Hoe Waar

De goedkoopste uitvaart regel je voortaan online

Een uitvaartplechtigheid wordt steeds duurder. De begrafenissector berekende onlangs dat een traditionele uitvaart gemiddeld nu al bijna 10000 euro kost, bedrag dat de komende twee jaar zal oplopen tot 13000 euro. Nu al moeten heel wat landgenoten een lening aangaan om de uitvaart van hun dierbare te kunnen financieren, en dit aantal zal in de nabije toekomst dus enkel maar toenemen. De goedkoopste en toch waardige uitvaart regel je voortaan echter volledig online. Via de website http://www.uitvaartcompact.be/ regel je voortaan een uitvaartplechtigheid tot in het kleinste detail. Hoe gaat dit in zijn werk, een uitvaart regelen via Uitvaart Compact? Welke mogelijkheden biedt je deze nieuwe uitvaartformule en welk prijskaartje hangt er aan vast?

 

Uitvaart Compact biedt je een eenvoudige maar niettelmin kwaliteitsvolle uitvaart die volledig online wordt geregeld. Het betreft hier een stijlvol afscheid, die met de grootste zorg worfdt georganiseerd. De dienstregeling werd door Uitvaart Online tot het essentiële teruggebracht. In een eerste fase organiseerd Uitvaart Compact begrafenisplechtigheden in de pronvinciezs Antwerpen en Oost- Vlaanderen, maar het is de bedoeling van de initiatiefnemers om op termijn over het ganse land aanwezig te zijn.

Prijsbewust een uitvaartplechtigheid kiezen

Op welk publiek mikt Uitvaart Compact met dit goednieuwe initiatief? Deze uiutvaartformule werd in de eerste plaats ontwikkeld voor diegenen die bewust kiezen voor een uitvaartplechtigheid zonder al té veel poespas. Uitvaart Comlpact is uiteraard ook een antwoord op de vele landgenoten die over onvoldoende middelen beschikken om de traditionele uitvaartplechtigheid te betalen en toch waardig afscheid willen nemen van zij die hen nauw aan hun hart liggen.

Drie verschillende formules

Met deze nieuwe aanpak wordt je bij Uitvaart Compact op geen enkel moment voor onaangename verrassingen geplaatst. Er wordt gewerkt aan een vooraf bepaalde vaste prijs en er wordt vooraf betaald. Pas na betaling wordt de dienstverlkening opgestart, zodat je achteraf niet meer met onverwachte kosten wordt geconfronteerd. Bij Uitvaart Compact heb je de keuze uit drie verschillende formulkes, variërend in prijs tussen 1850 en 3200 euro. Bij deze drie uitvaartformules is de aanwezigheid van een geestelijke niet mogelijk.

Compact Basis: kiezen voor eenvoud

Compact Basis is de meest eenvoudige formule met het oog op een piëteitsvolle crematie of begrafenis en dit zonder opbaring en aulaplechtigheid. De nabestaanden nemen vooral afscheid van hun overledene. Het betreft verder een standaard begrafenisplechtigheid waarbij dus geen rekening wordt gehouden met de wensen van de overledene. De crematie of begrafenis vinden plaats in de woonplaats van de overledene, die wordt begraven in een graf met een concessie van tien jaar. Bij crematie heb je de keuze tussen het uitstrooien van de as op de begraafplaats, op zee of voor bewaring in een urne. Deze asverstrooiïng vindt plaats in afwezigheid van de famlie.

  • Prijs Compact Basis: 1850 euro.

Compact Essentie: afscheid in intieme kring

Kies je voor Compact Essentie, dan kies je voor afscheid nemen in intieme kring. De overledene wordt opgebaard in een uitvaartcentrum waar de nabestaanden gedurende één uur afscheid kunnen nemen van hun overledene. Betreft het een traditionele begrafenis, dan vindt deze afscheidplechtigheid een dag voor de teraardebestelling plaats. Ook in deze formule kun je in geval van crematie kiezen voor het verstrooien van de as op de begraafplaats zelf,  op zee of voor het bewaren in een urne, en ook hier zijn de nabestaanden niet anawezig wanneer de as wordt verstrooid.

  • Prijs Compact Essentie: 2100 euro.

Compact Compleet: uitgebreide dienstverlening

Met Compact Compleet ga je voor de meest uitgebreide uitvaartplechtigheid, die vele gelijkenissen vertoond met de traditionele begrafenisplechtigheid. De overledene wordt opgebaard in een uitvaartcentrum naar keuze, waar alle nabestaanden gedurende een periode van één uur in intieme kring afscheid kunnen nemen. Nadie wordt openbaar afscheid genomen. Het afscheid nemen gebeurt de avond voor de plechtigheid, en dan wordt er in het  openbaar afscheid genomen tijdens een aulaplechtigheid met daarop aansluitend een eenvoudige koffietafel. De plechtigheid in de aula duurt maximum 45 minuten. Hier kunnen alle nabestaanden de teraardebestelling bijwonen en ook bij het verstrooien van de as is dit het geval.

  • Prijs Compact Compleet: 3200 euro.

Tags: , , , , ,

Zo vind je de goedkoopste uitvaartplechtigheid

Steeds meer mensen gaan op zoek naar een goedkope uitvaartplechtigheid. Wanneer je de prijsevolutie bekijkt zeker niet te verwonderen. Uit de resultaten van een recente doorlichting van de begrafenissector blijkt dat de kosten van een begrafenisplechtigheid nu al zo’n tienduizend euro bedragen. Niets laat uitschijnen dat de kosten de eerstvolgende jaren zullen dalen, wel integendeel. Volgens datzelfde onderzoek zal de gemiddelde kostprijs van een uitvaartplechtigheid oplopen tot maar liefst dertienduizend euro. Voor velen is zo’n begrafenisplechtigheid nu al onbetaalbaar. Bestaat dat wel, een goedkope uitvaartplechtigheid? Hoe pak je zo’n zoektocht naar een goedkope begrafenis aan en wat zijn dan de verschillende mogelijkheden? En dé vraag: hoeveel kost de goedkoopste begrafenisplechtigheid en wat krijg je er dan voor in de plaats?

Een uitvaartplechtigheid volledig online regelen, het is sinds kort ook in ons land mogelijk dankzij Uitvaart Compact dat in een eerste fase begrafenisplechtigheden in de provincie Antwerpen en Oost- Vlaanderen volledig online regelt. Het gaat dan om een betaalbare, kwaliteitsvolle uitvaart die compleet online wordt georganiseerd. Je kan daarbij kiezen uit drie verschillende uitvaartformules, allen met duidelijke en klare afspraken en een haarscherpe prijs. Misschien één nadeel : bij zo een goedkope uitvaartplechtigheid is geen geestelijke aanwezig, voor het overige is allen tot in de puntjes geregeld.

De essentie

De goedkoopste uitvaartplechtigheid vind je dus uitsluitend online, en werd teruggebracht tot de essentie. Deze begrafenisformule werd uitgewerkt voor diegenen die niet over de financiële mogelijkheden beschikken om een traditionele uitvaart te bekostigen, en noodgedwongen hun begrafenisplechtigheid prijsbewust moeten kiezen. Eén van de meest opmerkelijkste zaken bij Uitvaart Compact zijn de bijzonder klare afspraken vooraf, zodat je later niet voor voldongen feiten wordt geplaatst. De betaling wordt vooraf en online geregeld zodat je van bij het begin weet hoeveel alles zal kosten.

Drie uitvaartformules

Je hebt bij Uitvaart Compact de keuze tussen drie begrafenisformules, waarbij zowel de dienstverlening als het prijskaartje verschillen. Er is Compact Basis, waarbij je vooraf én in in intieme privésfeer afscheid kunt nemen van de overledene. Uitvaart Compact Essentie zegt genoeg. Het gaat hier om eenvoudig afscheid in  een uitvaartcentrum, en Compact Compleet kun je best vergelijken met onze traditionele begrafenisplechtigheid in een aula, gecombineerd met een eenvoudige koffietafel. In alle formules kun je kiezen tussen een klassieke begrafenis of een crematie.

Compact Basis: afscheid in intieme kring

Een eenvoudigere begrafenisplechtigheid dan Compact Basis kun je zeker niet voorstellen. Het gaat hier inderdaad om een crematie of begrafenis zonder opbaring of aulaplechtigheid. De nabestaanden van de overledene nemen in intieme kring afscheid en er zijn geen extra wensen bij het verloop ervan. De begrafenis vindt plaats in de woonplaats van de overledene. De datum van crematie of begrafenis wordt door Uitvaart Compact gekozen. De overledene krijgt een graf zonder concessie, meestal met een looptijd van maximum tien jaar. Koos de overledene voor crematie dan kan de as verstrooid worden op de begraafplaats, op zee of in een urne.

  • Prijs begrafenis Uitvaart Compact Basis: 1850 euro.

Compact Essentie: afscheid in beperkte kring

Hier neem  je afscheid in een uitvaartcentrum en intieme kring, en dit gedurende maximum één uur. Gaat het om een traditionele begrafenis dan vind die de dag voor de teraardebestelling plaats. Je hebt ook hier de keuze tussen een crematie of een begrafenis, dit laatste in een graf voor een periode van maximum tien jaar. Bij een crematie wordt de as uitgestrooid zonder aanwezigheid van de familie van de overledene en dit zowel op de begraafplaats zelf of op zee. Je kunt er ook voor kiezen de as te bewaren in  een urne.

  • Prijs Uitvaart Compact Essentie: 2100 euro.

Compact Compleet: traditionele uitvaart

De meest uitgebreide begrafenisformule die de vergelijking met een eenvoudige, traditionele begrafenis kan doorstaan. De overledene wordt opgebaard in een uitvaartcentrum. De nabestaanden kunnen in intieme kring gedurende maximum één uur afscheid nemen van hun overledene de dag voor de begrafenisplechtigheid. Daarna wordt in grotere kring afscheid genomen tijdens een plechtigheid van maximum 45 minuten, met aansluitend een eenvoudige koffietafel voor maximum vijftig personen. Volgens deze formule kan de begrafenis compleet naar wens van de overledene worden georganiseerd. Je hebt ook hier de keuze tussen een klassieke begrafenis of een crematie, zonder vrijheid van datumkeuze. Dag en uur van de plechtigheid wordt door Uitvaart Compact bepaald.

  • Prijs Uitvaart Compact Compleet: 3200 euro.

Tags: , , , , , , ,