Hoe Waar

Hoe kies je de beste uitvaartverzekering?

Een uitvaartverzekering afsluiten wordt nog teveel vergeten. Pas wanneer je in je gezin of je familie met een overlijden wordt geconfronteerd, besef je hoe belangrijk zo’n uitvaartverzekering wel is. Een complete uitvaart is immers niet goedkoop, en kost gemiddeld zo’n achtduizend euro. Voor je een uitvaartverzekering afsluit doe je er goed aan deze verzekering te vergelijken, en ook verzekeraars te vergelijken met zoveel mogelijk andere aanbieders. Op wat moet je letten bij het afsluiten van een uitvaartverzekering?
Een uitvaartoplechtigheid kost gemiddeld zo'n 8000 euro. Dan is een goede uitvaartverzekering zeker geen overbodige luxe

Een uitvaartoplechtigheid kost gemiddeld zo’n 8000 euro. Dan is een goede uitvaartverzekering zeker geen overbodige luxe

Niemand wil zijn nabestaanden met de hoge kosten van een uitvaart achter laten, en toch wordt een uitvaartverzekering nog veel teveel vergeten. Om dit te vermijden, is het een goede zaak tijdig een goede uitvaartverzekering af te sluiten. Hoe kies je de beste uitvaartverzekering, en waar moet je op letten bij het afsluiten van de beste uitvaartverzekering??

Soorten uitvaartverzekeringen

De ene uitvaartverzekering is de andere niet. Het is dus belangrijk om de meest geschikte verzekering af te sluiten. Bij het afsluiten van een uitvaartverzekering heb je de keuze tussen een naturaverzekering of een kapitaalverzekering. Dit zijn de meest gekozen verzekeringen om een uitvaart te financieren.

Tussen een natura- en een kapitaalverzekering bestaan er enkele belangrijke verschillen:

 • Een natura verzekering: kies je voor een naturaverzekering, dan wordt er na het overlijden geen kapitaal betaald. De uitvaart wordt verzorgd door een begrafenisondernemer waar je verzekering nauw mee samenwerkt. Nabestaanden hebben hier dus weinig of geen inspraak omtrent de keuze van de uitvaartondernemer en zijn geboden diensten.
 • Een kapitaalverzekering: met een kapitaalverzekering wordt er bij ene overlijden  een vooraf gesproken bedrag uitgekeerd ,waarmee de nabestaanden je begrafenis of crematie kunnen betalen. Met een kapitaalverzekering genieten nabestaanden alle vrijheid om de uitvaart te regelen naar de wensen van de overledene.  Met een kapitaalverzekering wordt een vooraf vastgelegd bedrag uitbetaald. Zorg er voor dat het verzekerde bedrag hoog genoeg is om je uitvaart te betalen

Andere punten waar je zeker moet op letten bij het afsluiten van een uitvaartverzekering

  • Verzekeringspremie en dekking: naast de keuze tussen een naturaverzekering of een kapitaalverzekering, is de verzekeringspremie en z’n dekking uiteraard ook van belang. Denk daarbij zeker aan de kleine letters in het contract.  Sommige kapitaalverzekeringen bieden verzekerden een bescherming tegen inflatie. Bij anderen zijn er speciale kortingen voor bijvoorbeeld gezinnen en gratis dekkingen voor kinderen
  • Verzekeringen vergelijken: voor je een uitvaartverzekering afsluit, is het belangrijk de verschillende verzekeraars en uitvaartverzekeringen online te vergelijken. Dat doet je ongetwijfeld geld besparen.
  • Uitvaartverzekeringen online: online vind je heet wat gespecialiseerde websites om uitvaartverzekeringen, hun premies en dekking te vergelijken. Door verzekeringen te vergelijken vind je gemakkelijk de voor jou beste verzekering. Je uitvaartverzekering online afsluiten is bij de meeste verzekeraars perfect mogelijk. Bij sommige verzekeraars gespecialiseerd in uitvaartverzekeringen kun je zelfs online een vrijblijvende premieberekening aanvragen.
  • Uitvaartverzekering aanpassen aan inflatie: kies voor een verzekeraar die je de mogelijkheid biedt om je uitvaartverzekering aan de inflatie aan te passen. Is dat niet het geval, dan is de kans dat je te laag bent verzekerd zeker niet uitgesloten, zodat je nabestaanden al onmiddellijk voor onaangename verrassing worden geplaatst

Tags: , , , , , , , , , , ,

Leed je schade door storm, onweder en hagelbuien? Dit betaalt je verzekeraar wél en niet terug!

Jarenlang sloegen we de gevolgen van de opwarming van de aarde in de wind. De laatste jaren worden we echter zodanig met de neus op de feiten gedrukt, dat we er nog onmogelijk kunnen naast kijken. Onze winters worden weer kouder en er valt weer meer sneeuw.  Onze zomers worden warmer, met extreem zware onweders als gevolg. Deze onweders, windhozen, hagel en hagelbuien zorgen voor zware schade aan onze woningen en auto’s, maar wie zal voor deze schade uiteindelijk opdraaien? Welke verzekeringen zullen welke schade als gevolg van zware hagelbuien vergoeden en welke schade wordt niet terug betaald? En minstens even belangrijk: wanneer en op welke manier zal deze schade bepaald en terugbetaald worden? hoewaarBLIKSEM
Hoe hoger de temperatuur oploopt, hoe groter je risico op schade als gevolg van zware onweders,  windstoten, hagel en hagelbuien. Tegen hagelbollen met een diameter tot vijftien centimeter is weinig opgewassen. Wie schade heeft geleden als gevolg van deze zware weersomstandigheden, gaat uiteraard bij zijn/haar verzekeraar aankloppen. Met wisselend sukkes, want lang niet alle geleden schade wordt door je verzekeraar vergoed. Kortom, welke materiële schade aan je woning, je auto of aan wat dan ook wordt door je verzekeraar terug betaald en voor welke schade zal je zelf moeten opdraaien?
 • Schade in je huis: stormen, zware rukwinden en windstoten, windhozen, blikseminslagen en/of donderinslagen kunnen veel schade veroorzaken, zowel in als buiten je woning. Belangrijk voor je verzekeraar is wat en op welke manier beschadigd werd. Bij storm, regen, hagel of blikseminslag wordt de schade gedekt door je brandverzekering, ook als de geen gevolg is van brand. In 1995 werd de wetgeving terzake grondig aangepast en dekt elke brandverzekering  ook schade veroorzaakt door storm, hagel of hagelbuien
 • Schade buitenshuis: alles wat buitenshuis schade opliep wordt in principe niet betaald door je brandverzekering. Je verzekeraar hanteert hierbij het principe dat iedere goede huisvader moet weten dat bij stormweer zijn tuinmeubelen kunnen weg vliegen en dat hij die dus tijdig moet in veiligheid brengen. Bij een onverwachte storm, onweder of zware hagelbui kan je verzekeraar zich soepeler opstellen, maar dat heeft dan vooral met klantenbinding te maken. Hoe meer verzekeringen je bij één verzekeraar hebt hoe beter. Dat geeft in dergelijke gevallen dikwijls de doorslag. hoewaaronweerHAGELBALLEN
 • Schade veroorzaakt bij je buren: veroorzaakte je rondvliegend tuinmeubilair schade bij je buren, dan wordt deze schade vergoed door je burgerlijke aansprakelijkheid. Zijn je tuinmeubelen vernield of veroorzaakte rondvliegen materiaal schade aan je woning dan zal je daar zelf voor opdraaien
 • Schade aan je auto: stond je wagen tijdens de zware storm, het onweer of de zware hagelbui op de openbare weg en heeft die schade opgelopen, dan moet je uiteraard je verzekeraar daarvan op de hoogte brengen. Sloot je een omniumverzekering of  een kleine omniumverzekering af, dan zal de schade aan je auto door deze verzekering vergoed worden. Beschik je over geen omniumverzekering of over een beperkte omniumverzekering dan is dat hoogst onzeker. Maak ook in dit laatste geval foto’s van de geleden schade. Er zijn al gevallen bekend waarbij het Rampenfonds de opgelopen schade aan je wagen betaalde, ook al was die niet gedekt door de verzekering.
 • Wat is verzekerd: de schade die rechtstreeks door de verzekerde goederen wordt veroorzaakt, wordt steeds gedekt. Maar de dekking is ruimer. Dat is ook het geval voor schade door een brand of ontploffing als gevolg van het onweer of storm. Daarbij worden ook alle opruimings- en afbraakkosten nodig voor de heropbouw terug betaald. Is je woning onbewoonbaar, dan worden de huisvestingskosten tot drie maanden na het de storm of het onweer vergoed. Nam je daarbij alle mogelijke maatregelen om een schadegeval te voorkomen of om de gevolgen ervan te voorkomen of te beperken, dan zijn ook die verzekerd. Het doet er niet toe of die maatregelen al dan niet resultaat hebben opgeleverd. Een dekzeil op een dak leggen om te voorkomen dat regen verder schade veroorzaakt, is hiervan een voorbeeld.

Wat doen bij schade?

Leed je schade als gevolg van de zware storm, van het onweer of de hagelbuien? Neem dan zeker foto’s die de geleden schade duidelijk aantonen. Contacteer onmiddellijk je verzekeraarDie zal binnen een periode van maximaal  drie dagen een expert sturen die de schade zal opmeten. Zorg ervoor dat je hem alle  facturen kunt voorleggen van de toestellen die schade opliepen. Beschik je over geen facturen, dan kun je al indicatie geven door op te zoeken wat die toestellen momenteel in de winkel kosten.

hoewaaronweerschade

Dit wordt door je verzekering niet vergoed

De wetgever heeft een minimumdekking omschreven, maar heeft ook een lijst van goederen opgesteld waarvoor de verzekering voor natuurrampen niet zal bijdragen. Sommige verzekeraars voorzien in een ruimere dekking en zullen voor sommige van de opgesomde risico’s toch een schadevergoeding betalen.

Meestal wordt deze schade niet vergoed:

 • Schade buitenshuis: voorwerpen buiten je woning, tenzij ze er definitief aan vastgemaakt zijn
 • Alle constructies: en hun inboedel die gemakkelijk verplaatsbaar en demonteerbaar zijn, die bouwvallig zijn of in slechte staat verkeren. Zijn deze constructies de hoofdverblijfplaats zijn van de verzekerde, dan zijn ze wel verzekerd
 • Tuin: tuinhuisjes, schuurtjes, berghokken en hun inhoud, afsluitingen, hagen, aanplantingen en toegangen, binnenplaatsen, terrassen, zwembaden, tennis- en golfterreinen
 • Gebouwen in opbouw: verbouwing, herstelling en de inhoud ervan. Zijn de gebouwen bewoond of normaal bewoonbaar, dan zal de verzekering toch financieel tussenkomen
 • Gemotoriseerde voertuigen: auto’n motors, boten en vliegtuigen
 • Kelder: al hetgeen in je kelder is gestockeerd en dat op minder dan tien centimeter van de grond is opgesteld in geval van overstroming en het overlopen of de opstuwing van openbare riolen. Verwarmings-, elektriciteits- en waterinstallaties die vast aan de bodem zijn wel verzekerd.

Onze tip: kies voor een mini-Omnium bij Touring Verzekeringen. Een uiterst voordelige lening die je wél indekt tegen natuurrampen en hagelschade.

 

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,