Hoe Waar

Successierechten voorkomen bij verkoop op lijfrente

Bij bejaarden wordt de verkoop op lijfrente steeds populairder.

De verkoop van een onroerend goed op lijfrente was lange tijd erg populair, vooral bij senioren. Deze verkoopsmethode geraakte om welke reden dan ook, in  onmin, naar nu is de verkoop op lijfrente weer ‘in’.  Deze verkoop op lijfrente is een dubbeltje op zijn kant  waarmee de verkoper een  gegarandeerd maandelijks inkomen wil verwerven. Voor de koper is het kopen van vastgoed op lijfrente eigenlijk een lugubere gok. Hij wil voordelijg een eigen woning verwerven, en rekent daar op een vroege dood van de verkoper van  het vastgoed die, zolang hij leeft, het vruchtgebruik van de woning geniet. Is de verkoop van een woning op lijfrente wel zo voordelijg als men laat geloven, en wat zijn de gevolgen er van zo’n voor zowel koper als verkoper?
Het principe van een verkoop op lijfrente is de eenvoud zelve. Bij zo’n verkoop krijg je als verkoper niet onmiddellijk de volledige betaling van je onroerend goed. De koper ervan verbindt zich ertoe maandelijks een vast en vooraf afgesproken bedrag of  rente te betalen aan  de verkoper, en dit tot aan  zijn overlijden. De verkoper krijgt daarvoor het vruchtgebruik voor in ruil. Dat wil zeggen dat hij tot aan zijn overlijden in zijn  woning mag blijven wonen.

Berekening van de rente

Bij de berekening van de rente die de koper maandelijks aan de verkoper zal betalen, moet  uiteraard met alle factoren rekening gehouden worden. Zo is het mogelijk om meerdere personen, meestal zijn  dat dan gehuwde eigenaars of de onverdeelde eigenaars van het vastgoed waarop rente wordt verleend. Het is dan ook van groot belang dat er in de verkoopsovereenkomst op lijfrente duidelijk staat omschreven wat er met de lijfrente zal gebeuren na het overlijden van  een de pers(o)onen die op lijfrente verkoopt. Valt bij het overlijden de rente weg, of wordt deze volledig of slechts gedeeltelijk aan de overlevenden  overgedragen.

Gedeeltelijke betaling

Bij een verkoop op lijfrente wordt in de meeste gevallen een gedeelte van de totale verkoopsom door de koper betaald op het ogenblik van de ondertekening van het verkoopcontract. Hoe hoger het bedrag dat vooraf door de koper zal worden betaald, hoe lager de maandelijkse rente.

Levenslang inkomen voor verkoper

Met de verkoop op lijfrente is de verkoper zeker van een levenslang, maandelijks inkomen.

Met de verkoop van hun woning op lijfrente verzekeren de eigenaar(s) zich een levenslang, maandelijks vast inkomen. Het verkoop van vastgoed op lijfrente is dé gedroomde oplossing voor zogezegde ‘arme rijken’. Dat zijn meestal bejaarden die wél over eigendom(men) beschikken, maar zich maandelijks met een pensioentje moeten tevreden stellen. Kan een bejaarde lang genieten van zijn pensioen, dan is hij zéker van een extra, vast maandelijks inkomen. Dat is uiteraard  anders voor zijn eventuele erfgenamen,  die zich met het overblijvende geld zullen moeten tevreden stellen in  plaats vastgoed.

Belegging op lange termijn

Hoe lang hij maandelijks zal moeten betalen is voor de koper onbekend, en dat is uiteraard een risico. De aankoop van een woning op lijfrente is vergelijkbaar met een langetermijn belegging, mét optie op een belangrijke meerwaarde bij het eventuele vroegtijdig overlijden van de verkoper. De waarde van deze ‘belegging’ kan pas na afloop van  de overeenkomst worden gemaakt. Koper en verkoper kunnen vooraf een looptijd voor de verkoop op lijfrente overeen komen.

Lening voor aankoop eigen woning overbodig

Het kopen op lijfrente houdt voor de koper uiteraard ook voordelen in. Zo is hij zelfs met een beperkt startkapitaal toch in staat een eigendom te verwerven waarvoor hij zelfs geen peperdure lening moet aangaan. De geldigheid van een verkoop op lijfrente moet aan enkele wettelijk bepaalde voorschriften voldoen. De uitvoeringsmodaliteiten moeten verplicht in de verkoopsovereenkomst worden opgenomen. Het is dus van groot belang alle gemaakte afspraken tussen koper en verkoper nauwgezet in de verkoopsovereenkomst op te nemen.

Successierechten betalen bij verkoop op lijfrente?

Velen verkopen hun woning(en) op lijfrente om successierechten te voorkomen, maar is dat in werkelijkheid wel zo? Het is inderdaad mogelijk om aan je kind(eren) een woning op lijfrente te verkopen. Hou er echter rekening mee dat zo’n verkoopsovereenkomst als een zogenaamd kanscontract moet worden opgemaakt. Dat betekent dat je als tachtigjarige onmogelijk in dat contract kunt opnemen dat je levensverwachting nog 35 jaar is, waardoor je een lage rente kunt afdwingen. Er moet immers onder alle omstandigheden een realistische rente worden afgesproken. Is dat niet het geval, dan beschouwd de fiscus dit als een schenking, en  dat belastingspercentage ligt ongeveer even hoog als bij successierechten.

Tags: , , , , , ,