Hoe Waar

Hoe energie besparen met een passiefhuis?

De energieprijzen voor het verwarmen van onze woning en van het water voor huishoudelijk en hygiënisch gebruik blijven hoog.We zijn dan ook voortdurend op zoek naar haalbare manieren om onze energierekening zoveel mogelijk te beperken. Dat is nodig, want Europa legt ons de verplichting op om tegen uiterlijk 2020 energieneutraal te bouwen. Dat betekent dat onze nieuwbouw woningen voor de productie van de onmisbare energie zelf moeten instaan.  Dat is alleen mogelijk door voortaan zo weinig mogelijk energie te verspillen. Als gevolg van deze maatregel worden steeds meer passiefwoningen gebouwd. Maar wat zijn passiefwoningen  en wat is het verschil met een energielage woning?

Een passiefhuis zorgt met een minimum aan energie voor een optimaal woon- en leefklimaat, zowel in de zomer als tijdens de winter

Een passiefhuis zorgt met een minimum aan energie voor een optimaal woon- en leefklimaat, zowel in de zomer als tijdens de winter

Koester je bouwplannen en wil je je energierekening voortaan zo laag mogelijk houden en toch voor een comfortabel woon- en leefklimaat zorgen? Dan is een passiefhuis bouwen wellicht iets iets voor jou! Zo een passiefhuis verbruikt weinig of geen energie voor de realisatie van een aangename binnenhuistemperatuur en dit zowel in de warme zomermaanden als tijdens de winterperiode.  Er worden dan ook steeds meer passiefhuizen gebouwd. Dat is nodig om de Europese norm om energie neutraal te bouwen te halen tegen 2020.

Wat is een passiefhuis?

Een passiefhuis heeft geen verwarmings- of koelsystem nodig om voor een aangenaam binnenklimaat te zorgen. In een passiefwoning wordt met andere woorden weinig of geen ‘actieve’ energie gebruikt. Door luchtdicht te bouwen in combinatie met een optimale isolatie en ventilatie wordt de warmte in een passiefhuis zo lang mogelijk binnenshuis gehouden. Tegelijk wordt de warmte die in een passiefhuis aanwezig is maximaal gebruikt om je woning te verwarmen en om voor een voldoende warm water voor zowel huishoudelijk als hygiënisch gebruik te zorgen.

Lage energiewoning 

Er is een merkbaar verschil tussen een passiefwoning en een lage energiewoning. Een lage energiewoning is net als een passiehuis goed geïsoleerd en luchtdicht maar dan in veel mindere mate. De dikte van de isolatie bij een lage energiewoning  varieert tussen gemiddeld tien en twintig centimeter, waardoor zo’n lage energiewoning een verwarmingssysteem nodig heeft van maximaal 9 kW nodig. De installatie van deze verwarming weegt spijtig genoeg niet op tegen de kostprijs om te voldoen aan de normen van een passiefhuis, waardoor deze manier van bouwen nu ook bij ons steeds populairder wordt.

en lage energiewoning is net als een passiehuis goed geïsoleerd en luchtdicht maar dan in veel mindere mate.

en lage energiewoning is net als een passiehuis goed geïsoleerd en luchtdicht maar dan in veel mindere mate.

Warmteverlies zo klein mogelijk houden

Met een passiefhuis wil men het verlies aan warmte en energie zo klein mogelijk houden zo goed mogelijk te isoleren en deze woning volledig luchtdicht te maken door alle kieren, spleten en koudebruggen te vermijden. Een passiefhuis doet echter meer dan warmteverliezen beperken. Het zorgt ook tijdens de zomer voor een aangenaam binnenklimaat door de zonnewarmte zoveel mogelijk buiten te houden.

Goede ventilatie

Een uitstekende isolatie is onvoldoende om van een passiefhuis te kunnen spreken. Je kan je woning alleen uitstekend isoleren dankzij de plaatsing van een goed ventilatiesysteem dat niet alleen vervuilde buitenlucht, maar ook vocht en vieze geurtjes uit je passiefhuis moet houden. Op die manier wordt ook de vorming van schadelijke condens voorkomen. Om dit te kunnen realiseren wordt steeds meer gebruik gemaakt van mechanische ventilatiesysteem met warmte recuperatie. Dit systeem  zorgt voor een optimale ventilatie van je passiefwoning zonder enig energieverbruik.

Warmtepomp als bijverwarming

Dat een passiefwoning helemaal geen verwarming nodig heeft is een fabeltje. Er is ook in een passiefhuis steeds voldoende verwarming nodig om de koudste winterdagen dagen door te komen. Voor de bijverwarming van een passiefhuis  kiest men meestal voor de installatie van een milieuvriendelijke warmtepomp gecombineerd met zonnepaneleneen zonneboiler met vloerverwarming. En in een passiefhuis is uiteraard ook een systeem voor het verwarmen van het sanitaire water onmisbaar. Een zonneboiler of warmtepompboiler is daarvoor uitstekend geschikt.
Een passiefhuis is optimaal geïsoleerd, geventileerd en luchtdicht gemaakt

Een passiefhuis is optimaal geïsoleerd, geventileerd en luchtdicht gemaakt

  • Maximum energieverbruik passiefhuis: bij een passiefhuis ligt het totale energieverbruik voor warm water, verwarming en elektrische apparaten nooit hoger dan 120KWh/m² per geklimatiseerde vloeroppervlakte per jaar. Het energieverbruik voor verwarming mag zelfs maar 15KWh/m² geklimatiseerde vloeroppervlakte per jaar bedragen

De kostprijs van een passiefhuis

Het bouwen van een passiefhuis vergt een grotere investering. Het budget dat bij een klassieke woning voorziet voor een verwarmingssysteem gaat bij een passiefwoning integraal naar de extra isolatie. De meerprijs van een passiefhuis zal je op termijn terugverdienen. Die terugverdientijd varieert tussen de vijf en twintig jaar afhankelijk. Beschik je over een voldoende groot bouwbudget dan zorgt een passiefhuis op termijn alleen maar voor voordelen. Denk daarbij in de eerste plaats aan zijn laag energieverbruik, maar zeker ook aan de verschillende (overheids) premies die de bouw van een passiefhuis aantrekkelijk maken. 

 

Tags: , , , , , , , , , , , ,

Woning: ventilatie badkamer voor lager energieverbruik

Nu onze energie alsmaar duurder wordt en niets laat vermmeoden dat aan deze forse prijsstijgingen weldra een einde komt, is het efficiënt ventileren van je woning een must om je energieverbruik zo laag mogelijk te houden.Meestal denken we aan de realisatie van een geschikte ventilatie in onze woning of kelder, maar een goede ventilatie van je badkamer is minstens even belangrijk. Hoe pak je het ventileren van je badkamer best aan?

De laatste jaren besteden we met zijn allen meer aandacht aan het doeltreffend ventileren van onze woning, ern terecht. Met de sterke stijging van de energieprijzen is dat zeker niet te verwonderen. Het ventileren van de badkamer wordt daarbij dikwijls vergeten. Dat is nochtans noodzakelijk, niet alleen om je energiefactuur zo laag  mogelijk te houden, maar evengoed om een gezond leefklimaat in je woning te realiseren. Vraag bij dit alles is uiteaard wat men onder een goed geventileerde badkamer verstaat.

Condenswater afvoeren

Een doeltreffend ventilatiesysteem zorgt er voor dat het schadelijke condenswater dat zich vooral in je badkamer vormt, zo vlug mogelijk wordt afgevoerd. Op die manier voorkom je schadelijke schimmelvorming. Word je in de badkamer met dergelijke schimmelprobleem geconfronteerd, dan zijn die niet uit de wereld te helpen zonder een goed werkend ventilatiesysteem.

 Vele mogelijkheden

Je hebt daarbij de keuze uit verschillende systemen om je badkamer efficiënt te ventileren. Een ventilator voor je badkamer bestaat in verschillende uitvoeringen, van het klassieke standaard model tot een ventilator uitgerust met een timer en zelfs een met een hygrostaat om de luchtvochtigheid in je badkamer te controleren.

Een ventilator met ingebouwde timer ventileert je badkamer, zelfs nadat je die verliet. Vocht en vreemde geurtjes worden via deze ventilator onmiddellijk afgevoerd. Je kan deze timer naar eigen voorkeur instellen. Een badkamerventilator die uitgerust is met een hygrometer bied je uiteraard meer mogelijkheden. Dan werkt je badkamerventilator vanaf het moment dat de luchtvochtigheidsgraad boven de ingestelde waarde uitstijgt.Je badkamerventilator blijft in dit geval zijn werk doen, tot de luchtvochtigheidzijn normaal peil bereikte.

Schadelijke condens vormt zich in de badkamer razendvlug

 

Centraal ventilatiesysteem

Je kan je badkamer ook aansluiten op een centraal ventilatiesysteem. Met zo een centraal ventilatiesysteem beschikt iedere kamer van je woning over een aparte afvoerbuis met een ventilatieventiel, dat rechtsreeks in verbindning staat met het dit centrale ventilatiesysteem. De ventilatie van je badkamer komt tot stand met een centrale ventilatiebox, die meestal op zolder wordt geplaatst. Dergelijke ventilatieboxen kun  je met een draadloze schakelaar eenvoudig bedienen. Deze schakelaar is in de meeste gevallen uitgerust met een timer, waarmee je de ventilatietijd gemakkelijk kunt instellen. Je badkamer wordt zo steeds voldoende en op de juiste manier geventileerd.

Buisventilator

Een andere mogelijkheid is je badkamer ventileren met een zogenoemde buisventilator. Die wordt in de luchtafvoerbuis van je badkamer gemonteerd, en is op die manier compleet onzichtbaar. Zo en buisventilator kan eveneens uitgerust worden met een timer.

 Badkamerventilatie plaatsen

Om je badkamerventilatie te plaatsen kun je gebruik maken van een extra schakelaar, of je kan hem rechtstreeks aansluiten op . het verlichtingsnet. Dat wil zeggen dat bij het inschakelen van het licht in je badkamer, ook e ventilatie aan het werk wordt gezet. Dit heeft het nadeel dat je de badkamerventilator niet afzonderlijk werkt. Installeer je badkamerventilatie bij voorkeur op een hoogte van minstens 2,25 meter.

 Extra ventillatietips van de instalateur

Is er onvoldoende ventilatie in je badkamer, dan krijg je dit resultaat… schimmel!

Onderhoud: zorg steeds voor een proper afzuigsysteem.

  • Voldoende ventileren: Ventileer je badkamer tot enige tijd na je douche of bad, zo maak je komaf met de schadelijke vochtige lucht en het onstane condens.
  • Constante ventilatie: van badkamer en woning door alle ventilatieroosters open te zetten.
  • Ventilatieroosters: maak je minstens tweemaal per jaar proper voor een doeltreffende werking.

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , ,

Goede ventilatie voor meer wooncomfort

De laatste jaren hebben we steeds meer aandacht voor het zo perfect mogelijk isoleren van onze woning. Dak,  muren en vloeren, niets ontsnapt aan onze aandacht wanneer het om het isoleren van je woning gaat. Zo kun je immers houw energiefactuur zoveel mogelijk beperken. Hoe beter geïsoleerd, hoe hoger de energetische waarde van je woning. Dat heeft  uiteraard ook gevolgen voor je  binnenhuisklimaat. Door extra te isoleren, het wegwerken van de koude bruggen en de verbetering van de luchtdichtheid,  gaat de natuurlijke luchtcirculatie dalen. Dat heeft op zijn beurt dan weer gevolgen voor de kwaliteit van de lucht en je wooncomfort. Een goed geventileerde woning zorgt niet alleen voor een gezond binnenhuisklimaat, het werkt ook je wooncomfort in de hand.  Maar hoe kies je het meest geschikte ventilatiesysteem en op wat moet je letten om zo’n systeem in een bestaande woning in te bouwen? Zo een verbouwing moet immers sinds kort voldoen aan de EPG- wetgeving terzake.

 

Voor deze EPB reglementering is er een duidelijk verschil tussen het verbouwen aan bestaande delen van je woning en de uitbreiding ervan. Bouw je bij, dan moet het nieuwe gedeelte voldoen aan de EPB- eisen. Afhankelijk van de aard en het type van de kamer of de ruimte die je met een ventilatiesysteem wil uitrusten moet je een toe- , door- of een afvoeropening voorzien. Bij verbouwingen moet je deze EPB- wetgeving voldoen als daar een stedebouwkundige vergunning voor nodig is.

Extra isoleren, slechts luchtkwaliteit

 

Het extra isoleren van woningen  is in de vele gevallen oorzaak van een sterk verminderde luchtkwaliteit. Vroeger was dat anders. In grootmoeders tijd waren woningen ronduit geïsoleerd, zodat er altijd wel ergens verse lucht naar binnen kon.

Enorme energieverspilling

 

Als gevolg van onze sterk doorgedreven isolatie, laat in vele gevallen de kwaliteit van de binnenlucht te wensen over. Tijdens de wintermaanden wordt deze situatie nog erger, dan blijven meestal ook nog eens alle ramen en deuren potdicht. Ramen en/of deuren geregeld open zetten zorgt reeds voor een flinke verbetering van de luchtkwaliteit. Nadeel is dan weer de  enorme energieverspilling die daar aan verbonden is. Voor een blijvende verbetering van je binnenhuisklimaat kies je bij voorkeur voor een combinatie van verschillende ventilatiesystemen.

Lucht aan-en afvoer via roosters

 

Lucht aan- en afvoer met behulp van roosters is ongetwijfeld het meest natuurlijke ventilatiesysteem.  Ventilatieroosters zijn een goede manier van lucht verversen, maar duidelijk minder doeltreffend dan andere systemen. Ze jagen je verwarmingskosten ook fors de hoogte in. Een variante hierop is de mechanische toevoer van de lucht, gecombineerd met een natuurlijke afvoer. Volgens deskundigen is hier de afvoer van de verontreinigde lucht dan weer beneden alles.

Mechanisch ventilatiesysteem

 

Deze mechanische ventilatiesystemen vinden dan ook meer en meer ingang. Met dit systeem wordt de lucht mechanisch afgezogen dankzij de aanwezigheid van zogenoemde natte ruimtes, en wordt de natuurlijke toevoer gerealiseerd via een regelbaar roostersysteem. De mechanische aan- en afvoer van de lucht is ongetwijfeld een aanrader.

Warmterecuperatie met balansventilatie

Bij een mechanishe aan- en afvoersysteem wordt meestal gebruik gemaakt van een warmterecuperatiesysteem, waarbij de warmte die normaal verloren gaat samen met de afgevoerde lucht, wordt gerecupereerd. Bij dergelijke balansventilatie wordt enkel de lucht afgevoerd als de vochtsensor een te laag vochtgehalte in de lucht meet. Dit is een van de meest doeltreffende ventilatiesystemen, maar valt voor de meeste bouwers en renoveerders nog té duur uit.

Steeds van droog naar vochtig

Bij een goede ventilatie gaat het steeds van droog naar vochtig,  zodat verse buitenlucht via droge ruimtes als je woonkamer, je woning binnen komt. De vervuilde lucht wordt afgevoerd via vochtige ruimtes als je badkamer.


Tags: , , , , , , , , , , ,