Waar kan je logopedie studeren?

Steeds meer jongeren en ouders van jonge kinderen doen beroep op de logopedist(e). Het is dan ook niet te verwonderen het beroep van logopedist steeds meer jongeren aanspreekt die dan ook voluit gaan voor de opleiding logopedie. Toch zijn het lang niet uitsluitend kinderen en jongeren die op de logopedist een beroep doen. Zelfs meer en meer ouderen zien het nut van de logopedist in. Wat houd de opleiding logopedie nu precies in en waar kan je voor logopedie studeren in België?

Logopedisten worden meer en meer ingeschakeld in het onderwijs

Logopedisten worden meer en meer ingeschakeld in het onderwijs

Wist niet alleen spraak en taal maar ook gehoor je steeds te boeien en wil je de communicatie van en tussen kinderen, volwassenen en ouderen verbeteren? Overweeg dan zeker de opleiding tot logopedist en audiologie! Voor alle duidelijkheid: een logopedist of logopediste houdt zich bezig met alle aspecten van verbale en non- verbale taal en communicatie. Zo behandelt de hij/zij allerlei problemen op het gebied van je stem, je spraak, de taal, je gehoor en zelfs problemen met slikken. Een logopedist is dat ook zoveel meer dan de persoon die je ‘mooi leert spreken’ al is dit uiteraard een belangrijk aspect van zijn activiteiten. Een logopedist stelt in de eerste plaats diagnoses. Daarnaast heeft hij een belangrijke informatieve en adviserende taak en behandelt hij natuurlijk ook de hierboven beschreven problemen. De logopedist(e) is er voor alle leeftijden, gaande van jonge kinderen tot senioren. In vele gevallen werkt de logopedist nauw samen met andere paramedici waaronder de fysiotherapeut en de ergotherapeut de twee belangrijkste. Een audioloog is als paramedicus gespecialiseerd in de algemene zorg voor het gehoor en de evenwichtsfunctie

Stem- en spraakproblemen

Niet alleen kinderen en jongeren, maar ook senioren roepen hulp in van de logopedist(e)

Niet alleen kinderen en jongeren, maar ook senioren roepen hulp in van de logopedist(e)

Als logopedist(e) behandel je dus allerlei stem- en/of spraakstoornissen  en problemen met zowel de gesproken maar ook met de geschreven taal bij kinderen, volwassenen en bejaarden. De oorsprong van de problemen waarmee de klanten van de logopedist te maken hebben zijn uiteenlopend en gaan van dyslexie tot taalachterstand, doofheid, afasie, stotteren, stamelen en nog zoveel meer. Je kan geen enkel probleem met je stem of je spraak bedenken, of je kan erbij de logo mee terecht. Als logopedist heb je niet alleen een behandelende taak. Informeren en begeleiding van ouders is minstens even belangrijk. Om de problemen op te lossen werk je nauw samen met allerlei paramedici zoals artsen, psychologen, onderwijzend en/of opvoedend personeel of om het even welke andere professionele medewerkers waaronder ergotherapeuten.

Logopedisten krijgen vooral patiënten met spraak- en gehoorstoornissen over de vloer

Logopedisten krijgen vooral patiënten met spraak- en gehoorstoornissen over de vloer

Tip van de VDAB:

Opleiding: voor de tewerkstelling als logopedist is een bachelor of master diploma vereist. De opleiding tot bachelor in de logopedie en de audiologie is een combinatie tussen een theoretische opleiding en het aanleren van praktijkgerichte vaardigheden. Het is pas in je laatste opleidingsfase dat je een keuze moet maken tussen logopedie of audiologie Tewerkstelling als logopedist(e): heel wat logopedisten werken in vrij beroep maar je kan met je diploma logopedie ook terecht in loondienst en in verschillende instellingen zoals ziekenhuizen, polyklinieken, en scholen. Logopedisten worden de laatste jaren steeds meer ingeschakeld in het (‘buitengewoon’ ) onderwijs, in medisch pedagogische instituten, revalidatiecentra, in ziekenhuizen en in rust- en verzorgingstehuizen.

Tewerkstelling als audioloog: als audioloog kan je aan ’t werk in hoor- en revalidatiecentra, in neus- , keel- en oor afdelingen van ziekenhuizen of in privé- praktijken, in instellingen voor gehoorgestoorden en in thuisbegeleidingsdiensten, in de bejaardensector, arbeidsgeneeskunde en in preventiediensten voor de industrie.

Vaardigheden

Voor de opleiding logopedie en de opleiding audiologie moet je uiteraard over heel wat vaardigheden beschikken:

Problemen zo vroeg mogelijk (h)erkennen is de een van de belangrijkste opdrachten van de logopedist(e)

Problemen zo vroeg mogelijk (h)erkennen is de een van de belangrijkste opdrachten van de logopedist(e)

Emotioneel afstand nemen: je moet in de eerste plaats emotioneel afstand kunnen nemen van de problemen waarmee je dagelijks wordt geconfronteerd en je gevoelens goed van zich af kunnen zetten

  • Ethische regels respecteren: zowel de maatschappelijke waarden en normen respecteren
  • Luisterend oor: je moet vooral aandacht geven aan de boodschappen die je patiënten je geven
  • Zelfstandig kunnen werken: effectief en dus zonder hulp van anderen taken kunnen uitvoeren
  • Empathische kwaliteiten: je moet je in ieders situatie kunnen inleven
  • Sociaal ingesteld: goed met mensen kunnen omgaan en begrip hebben voor hun problemen
  • Flexibel: een logopedist of audioloog moet zich aan steeds wijzigende arbeidsomstandigheden kunnen aanpassen.
  • Geduldig zijn: ook hier is geduld een schone deugd
De logopedist doet ongetwijfeld veel meer dan 'mooi leren praten'

De logopedist doet ongetwijfeld veel meer dan ‘mooi leren praten’

Klantgericht kunnen werken: de wensen en behoeften van je patiënten juist kunnen inschatten

Opleiding: veel variatie en afwisseling

De opleiding logopedie combineert theorie en praktijk en biedt dan ook heel wat variatie en afwisseling. In de eerste opleidingsfases is er evenveel aandacht aan logopedie als aan audiologie. Theorie en praktijk vullen elkaar aan. Daarna komen spraak- en taalontwikkeling en gehoorfuncties aan bod. Basisbeginselen fysica en psychologie worden uitgebreid behandeld, taal staat uiteraard centraal. In een volgende fase worden allerlei afwijkingen binnen de logopedische en audiologische domeinen uitgebreid onder de loupe genomen. Er wordt ook dieper ingegaan op zowel het onderzoek als de behandeling van afwijzend communicatiegedrag en via stage maak je kennis met het dagelijkse werkveld van een logopedist of een audioloog.

Waar studeren voor logopedist: als logopedist of logopediste beschik je over een bachelor of master opleiding die je kan behalen aan een hogeschool of aan de universiteit

.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , ,