Hoe Waar

Help ik moet mijn woning verkopen, hoe kan ik dit voorkomen?

De aanhoudende economische en financiële crisis heeft uiteraard ook zware gevolgen voor de vastgoedmarkt. Steeds meer landgenoten zijn niet meer in staat hun woning af te betalen en worden daardoor verplicht hun woning te verkopen. Volgens het gezaghebbende immotheker hebben de laatste jaren zowel de banken als de overige kredietverleners al te gemakkelijk hypothecaire leningen toegestaan. Ben je niet meer in staat je droomwoning af te betalen, dan wenkt een gedwongen verkoop. Hoe kan je vermijden dat het zover komt en je droomwoning een nachtmerrie wordt?

Zie zowel je bouwplannen als het bedrag van je woonkrddiet niet té groot, dat zal jeachteraf heel wat problemen besparen!

Nooit eerder was het totale bedrag aan achterstallige betalingen bij woonkredieten zo hoog als nu. Volgens Immotheker is deze betalingsachterstand nu al opgelopen tot bijna één miljard euro, en het einde van deze toch wel erg donkere tunnel is nog lang niet in zicht.

Meerdere leningen

Volgens financiële experten van Immotheker moet de belangrijkste reden voor deze gang van zaken gezocht worden in het feit dat vele eigenaars behalve hun woonlening nog met tal van andere leningen opgescheept zitten. We lenen met andere woorden veel te veel en tot voor kort waren zowel banken als andere kredietverleners al té vrijgevig met het verlenen van woonkredieten. Vele ‘eigenaars’ legden geen financiële buffer aan. Gaat het dan uiteindelijk mis als gevolg van verlies van werk, ziekte, ongeval of een scheiding dan is voor velen de verkoop van hun woning onvermijdelijk. Velen die nu tot een verkoop van hun woning worden gedwongen, gingen sloten hun woonlening voor de crisis af en nu blijkt dat ze die niet aankunnen. Sinds de crisis zijn banken en kredietverleners veel strenger geworden bij het toekenen van woonkredieten en dat valt alleen maar toe te juichen.

Gedwongen woning verkoop vermijden 

Maar hoe kun je de gedwongen verkoop van je woning voorkomen? Volgens immotheker zijn daar inderdaad tal van mogelijkheden voor. Vermijd in de eerste plaats het afsluiten van een te zware woonlening. Het bedrag van je hypothecaire lening hangt niet alleen van je bouwplannen zélf af. Je eigen financiële inbreng is minstens even belangrijk.

Extra tips van immotheker:

  • Maandlast: vraag je in de eerste plaats af hoe groot je maandelijkse leninglast mag zijn om je hypothecaire lening zonder problemen te kunnen afbetalen. Om je maximale leninglast te berekenen, nemen financiële deskundigen je huidige huurprijs als basis. Kredietverleners raden aan nooit méér te lenen dan één derde van je maandelijks netto gezinsinkomen. De duur van een hypothecaire lening bedraagt gemiddeld twintig jaar. Tijdens deze periode kan zowel je werk- als je gezinssituatie grondig wijzigen.
  • Bedrag van je lening: zorg er voor dat het bedrag van je woonlening niet hoger ligt van één derde van je maandelijks inkomen.
  • Financiële buffer: volgens immotheker leg je best een financiële buffer aan en stop je zeker niet al je geldreserves in de realisatie van je droomwoning. Er word je aangeraden een bedrag opzij te zetten dat overeenkomt met minstens drie tot zes maandlonen. Op die manier kun je (tijdelijke) tegenslagen zoals ziekte, ongeval of ontslag op je werk opvangen.

Zirg bij het afsluiten van je woonlening voor een financiële buffer tegen mogelijke tegenslagen.

  • Extra kosten: bij je leenlast komt meer kijken. Vele bouwers houden bij dit alles weinig of geen rekening met de extra kosten als eigenaar. Er is niet alleen het onderhoud van je woning, maar ook de jaarlijks weerkerende onroerende voorheffing moet betaald worden. Immotheker berekende dat je daarvoor rekening moet houden met een extra maandbedrag van zo’n 200 euro.
  • Woonverzekering: vergeet samen met het afsluiten van je woonlening zeker je woonverzekering niet. Zo’n verzekering is gratis en beschermt je vanaf het moment dat je je lening niet meer kan afbetalen.
  • Schuldsaldoverzekering: aan een woonkrediet wordt meestal een schuldsaldoverzekering gekoppeld, ook die moet gedurende de looptijd van je hypothecair kredietbetaald worden. De schuldsaldoverzekering zorgt ervoor dat het resterende, nog niet terugbetaalde bedrag van een hypothecair krediet door de verzekeringsmaatschappij betaald wordt en dus niet meer terugbetaald moet worden door de partner of de erfgenamen, bij overlijden van de verzekerde. Het is dus een vorm van overlijdensverzekering. Dankzij deze schuldsaldo verzekering vermijd je in geval van overlijden dat de maandelijkse aflossingen voor de overlevende partner plots te hoog worden waardoor hij/zij in financiële moeilijkheden geraakt, of dat de erfgenamen bijvoorbeeld het huis moeten verkopen. Bij een overlijden worden inderdaad niet alleen de bezittingen geërfd, maar ook schulden. Een schuldsaldoverzekering is in dat geval voor de nabestaanden een hele geruststelling. Dankzij zo’n schuldsaldoverzekering krijgt de kredietverlener de zekerheid dat het geleende bedrag terugbetaald wordt, zelfs bij overlijden. De uitgekeerde som neemt geleidelijk af en is evenredig met het afbouwen van de hypothecaire lening.
    Op zoek naar een kleine minilening?


    ... Of op zoek naar een grote lening?

Tags: , , , , , , , , ,

Je woning zelf verkopen of laten verkopen

Wanneer je na veel wikken en wegen uiteindelijk toch besluit je woning te verkopen, heb je als eigenaar(s) ongetwijfeld al een lange en emotievolle weg achter de rug. Maar dan begint het échte werk pas. Zo zal je de knoop moeten doorhakken in verband met de manier waarop jij jouw woning zal verkopen. Ga je dit werk in je eentje opknappen of laat je dit aan anderen, meer ervaringrijke personen over?

 Wil  je jouw woning zélf  kopen of verkopen, dan moet je de  waarde ervan realistisch kunnen inschatten. Laat je dit aan anderen over, dan is het ongetwijfeld een voordeel dat je op de hoogte bent van hun  werking, hun voorwaarden  en van de prijs die ze voor hun tussenkomst vragen. Met deze bijdragen hopen we je hierbij meer dan één handje te helpen.

Om een juiste inschatting van de verschillende mogelijkheden te kunnen maken, moet je in de eerste plaats alle voor- en nadelen van de verschillende verkoopssystemen grondig tegen elkaar afwegen. Pas dan kan je een juiste keuze maken. Wat is de verkoopsmethode die uiteindelijk het beste bij jou past, je de meeste zekerheid en vooral een goed gevoel geeft? De aan- of verkoop van een woning is immers te belangrijk om aan het toeval over te laten.

 

Vastgoedmakelaar betrokken partij

 

Besloot men een woning te kopen of te verkopen, is is de vastgoedmakelaar de eerste persoon aan wie wordt gedacht om deze transactie in goede banen te leiden. Maar is de vastgoedmakelaar wel de juiste persoon en dus de beste oplossing? Hij staat uiteindelijk tussen de koper en de verkoper, en is zelfs betrokken partij. Hij hoger én vlugger hij een woning verkoopt, hoe beter voor hem.

Een vastgoedmakelaar  heeft er dus alle belang bij dat een woning binnen een aanvaardbare periode wordt verkocht. Dat kan uiteindelijke een belangrijke invloed hebben op de schatting van het betrokken vastgoed. Mogelijk schat hij je woning té hoog in, om je zo nog meer aan hem te binden. Een vastgoedmakelaar is vooral interessant wanneer het gaat om speciale locaties of excluslusieve panden. Maakte je een overeenkomst met een vastgoedmakelaar, dan ben je nog altijd niet verplicht je woning door hem te laten kopen of verkopen. Verloopt dit uiteindelijk via een andere weg, dan ben je wél verplicht 75 procent van de afgesproken commissie die varieert van 1 tot 5 procent van de aankoop- of verkoopsom, aan de makelaar te betalen. Het beroep van vastgoedmakelaar is wettelijk beschermd.

 

Notaris interessant voor waardebepalingen

 

Voor de aan- of verkoop van vastgoed kan je ook bij de notaris terecht. Die wordt meestal ingeschakeld voor waardebepalingen bij boedelscheidingen, na een echtscheiding of na een overlijden om de successierechten te regelen.

 

Een notaris gaat minder commercieel tewerk gaan, vermits uiteindelijk toch alle verkopen van vastgoed langs hem passeren. Hij is dus zeer goed geplaatst om de waarde van je woning of appartement juist in te schatten. Vastgoed kopen of verkopen via een notaris is voordeliger dan met een vastgoedmakelaar. Een notaris vraagt één procent commissieloon, waarvan hij ook nog alle advertentiekosten van betaald.

 

Architect: beoordelingsfunctie

 

De architect is alleen interessant voor kandidaat- kopers om hun droomwoning perfect te laten inschatten. Hij kijkt verder dan de algemene aspecten als ruimte en afwerking. Hij zal meer de toestand van het vastgoed controleren, en dat steeds in verhouding tot de vraagprijs. Hij is ook het best geplaatst om eventuele renovatie- en/of herstellingswerken uit te voeren. In de eigenlijke verkoop heeft de architect geen enkele vinger in de pap.

 

Zélf verkopen spaart vijf procent

 

Ken je als eigenaar de juiste van je woning of appartement, dan kun je jouw vastgoed perfect zélf verkopen. Het zal misschien wat meer tijd vergen om een koper te vinden, maar dat hoeft persé niet zo te zijn. Je spaart op deze manier het commissieloon van de makelaar en de notaris, maar je draait uiteraard wél voor alle publiciteitskosten op.

Tags: , , , , , ,