Tips voor het verven van je interieur met een airless spuitpistool

Kan je interieur een nieuw verflaagje best gebruiken?  Dan kan je daarbij ongetwijfeld veel geld besparen door deze klus zélf uit te voeren. Mits het in acht nemen van enkele voorschriften kan dat perfect. Je interieur verven kan op verschillende manier van doodgewone verfborstel tot airless spuitapparatuur. Hoe ga je best tewerk bij het schilderen van je interieur met zo’n airless verftoestel?

Je interieur verven met een airless toestel geeft een uitstekend resultaat

Je interieur verven met een airless toestel geeft een uitstekend resultaat

Naast het gebruik van zo’n airless toestel kun je uiteraard ook gebruik maken van verfborstel of een verfrol om het plafond en de muren van je interieur een ander kleurtje te geven. De laatste jaren wordt daarvoor steeds meer gebruik gemaakt van gebruiksvriendelijke airless toestelletjes. Voor een perfect resultaat moet je wel enkele belangrijke voorschriften in acht nemen

Bij het verven van het plafond en de muren van je interieur moet je bij het gebruik van zowel borstel, rol als airless spuitapparaat opletten voor het voorkomen van ontsierende banen en strepen. 

Voor vakkundig schilderwerk met je airless spuittoestel moet je onderstaande tips zeker in acht nemen:

Spuitdruk: als er aan de buitenkant van je verfstraal aan beide kanten een extra baan ontstaat is er sprake van het zogenaamde tailing- effect.  Je kan dit gemakkelijk verhelpen door de druk van de pomp te verhogen of de verf te dunnen. Je bekomt het beste resultaat door de druk van je een airlesspomp af te stellen op gemiddeld vijf bar.

Spuitafstand: hou je het verfpistool te dicht de te schilderen muren of het plafond, dan krijgt de verf weinig of geen kans om zich voldoende te verdelen. Hou je de verfstraal even tegen het licht, dan kun je zien op welke afstand de verfverdeling optimaal is.     Die afstand moet je ook tijdens het spuiten worden aangehouden.

De spuitafstand is van groot belang om een egale verflaag te bekomen

De spuitafstand is van groot belang om een egale verflaag te bekomen

 Werk je bijvoorbeeld met een versleten sproeier dan krijg je in het midden van de verfstraal te veel verf en zal de wordt je met een slechte verfverdeling te kampen

 • De spuithoek: werk je met een sproeier met een te smalle spuithoek dan moet je veel banen precies naast elkaar spuiten om een aansluitend vlak te bekomen. Je zal dit probleem nooit écht kunnen oplossen, met een ongelijke verflaag tot gevolg. Moet je grote oppervlakken spuiten, stel dan de spuithoek van je toestel in op minstens 50 graden.
 • Bediening: laat na elke spuitbeweging de trekker van je spuitpistool. Spuit je zonder de trekker los te laten, dan krijg je op de keerpunten telkens een dikkere verflaag zodat je onmogelijk een gelijkmatig oppervlak verkrijgt.

Werken met een airless spuitpistool

 • Spuitafstand: voor een gelijkmatige verflaag hou je het airless spuitpistool bij voorkeur op zo’n dertig centimeter van het te spuiten oppervlak. Als dit niet gebeurt zal de straalbreedte verschillen en de dikte van de verflaagdikte niet overal gelijk zijn
De beste spuithouding

De beste spuithouding

 • Spuithouding: hou je spuitpistool recht ten opzichte van het te spuiten oppervlak en beweeg het steeds evenwijdig aan het te spuiten oppervlak. Als je het spuitpistool niet gelijkmatig en haaks op de te spuiten muur houdt, dan wordt de verf niet gelijkmatig verdeeld
 • Afstand tot muren of plafond: voor het bepalen van de straalbreedte.  Als dit niet gebeurt zal de straalbreedte verschillen en de laagdikte niet overal gelijk zijn
 • De trekker overhalen terwijl je beweegt: haal je de trekker over voor je met de beweging veroorzaak je telkens een opeenhoping van verf zodat je uiteindelijk eveneens een ongelijkmatig verflaag krijgt
 • Trekker loslaten: en pas dan met je volgende verfbaan beginnen om een ongelijkmatige verflaag te vermijden
 • Bewegen: beweeg het pistool steeds met dezelfde gelijkmatige snelheid
 • Banen en strepen: kan je vermijden door de banen telkens voor de helft te overlappen. Nog beter is het om de tweede verflaag kruiselings aan te brengen

   

 

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Tags: , , , , , , , , , , , , , ,