Wie heeft een bodemattest nodig

Besloot je om de een of andere reden je woning te verkopen, dan komt daar heel wat meer bij kijken dan je denkt. Bij het verkopen van je woning moet je immers aan heel wat administratieve en juridische verplichtingen voldoen. Recent nog kregen verkopers van hun woning de verplichting een energieprestatiecertificaat of een stookolieattest aan te vragen. Bij de verkoop van een perceel bouwgrond of een woning moet je als verkoper verplicht een bodemattest kunnen voorleggen. Uit zo’n bodemattest moet blijken dat de bouwgrond of de grond waar je woning werd op gebouwd geen verontreinigde en voor de volksgezondheid schadelijke stoffen bevat. Het verplicht bodemattest kwam er om de koper te beschermen en hem zwart op wit te informeren over de toestand van de bouwgrond die hij wil kopen. Wie moet verplicht over zo’n bodemattest kunnen voorleggen? Hoe bekom je een bodemattest en welk prijskaartje hangt er aan vast?

Heb je als verkoper van je woning of van een perceel bouwgrond nog nooit van het bodemattest gehoord? Het betreft nochtans een officieel document dat door de Openbare Afvalstoffenmaatschappij Ovam wordt uitgereikt. In het attest staat te lezen of de betrokken grond bij Ovam geregistreerd staat als verontreinigd of niet. Staat de betrokken grond niet geregisteerd, dan krijg je een blanco attest en is er dus geen vuiltje aan de lucht. Staat de grond wél in het register van Ovam, dan betreft het een risicogrond. Dan is er een oriënterend bodemonderzoek nodig, vooraleer je de grond of de woning kan kopen.  Zo’n bodemattest is belangrijk  ingeval van risicogroepen als garages of drukkerijen.

Saneringsdeskundige

Wordt er in een risicogrond verontreiniging vastgesteld , dan moet je zeker een saneringsdeskundige contacteren. In een eerste fase moet de verkoper een eerste beschrijvend onderzoek laten uitvoeren. Moet de grond uiteindelijk gesaneerd worden, dan zal de saneringsplichtige of de verantwoordelijke van de vervuiling voor alle kosten opdraaien. Kan hij aantonen dat niet hij verantwoordelijk is voor de verontreiniging, dan moet hij niet betalen, en wordt de échte verantwoordelijke opgespoord.

Voor wie is bodemattest verplicht?

 

De verkoper van een eigendom, zij het een bouwgrond of een vastgoed, moet voor zo’n bodemattest zorgen. Nog voor het afsluiten van de verkoopsovereenkomst (compromis) moet de eigenaar- verkoper het attest aanvragen en de juiste inhoud ervan meedelen aan de kandidaat- koper. Deze regeling geldt ook voor de verkoop van appartementen. Zowel huurders als verhuurders hebben zo’n bodemattest niet nodig als hun huurovereenkomst minder dan negen jaar oud is . Wie een grond verkrijgt via hun huwelijk of erfenis moet geen bodemattest aanvragen. Zo’n attest wordt afgeleverd door Ovam, en kun je aanvragen via de notaris of de gemeentelijke milieudienst. Je kan het ook zelf aanvragen via de website ovam.be.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Tags: , , , , , , , , , , ,