeld krijgen toegewezen. Dat leefgeld hangt in belangrijke mate af van de financiële put waarin we zijn terecht gekomen. Honderd en zelfs tachtig euro per week voor een gezin met twee kinderen is dan zelfs geen uitzondering. Laat je daardoor niet ontmoedigen, maat zet door. Dat is immers de enigste uitweg om uiteindelijk weer met een propere financiële lei te kunnen herbeginnen. Een periode van collectieve schuldbemiddeling duurt gemiddeld vijf jaar,
maar kan in sommige gevallen verlengd worden. Zo’n collectieve schuldbemiddeling kan ons slechts één maal uit de financiële zorgen brengen. Komen we later terug in een schuldenspiraal, terecht, dan is er geen moederke lief meer aan…

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Tags: , , , , , ,