Zo geniet je van voordelig klein beschrijf bij koop woning

Je eigen droomhuis bouwen kost handenvol geld, maar een bestaande woning kopen moet er ongetwijfeld niet voor onder doen. Er is niet alleen de kostprijs die je moet proberen te financieren, bij de aankoop van een bestaande woning komen ook nog heel wat bijkomende kosten om het hoekje kijken. En natuurlijk speelt ook hier de fiscus een hoofdrol. Binnen een termijn van vier maanden moet je de bestaande koopwoning immers laten registreren bij het bevoegde registratiekantoor. Daarbij wordt er onderscheid gemaakt tussen een groot en een klein beschrijf, en dat scheelt een flink bedrag. Wat is zo’n klein en groot beschrijf en aan welke voorwaarden moet je voldoen om van de voordelen van een klein beschrijf te kunnen genieten?

Registratie bij het bevoegde registratiekantoor van jouw gemeente is trouwens niet alleen verplicht voor de aankoop van een woning, maar dat is eveneens het geval wanneer het om een perceel grond gaat. In al deze gevallen zal je als koper hoe dan ook steeds aktekosten moeten betalen aan de notaris. Een niet onbelangrijk deel van de aktekosten  gaat naar  registratiekosten of registratierechten. Deze worden berekend op de aankoopprijs van het betrokken onroerend goed, eventueel verhoogd met de lasten. De hoogte de registratierechten verschilt van gewest tot gewest. In vlaanderen bedraagt dit tien procent.

Papierwerk kost ook geld

Een deel van de aktekosten gaat uiteraard naar de notaris voor zijn geleverde prestatie om de verkoop van de woning of het perceel grond mogelijk te maken. De begeleidende notaris eist uiteraard ook zijn deel van de registratiekkosten, voor de aanvraag van het noodzakelijke bodemattest, zijn opzoekingswerk, allerlei advertentiekosten, akten en fiscale zegels. En er is ook nog zoiets als het ereloon van de notaris. Naast dit alles heb je als koper van een onroerend goed de verplichting om de registratierechten of registratiekosten binnen een periode van vier maanden te betalen, gerekend vanaf de dag waarop de onderhandse verkoopsovereenkomst door alle partijen werd ondertekend.

Vrijstelling registratierechten

Particulieren genieten van een vrijstelling van registratierechten op de eerste schijf van 12500 euro van de totale aankoopprijs van je woning. Je kan van dit voordeel genieten wanneer het de aankoop van je eerste woning betreft die je als hoofdverblijfplaats gebruikt.

Voordelig klein beschrijf

Sommige kopers van een woning kunnen aanspraak maken op een zogenoemd klein beschrijf. Je moet dan wel aan een aantal voorwaarden voldoen in aanmerking  komen voor zo’n klein beschrijf.  Dit klein beschrijf is niet meer dan een gunstmaatregel. Zowel dit klein als het groot beschrijf  hebben rechtstreeks betrekking op het toegepaste registratierecht. Bedraagt dit tien procent dan is het groot beschrijf van toepassing. Werd bij de aankoop van jouw woning een registratierecht van vijf procent aangerekend, dan geniet je van de voordelen van het klein beschrijf. In Brussel en in het Waalse landsgedeelte bedraagt dit respectievelijk 12,5 en 6 procent.

Voorwaarden voor voordelig klein beschrijf

Om als koper van een eerder bescheiden woning van een voordelig klein beschrijf te kunnen genieten moet je uiteraard wel aan enkele voorwaarden voldoen. Zo mag het kadastraal inkomen van de woning niet hoger liggen dan 745 euro. Afhankelijk van het aantal kinderen ten laste stijgt dit bedrag tot 845 euro (drie of vier kinderen) en tot 945 euro indien je gezin vijf of zes kinderen telt. Het moet je eerste en enigste woning zijn. Je mag evenmin andere eigendommen in je bezit hebben, en je moet binnen een termijn van maximum drie jaar ononderbroken je domicilie op deze woning hebben staan. De woning mag niet op naam staan van een vennootschap of een vzw, en let er op dat vruchtgebruik is uitgesloten voor een klein beschrijf.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Tags: , , , , , , , , , ,