Zo kun je zelf je lening berekenen

Geld lenen, we zien er allemaal tegen op, maar soms is het onvermijdelijk.

Geld lenen bij je vertrouwde bank of bij een andere kredietverstrekker. We zien er allemaal tegen op, maar soms is het onvermijdelijk. Kan je er niet tussenuit, ga daar dan niet onvoorbereid bij te werk. Zorg ervoor dat je nooit meer leent dan je écht nodig hebt, en leen zeker nooit méér dan je maximaal kunt lenen. Voor je de definitieve stap naar een lening zet, is het belangrijk te weten hoeveel je maandelijks voor je lening kan betalen, in verhouding tot je maandelijks inkomen en je uitgaven. Je moet daarbij zeker ook weten of je ooit een notering op de zwarte lijst van de Nationale bank kreeg wegens wanbetaling. Om vooraf je financiële mogelijkheden te kennen, kan je zélf bereken hoeveel je maximum mag lenen om in de toekomst nog grotere financiële problemen te voorkomen. Hoe doe je dat,  en waarmee moet je rekening houden om te weten hoeveel je maximum mag lenen?

 

Hoeveel je uiteindelijk mag lenen om geen bodemloze put te maken, hangt van verschillende, persoonlijke factoren af . Je moet daarbij in de  eerste plaats rekening houden met je maandelijks inkomen. Heb je een partner, dan mag je haar/zijn inkomsten uiteraard mee in rekening brengen. Hou daarbij uitsluitend renkening met je vast maandelijks inkomen en eventueel dat van je partner, en laat eenmalige of variabele inkomsten zoveel mogelijk buiten beschouwing. Dat is een reserve tegen wanneer je het eventueel eens moeilijk mocht hebben om je lening tijdig terug te betalen. De meerderheid der kredietverstrekkers houden rekening  met je vakantiegeld en eindejaarspremie, met een bonus of winstuitkering niet.

Hoe ziet je werksituatie er uit?  

 

Je werksituatie hangt met het al of niet krijgen van  een lening nauw samen.  Hoe groot is je (jullie) werkzekerheid? Is er eventueel een reorganisatie op til? Wat zijn  je toekomstkansen binnen het bedrijf? Het maakt daarbij een groot verschil of je aan het begin van je loopbaan staat of niet en of er dus nog doorgroeimogelijkheden bestaan, of helemaal niet. Dat zijn  evenveel factoren waarmee de kredietverstrekker ongetwijfeld rekening zal houden bij zijn eindbeslissing over het maximum bedrag dat je uiteindelijk zal kunnen lenen.

Wat is je huidige financiële situatie?

 

Bij het bepalen van dat maximum leenbedrag is het zowel voor de bank als de kredietverlener belangrijk ook je maandelijkse vaste uitgaven te kennen.  Heb je nog lopende leningen, dan zal het bedrag dat je maandelijks moet aflossen zéker bij je eventuele nieuwe lening in mindering worden gebracht. Heb je een partner, dan wordt niet alleen zijn/haar  maandelijkse inkomsten mee gerekend, maar uiteraard ook die zijn/ haar schulden die eerder werden gemaakt. Ging je (jullie) reeds leningen aan, dan zal de kredietverstrekker zeker nagaan in welke mate je die tijdig terug betaalde. Zo wil hij zijn financieel risico zoveel mogelijk beperken.

Hoge of lage rente?

 

Hoeveel je uiteindelijk zal kunnen lenen, wordt in belangrijke mate bepaald door de rente die op het ogenblik van je kredietaanvraag wordt gehanteerd.  Is die rente hoog, dan zal je maandelijks uiteraard méér moeten aflossen dan bij een lagere rentestand.

Hoe zelf je maximum leenbedrag berekenen?

 

Voor je naar een bank of kredietverstrekker stapt, is het belangrijk vooraf te weten hoeveel je maximum kan lenen.   Je lening berekenen kan je best online. De meerderheid der banken of kredietverstrekkers bieden je daarvoor verschillende modules aan op hun websites. Deze berekenen je maximaal leenbedrag door met je huidige werk- , gezins- en financiële situatie rekening te houden. Hoe groter het risico waarmee de kredietverlener zal worden geconfronteerd door je een lening te verlenen, hoe kleiner het bedrag van van je lening zal zijn.

Op zoek naar een kleine minilening?


… Of op zoek naar een grote lening?
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Tags: , , , , ,