Wat zijn onze best betaalde jobs?

geldOver ons maandelijks inkomen wordt door de meesten onder ons met geen woord gerept. Ons maandloon is in veruit de meeste gevallen een goed bewaard geheim. Samen met het loon dat onze arbeid ons maandelijks oplevert, is de werkvreugde die we op de werkvloer ervaren ongetwijfeld de beste motivatie om onze inspanningen vol te houden. Maar laten we nu toch maar eens in elkaars loonzakje kijken. Wat zijn nu precies de best betaalde jobs in ons land?

Jaarlijks wordt door de Federale Overheids Dienst (FOD) Economie nagegaan hoe onze lonen in de privésector evolueren, en wat nu de best én slechtst betaalde jobs zijn. Volgens de jongste cijfers die door deze overheidsdienst werden gepubliceerd, bedraagt het gemiddelde bruttoloon van een fulltime werkgever een kleine 3000 euro. Dit cijfer zegt nochtans lang niet alles over ons inkomen. Zo moeten ruim de helft van onze werknemers het met minder dan 2600 euro bruto per maand zien rond te komen. De andere helft verdient meer dan dit cijfer, maar hoeveel is méér in dit geval?

Hoe groter de verantwoordelijkheid hoe hoger het loon

Hoe groter de verantwoordelijkheid die we tijdens het uitoefenen van onze job moeten dragen, of hoe complexer en dus ingewikkelder onze job, hoe groter het bedrag op ons maandelijks loonbriefje. Deze trend weerspiegelt zich dan ook in de lijst met best betaalde jobs van ons land. Het gemiddelde bruto loon van een bedrijfleider bedraagt momenteel 7900 euro. Dat is maar liefst 168 procent boven het gemiddelde. Onder de bedrijfsleider komen de kaderleden. Die volgen in de rangschikking van de best betaalde jobs net onder de bedrijfsleiders, met 5900 euro bruto per maand. Dat is nog altijd het dubbele van het nationale gemiddelde.

Chemie en financiële sector best betaalde jobs

Ons loon hangt in belangrijke mate af van de sector waarin we zijn tewerkgesteld. De hoogste lonen vinden we terug in de chemische sector, de petrochemische nijverheid, de financiële sector, in de verzekeringssector, de energie, informatica en in de luchtvaart.

Best betaalde jobs in cijfers

  • Bedrijfsleider: 7900 euro.
  • Kaderleden: 5900 euro.
  • Wiskundigen:4650 euro.
  • Natuur- en scheikundigen: 4350 euro.
  • Account managers, consultant, enz: 4280 euro.
  • Juristen: 4150 euro.
  • Psychologen, tolken, economen, specialisten menswetenschappen: 4150 euro
  • Informaticaspecialisten: 3900 euro.

Slechtst betaalde jobs niet altijd voor ongeschoolden

Verrassend genoeg zijn daarentegen de slechtst betaalde jobs niet altijd weggelegd voor ongeschoolden zonder diploma, integendeel. Hier kwamen zelfs heel wat verrassingen uit de bus. Wat gezegd van een maatschappelijk assistent of van andere werknemers in de sociale sector, wiens loonzakje maandelijks gevuld is met 1966 euro bruto? De slechtst betaalde jobs zijn weggelegd voor werknemers in de kunstsector (muziek, drame, beeldende kunsten). Hun inspanningen worden maandelijks beloond met een bruto loon van 1700 euro.

Slechtst betaalde jobs in cijfers

Kunstsector (dramaturgen, musici, beeldende kunstenaars): 1700 euro.
Binnenhuisarchitecten: 1750 euro.
Horeca: 1829 euro.
Media en reclame: 1830 euro
Toerisme en recreatie: 1860 euro.
Architecten: 1900 euro.
Secretariaat talen: 1920 euro.
Bedrijfsmanagement: 1925 euro.
Maatschappelijke werkers: 1966 euro.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Tags: ,