Hoe Waar

RVS- virus kan bij baby’s longontsteking veroorzaken

Koning winter brengt met zijn vele virussen en bacteriën je gezondheid in gevaar. Vervelende verkoudheden, griep en allerlei infecties van de luchtwegen zijn nooit ver weg.  Een aangepaste voeding boordevol vitaminen, mineralen en antioxydanten versterken je weerstand, en beschermen je tegen al deze winterkwalen. Hoe is het gesteld met onze baby’s en kinderen die eveneens al deze winterse bedreigingen moeten trotseren? Zij zijn immers erg gevoelig aan allerlei luchtwegeninfecties. Eén van de grootste vijanden van baby’s gezondheid  is ongetwijfeld het RVS of Respiratoir Syncitieel Virus, waar jaarlijks ook heel wat jonge kinderen het slachtoffer van worden.  Vooral in het najaar en in hartje winter, meer bepaald van september tot en met maart, slaagt dit hardnekkige virus toe. Wat is dit RVS- virus en hoe kun je besmetting voorkomen?

 

 Bij volwassenen veroorzaakt dit RVS virus een doodgewone verkoudheid, maar bij kinderen en vooral bij baby’s verloopt deze virusbesmetting zeker niet zo onschuldig. Het is het meest voorkomende virus bij hen. De grote meerderheid van baby’s en kinderen hebben de eerste levensjaren te lijden onder dit virus. Bij heel wat onder hen verloopt deze virusinfectie veel ernstiger, en is zelfs een ziekenhuisopname onafwendbaar.

 

Verkoudheidsvirus

 

Het gaat hier om een nochtans onschuldig verkoudheidsvirus. Het is ligt meestal aan de basis van infecties van de luchtwegen. Het is tevens het enige respiratoire micro-organisme dat bij zuigelingen ziekte veroorzaakt. Herinfecties worden veelvuldig vastgesteld. Niemand is veilig voor het RVS- virus, maar bij gewezen prematuurtjes zijn de gevolgen het ergst. Bij baby’s en jonge kinderen is het RVS- virus oorzaak van ernstige infecties van de lagere luchtwegen, zelfs van longontsteking. Baby’s en jonge kinderen maken nochtans antistoffen tegen dit virus, maar blijkbaar is dit niet voldoende om hen tegen het virus te beschermen. Symptomen RVS- besmetting

 

Besmetting met het RVS- virus is gemakkelijk herkenbaar. Een verstopte neus, een moeizame ademhaling en vorming van hardnekkig slijm zijn de eerste symptomen. Later verloopt de ademhaling moeilijk, en maakt piepende geluiden, het ophoesten van (gekleurd) slijm en braken, heesheid, benauwdheid en koorts zijn andere symptomen van deze besmetting.

 

Oppassen voor longonsteking

 

 

In een verder stadium kan zo een RVS- besmetting bij baby’s en kinderen oorzaak zijn van ernstige infecties van  de onderste luchtwegen, waaronder bronchitis en zelfs longontsteking. Een besmetting met het RVS virus moet hier dus steeds ernstig worden genomen. Zieke baby’s en kinderen vertonen benauwdheid, drinken en eten nauwelijks waardoor het gevaar van uitdroging erg groot is. Ze krijgen, als gevolg van hun moeilijke ademhaling, een asgrauwe kleur. Dan is een ziekenhuisopname  noodzakelijk.

 

Zeer besmettelijk

 

Het RVS- virus is bijzonder besmettelijk. Het wordt vooral overgedragen via handen en allerlei gebruiksvoorwerpen. Nauw contact met zieke kinderen speelt uiteraard een belangrijke rol.
Het virus verspreidt zich snel, vooral in een besloten gemeenschap als schoollokalen en kinderopvang. Eens besmet met het RVS- virus, sluit een nieuwe besmettingen niet uit. Het gaat dan in de meerderheid der gevallen om een mildere vorm, maar ernstige luchtwegeninfecties en longontsteking blijven ook dan mogelijk.

 

Hoestsiroop te mijden

 

Er bestaat geen geneesmiddel tegen een RSV-infectie. Gedurende de eerste dagen kunnen de symptomen zelfs versterken. Er worden aërosols met luchtwegverwijdende medicijnen toegediend. Reinig en spoel loopneusjes  regelmatig met fysiologisch water. Hoestsiroop doet meer kwaad dan goed, en moet steeds vermeden worden. Goede kinesitherapie met aërosols en drainage verlossen je het kind vlugger van zijn slijmpjes.  Om de gevolgen van een infectie met het RVS- virus zoveel mogelijk te beperken, gebruik je bij voorkeur wegwerpzakdoeken. Reinig regelmatig het speelgoed, en was zo veel mogelijk je handen. Contact met andere kinderen moet is uitgesloten. Vermijdt in dit kader uiteraard ook plaatsen waar gerookt wordt.  Bezoek met je baby of jong kind tijdens het risicoseizoen van september tot en met maart geen openbare plaatsen.

Tags: , , , , , , , ,