Hoe Waar

Beleg in de zwakste munten

In economisch en financieel slechte tijden blijft het investeren in munten populair. Velen investeren dan in die munten die sterkst gestegen zijn in vergelijking met de euro. Dat is er oorzaak van dat zowel de Noorse als de Zweedse kroon  en de Nieuw- Zeelandse en Australiasche dollar bij beleggers erg in trek zijn. Op die manier willen ze afwisseling brengen in hun totaal investerings- bezit. Dat is op termijn nochtans een verkeerde inschatting. Die munten uitkiezen als belegging die het sterkst stegen tegenover de euro, is geen waarborg voor maximale winst. Die munten zullen immers niet in datzelfde tempo blijven stijgen. Hoe pak je het beleggen in munten dan best aan, en welke zijn intressanst om een deel van je kapitaal te investeren?

Dat de Europese crisis waarmee we allemaal geconfronteerd worden ernstige verschuivingen binnen de beleggingsmarkt tot gevolg heeft, staat nu wel al als een paal boven water. Beleggers in munten hebben meer en meer aandacht voor beleggingen in niet Europese munteenheden. Het feit dat het uiteenvallen van de eurozone lang niet meer tot het rijk der fabeltjes wordt gecatalogeerd, stimuleert deze belangrijke verschuiving. Wellicht komt het niet zover. Wat wél realiteit is, is de verdere verzwakking van onze munteenheid ten opzichte van vreemde munten. In zo’n onzekere tijden is het voor de belegger erg belangrijk te investeren in een groter aantal verschillende munten . Op die manier wil hij zijn financieel risico immers zoveel mogelijk beperken.

Sterkste munten niet altijd lonende belegging

Daarbij grijpen sommige beleggers nog steeds naar de sterkste munteenheden. Dat blijken dan meestal die munten te zijn die de voorbije periode het sterkst scoorden. Maar is dat altijd wel de beste keuze? Hoe groot is inderdaad dat kans dat uitgerekend die munten zullen blijven stijgen en voor beleggers dus intressant blijven? Zo wordt de laatste tijd nog steeds fors geïnvesteerd in zowel de Zweedse als de Noorse kroon en de Nieuw- Zeelandse en Australische dollar. Daarbij spant de Nieuw- Zeelandse dollar wel degelijk de kroon. Deze munt steeg de voorbije twee jaar met maar liefst meer dan vijftig procent. De Australische dollar liet tijdens deze periode een bijna identieke stijging noteren. Zowel de Noorse als de Zweedse kroon waren met een waardestijging van zo’n dertig procent eveneens erg populair bij de doorsnee belegger. Alle Scandinavische munteenheden scoren overigens bijzonder goed. Hun hoogconjunctuur is nu al enkele jaren aan de gang, zodat je zich zeker mag afvragen hoe lang dit uiteindelijk nog zal duren.

Denk aan de verliezers

In dit kader is het dan zeker ook niet onlogisch dat vooruitziende beleggers hun aandacht op andere markten (lees landen) toespitsen. Wat gedacht van die munteenheden die de voorbije periode niet zo stevig in hun schoenen stonden ten opzichte van de euro? Is investeren in bijvoorbeeld de Turkse lire (min 25%), de Zuid- Afrikaanse Rand (- bijna 40% de voorbije vijf jaar) en de Poolse Zloty (min 28% sinds 2008) dan zo gek idee? Deze belangrijke waardedalingen waren haast uitsluitend het gevolg van politieke onzekerheid en de tanende economie, maar die periode lijkt nu wel stilaan maar zeker achter de rug. Op dit vlak lijken zowel de Turkse lire als de Poolse Zloty de meest aantrekkelijke munten om te beleggen.

De Turkse, maar vooral de Poolse economie zit sterk in de lift, en niets laat vermoeden dat daar vlug verandering zal in komen. Daarbij moet zeker rekening gehouden worden met het feit dat zowel de Turkse lire als de Poolse Zloty ijzersterke rentes opleveren. Wil je in deze munten investeren, beperk dan zoveel mogelijk je risico, en kies voor de meest kredietwaardige uitgevers zoals de Europese Investeringsbank.

Termijnrekening alternatief

Kies voor een termijnrekening in beide munten als je niet wil beleggen in hun munten. Zo een termijnrekening kan je openen bij iedere bankinstelling. Hou er wél rekening mee dat je bij zowel een vaste als variabele rentevoet vijftien procent roerende voorheffing betaalt. Kies je voor een spaarrekening in Turkse lire of Poolse Zloty, dan geniet je niet van het fiscaal aantrekkelijk voordeel dat een klassieke spaarrekening je wél biedt.

Tags: , , , , , , , ,

Kapitaalsbeschermende fondsen voor veiligheid en rendement

Iedere belegger, groot of klein, hebben maar één ding voor ogen. Met hun investering in zo’n  veilig mogelijke omstandigheden een zo hoog mogelijk rendement realiseren. Inderdaad, heel wat beleggers willen hun kapitaal in de eerste plaats beschermen door zo weinig mogelijk risico’s te nemen. Toch willen ze daarvoor een  rendement dat alleszins hoger ligt dan met een spaarrekening. Om het evenwicht te vinden tussen risoco en rendement, is er geduld en zoekwerk nodig. Wil je met je belegging een hoger rendement halen dan met de klassieke spaarrekening, dan moet je beseffen dat daar risico’s aan verbonden zijn.  Hoe pakken we dit alles best aan, en op wat moet je vooral letten om in alle rust en veiligheid een aanvaardbaar rendement te verwezenlijken?

Goed gestructureerde beleggingsfondsen kunnen hier ongetwijfeld uitkomst bieden. Door gebruik te maken van zogenoemde optietechnieken, kunnen zowel de risico’s als de te verwachten rendementen uitstekend met mekaar verzoend worden. Op deze manier kunnen ze maximaal inspelen op de meest uiteenlopende wensen en behoeften van hun particuliere beleggers.

Kapitaalbeschermende beleggingsfondsen?

Met je keuze voor kapitaalbeschermende beleggingsfondsen, wordt op de eindvervaldag van je belegging(en) minstens het geïnvesteerde kapitaal voor de kosten terug betaald. De meerwaarde van dergelijke beleggingsfondsen hangt in de allereerste plaats af van de marktomstandigheden op dat moment.

Risicoloze beleggingen

Om tegelijkertijd een maximum aan kapitaalsbescherming te kunnen bieden, wordt zoveel mogelijk gekozen voor risicoloze en vastrentende beleggingsfondsen. Daar komen vooral obligaties en termijnrekeningen voor in aanmerking. Deze zorgen er op hun beurt voor  dat je op de vervaldag van je belegging(en) minstens je startkapitaal terug krijgt.

Index of aandelenkorf

Met de (rente) inkomsten van het vastrentende gedeelte koopt je beleggingsfonds bij uitsluitend marktpartijen een aantal aandelenopties, waarmee men de vooraf afgesproken meerwaarde kan realiseren. Het gaat hierbij in hoofdzaak om opties indexen of een aandelenkorf.

Veilig en renderend beleggen

Volgens financiële analysten doen deze kapitaalsbeschermende beleggingsfondsen het niet alleen uitstekend qua veiligheid, maar zeker ook op het vlak van hun rendement. Dankzij deze haast unieke combinatie van maximale veiligheid en rendement, hebben deze beleggingsfondsen op een relatief korte tijd, een vaste plaats verworven in het hedendaagse, snel evoluerende beleggingslandschap. Bij een positief beursklimaat zorgen ze meestal voor een uitstekend rendement. Is het beursklimaat minder goed, dan ben je als belegger in alle omstandigheden verzekerd van de terugbetaling van je beginkapitaal.

Tags: , , , , , , , , , ,