Zo kun je een ziekenhuisfactuur zoveel mogelijk beperken

Sta je voor de een of andere ingreep of medische behandeling voor een opname in het ziekenhuis, dan wordt je als patiënt niet alleen met je lichamelijke en emotionele leed geconfronteerd. Een ziekenhuisopname is duur. Zo duur zelfs dat velen hun ziekenhuisfactuur niet meer kunnen betalen, er een lening moeten voor afsluiten of een afbetalingsplan moeten afspreken. Is een ziekenhuisopname een luxezaak geworden en binnenkort nog enkel mogelijk voor diegenen met een groot inkomen, of kun je er zélf veel aan doen om je ziekenhuisfactuur zoveel mogelijk beperken? Hoe kunnen we dit realiseren en wat zijn de redenen voor het enorme prijsverschil tussen de verschillende ziekenhuizen van ons land?
 
Denk je dat je voor éénzelfde medische ingreep of onderzoek in al onze 200 ziekenhuizen dezelfde factuur krijgt gepresenteerd, dan heb je het spijtig genoeg verkeerd voor. Recent onderzoek door de verschillende mutualiteiten van ons land bracht enorme prijsverschillen aan het licht. Voor eenzelfde behandeling kan de prijs variëren tussen een betaalbare 398 euro en maar liefst 2.837 euro, voor velen een onoverkomelijke struikelblok waar ze lang de broeksriem voor moeten aanhalen. Hoe zijn deze enorme prijsverschillen mogelijk, en wat kun je er zélf aan doen om voor je gezondheid niet teveel te betalen? 

Geen ingewikkelde ingrepen

Verwonderlijk hierbij is zeker dat de grote prijsverschillen niet uitsluitend om ingewikkelde ingrepen gaat, maar eerder routineingrepen als het verwijderen van een appendix. Van de in totaal 20o ziekenhuizen die ons land telt, zijn er zo’n dertigtal die hun patënten opvallend veel laten betalen. Voor de behandeling van identieke aandoeningen rekenen ze de ziekteverzekering systematisch méér aan dan hun collega’s. Dat blijkt uit recente cijfers van het Riziv,  waar verder uit blijkt dat negentien van de dertig dure ziekenhuizen zich in Wallonië bevinden, zes in Brussel en vijf in Vlaanderen. 

Opvallen veel diagnose onderzoeken

De in totaal dertig ziekenhuizen die volgens deze riziv- nota hun patiënten buitensporige facturen aanbieden, doen opvallend meer diagnostisch onderzoek als radiologie, scans en laboonderzoeken. Daarnaast gaat het ook om meer technische ingrepen dan hun collega’s.

 

Enorme stijging gezondheidskosten

 

Dat deze gang van zaken een enorme stijging van de gezondheidskosten met zich mee brengt, laat zich. Uit cijfers van de Socialistische Mutualiteit blijkt dat de prijs van een verblijf in het ziekenhuis vorig jaar steeg met ruim twee procent, en deze trend blijft zich doorzettenzet. 

Verzekeringen met beperkte dekking

 

Eén van de oorzaken van deze stijgingde van ziekenhuiskosten is ongetwijfeld het feit dat heel wat  ziekenhuizen hun voordeel doen met hospitalisatieverzekeringen met onbeperkte dekking, waardoor steeds meer (dure) supplementen worden aangerekend. Dat is er op zijn beurt oorzaak van de premieverhoging van de ziekenfondsen.

 

Prijzen vergelijken met vergelijkingsmodule

 

Wil je jouw ziekenhuisfactuur zo laag mogelijk houden? Dan moet je er in eerste instantie wél voor zorgen dat je in orde bent met je mutualiteit. Je doet er ook goed aan voor je opname de prijzen van de ziekenhuizen in je regio grondig te vergelijken voor je het opnameformulier ondertekend. Ziekenhuisprijzen vergelijken doe je eenvoudig met de speciaal daarvoor ontworpen rekenmodule die de Socialistische Mutualiteit op zijn website ter beschikking stelt en je de meest recente ziekenhuisprijzen presenteertter. Met behulp van deze handige berekingsmodule kun je, afhankelijk  van je behandeling en het gekozen ziekenhuis, de gemiddelde kostprijs van je ziekenhuisopname berekenen. Een vergelijkbare berekeningsmodule vind je ook op de site van de  Christelijke Mutualiteit. Hiermee kun je vier ziekenhuizen tegelijk met elkaar vergelijken.

Controleer de opnameverklaring

 

Teken je opnameformulier niet onmiddellijk zonder deze  grondig na te lezen, met extra aandacht voor de kleine letters.  Sommige documenten vermelden dat je als patiënt kiest voor innovatieve technieken.  Maar uitgerekend deze keuze zorgt er voor dat je ziekenhuisfactuur torenhoog kan oplopen. En wie zegt ons wat zo’n innovatieve technieken juist inhouden?

Wat dekt je hospitalisatieverzekering?

 

Kijk voor je opname in het ziekenhuis grondig na wat je hospitalisatieverzekering dekt en wat niet. Op die manier voorkom je eventuele bijkomende kosten die door je verzekering niet worden terugbetaald. Beschik je over geen hospitalisatieverzekering,  overweeg  dan er een af te sluiten. 

  • Richtprijs tweepersoonkamer: Vorig jaar in een tweepersoonskamer gemiddeld 361 euro per dag.
  • Richtprijs éénpersoonskamer: Een opname in een eenpersoonskamer kostte in dezelfde periode 1.279 euro per dag. Ondertussen zijn deze prijzen weinig of niet gewijzigd.

     
     
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Tags: , , , , , , , ,