Hoe Waar

Dure maand september overbruggen met een minilening van PayDay

Met de start van een nieuw schooljaar is de maand september ongetwijfeld een van de duurste maanden van het jaar. Een nieuwe boekentas, nieuwe schoolboeken en en ander schoolmateriaal en nieuwe kleding nemen een flinke hap uit je gezinsbudget. Heb je het financieel moeilijk om je kinderen in de beste omstandigheden aan hun nieuwe schooljaar te beginnen? Dan is een goedkope minilening van kredietverlener PayDay beslist iets voor jou!

Met de start van het nieuwe schooljaar is de maand september ongetwijfeld één van de duurste maanden van het jaar

Met de start van het nieuwe schooljaar is de maand september ongetwijfeld één van de duurste maanden van het jaar

PayDay.be is gespecialiseerd in het verlenen van kleine leningen variërend tussen vijftig en maximum zeshonderd euro. Iedere lening kost geld, maar in sommige omstandigheden kan het een oplossing bieden voor een klein en tijdelijk geldgebrek. Dat is na de zomervakantie voor velen het geval. De schoolstart betekent voor gezinnen met kinderen immers een flinke investering. En dan is er PayDay om deze moeilijke financiële periode te overbruggen met een minilening op maat. Bij PayDay.be gaat het verlenen van zo een minilening razend vlug. Van je aanvraag tot de goedkeuring wordt immers volledig online afgehandeld. Deze aanpak zorgt er voor dat  je na amper één werkdag reeds over je geld kunt beschikken. Dat wordt rechtstreeks op je rekening gestort, zodat je er onmiddellijk kunt over beschikken en voor het gebruik van het bedrag niemand een verklaring schuldig bent.

Beperkte looptijd

Niet alleen het bedrag van een minilening is beperkt. Dat is eveneens het geval met de looptijd van een minilening. Bij PayDay moet je een minilening terugbetalen tussen vijftien en dertig dagen. Voor je een minilening aanvraagt is het dus belangrijk dat te weten dat je deze lening na maximum dertig na goedkeuring dagen kunt terug betalen. De termijn waarin je een minilening moet terug betalen hangt af van het geleende bedrag.

Ben je geholpen met een minilening van vijftig euro? Dan betaal je uiterlijk vijftien dagen na goedkeuring van deze minilening 52 euro terug. Een minilening van honderd euro betaal je eveneens na vijftien dagen terug(102 euro).  Doe jje er dertig dagen over dan betaal je 104 euro. Minileningen tussen driehonderd en zeshonderd euro betaal je terug na dertig dagen. Je betaald dan respectievelijk 304, 404, 504 en 604 euro terug.hoewaarnieuwschooljaarbacktoschool

Garantie

Geld lenen brengt voor de kredietverlener risico’s mee. Om die zo klein mogelijk te houden vraagt PayDay een garantie voor een minilening. Daarbij heb je de keuze tussen twee mogelijkheden, namelijk een persoonlijke garantsteller of een garantie van Comfort Guarantee

 • Persoonlijke garantsteller: bij een persoonlijke garantsteller staat er iemand uit je familie- , vrienden- of kennissenkring garant voor de terugbetaling van je lening. Zo een persoonlijke garantsteller is kosteloos.  PayDay vraagt van je garantsteller enkele persoonlijke gegevens zoals een kopie van zijn of haar identiteitskaart, de meest recente loonfiche, een recente kopie van een rekeninguittreksel en een met de hand getekend document. Dit document wordt naar naar de ontlener teruggestuurd van zodra zowel jouw gegevens als die van je garantsteller zijn gecontroleerd

euromunten

 • Garantie via Comfort Guarantee: dat deze garantie verleent voor de volledige leentermijn. Deze mogelijkheid is uiteraard niet kosteloos. Voor een maximum aan overzicht en gebruiksgemak sloot Payday een overeenkomst af met Comfort Guarantee, waardoor PayDay rechtstreeks factureert in naam van Comfort Guarantee. De kosten van deze Comfort Guarantee liggen vast zodat je voor geen onaangename verrassingen wordt geplaatst. De kosten bedragen voor een lening van vijftig euro gedurende 15 dagen acht euro en voor honderd euro betaal je achttien euro en 21 euro over een periode van dertig dagen. als guarantee. Bij een lening van tweehonderd euro betaal je respectievelijk 38 en 46 euro. Minileningen vanaf dertig euro hebben een looptijd van dertig dagen.  Voor driehonderd euro betaal je 71 euro voor zo een Comfort Guarantee, voor vijfhonderd euro is dat 121 euro en voor zeshonderd euro 146 euro

Conclusie

Elke lening kost geld, ook een minilening van PayDay.  Ze een minilening kan een goede uitkomst bieden voor al diegenen die op een korte termijn snel een beperkt bedrag nodig hebben. Hou er rekening mee dat de termijn waarop je een minilening, kleine lening of flitskrediet moet terugbetalen beperkt is. Zorg er dus voor dat je na de looftijd van vijftien of dertig dagen je lening zeker kunt terugbetalen. Doe je dat om een of andere reden niet binnen deze termijn, dan kunnen er boetes in rekening worden gebracht.


Tags: , , , , , , , , , , , ,

Veilig lenen voor de feestdagen

Met de eindejaarsfeesten in het verschiet is het lang niet voor iedereen even gemakkelijk om het gezinsbudget in evenwicht te houden. De laatste loodjes wegen meestal het zwaarst en dat is zeker ook van toepassing met kerst en oudejaar in zicht. Dan vallen niet alleen jaarlijks weerkerende facturen in je bus. Iedereen koopt graag een cadeautje om zijn liefde en waardering te tonen aan zijn partner, familie en vrienden. Beschik je over een vast maandelijks inkomen dan biedt een mini- lening een geschikt alternatief om zowel je rekeningen te kunnen betalen als geschenkjes te kopen en toch je gezinsbudget in evenwicht te houden.

Bij een glitterende kerstboom horen nu eenmaal cadeautjes. Om deze voor velen moeilijke periode te overbruggen is een mini- lening dé oplossing

Met de aanloop naar de feestperiode is de meesten van ons wel een extraatje meer dan welkom. Op het einde van het jaar gaan onze gezinsuitgaven drastisch de hoogte in en de laatste weken van het jaar worden door iedereen gelinkt aan cadeautjes kopen. Maar de eerste maand van het nieuwe jaar moeten er ook rekeningen worden betaald. Beschik je dan niet over een appeltje voor de dorst maar heb je wel een vast maandinkomen dan bieden heel wat kredietverleners zogenaamde mini- leningen of flitskredieten aan om zonder kopzorgen van de eindejaarsdagen te kunnen genieten.

Mini lening van PayDay

Payday is dé specialist in mini leningen of zogenaamde flitskredieten. Is je geldgebrek beperkt dan is Payday beslist iets voor jou. Deze kredietverlener leent bedragen van 50 tot 600 euro met een maximum looptijd van 30 dagen.

Voordelen van een mini- lening bij Payday

 • Minimum aan bewijsmateriaal: voor zo’n minilening bij Payday is een minimum aan papierwerk nodig.
 • Vlugge behandeling: omdat er slechts een minimum aan bewijsstukken wordt gevraagd en kredietaanvragen bij Payday uitsluitend online gebeuren gaat hier alles razend vlug. In veruit de meeste gevallen staat het gevraagde bedrag binnen de 24 uur op je rekening. Eens je minilening goedgekeurd, wordt het bedrag onmiddellijk op je rekening gestort. Voor welk doel je  het geleende geld zal gebruiken, wordt niet eens gevraagd.
 • Voorwaarden: voor een mini- lening bij Payday moet je minstens 21 jaar zijn, in België wonen en hier over een bankrekening beschikken. Je maandinkomen moet voldoende zijn om je minilening na 30 dagen te kunnen terug betalen.
 • Zwarte lijst: zelfs een vermelding op de zwarte lijst van de Nationale Bankis voor een mini- lening bij Payday geen enkel probleem.

Ferratum voor mini leningen

Geschenkjes geven en krijgen is prettig zeker met kerst en eindejaar

Ferratum was de eerste kredietverlener in ons land die mini- leningen afsloot. Bij Ferratum kan je terecht voor bedragen van 50 tot 500 euro die je moet terugbetalen na vijftien of dertig dagen. Deze periode hangt af van het geleende bedrag. Je vraagt zo’n minilening bij Ferratum uitsluitend online of zelfs per SMS aan. Lenen bij Ferratum is veilig en betrouwbaar lenen. Zo worden bij deze kredietverstrekker de admnistratieve kosten per lening beperkt tot vier euro. Om zijn eigen risico te beperken en de kredietaanvrager maximum te beveiligen tegen onvoorziene omstandigheden, vraagt Ferratum een persoonlijke gerantsteller. Dat is iemand uit je familie- of vriendenkring die zich mede garant stelt voor je lening. Beschik je niet over zo’n persoon dan kan je nog altijd een verzekering aangaan bij Global Guarantee zodat de kredietverstrekker in alle omstandigheden verzekerd is dat hij na vijftien of dertig dagen het geleende bedrag terug krijgt.

De prijs van deze verzekering hangt af van het geleende bedrag en de duurtijd van je minilening:

 • Geleend bedrag 50 euro/15 dagen:    8 euro
 • Geleend bedrag 100 euro/15 dagen: 18 euro
 • Geleend bedrag 100 euro/30 dagen: 24 euro
 • Geleend bedrag 150 euro/30 dagen: 38 euro
 • Geleend bedrag 200 euro/30 dagen: 52 euro
 • Geleend bedrag 300 euro/30 dagen: 80 euro
 • Geleend bedrag 400 euro/30 dagen:108 euro
 • Geleend bedrag 500 euro/30 dagen:136 euro

Het gevraagde bedrag staat na goedkeuring onmiddellijk op je rekening. Je vraagt zo’n lening bij Ferratum uitsluitend online of per SMS aan, zodat het papierwerk tot een strikt minimum is beperkt.

CreditVite

Een van de belangrijkste kredietverleners van ons land is ongetwijfeld Creditvite, gespecialiseerd in allerlei consumentenkredieten voor de meest uiteenlopende doeleinden. Als kredietmakelaar, bemiddelaar en kredietgever garandeert Creditvite een vlugge en doeltreffende  afhandeling van je kredietaanvraag.

Een (mini) lening stelt je in staat van de feestdagen te genieten en toch je gezindsbudget in evenwicht te houden

 

Bij Creditvite kan je zowel terecht voor een mini- lening, interessant wanneer je geldgebrek beperkt is, maar ook voor een lening op afbetaling, voor het financieren van een nieuwe of een tweedehandswagen, een hypothecair krediet als voor het samenvoegen van verschillende lopende leningen. Hoeveel je kan lenen hangt uiteraard van persoon tot persoon af, maar bij Creditvite kan je dat gemakkelijk zelf berekenen met de gebruiksvriendelijke berekeningsmodule die op hun website gratis ter beschikking staat.

Kredietpartner

Kredietpartner heeft eveneens heel wat ervaring inzake consumentenkredieten voor alle doeleinden. Als kredietmakelaar, bemiddelaar en kredietgever garandeert kredietpartner een snelle en doeltreffende afhandeling van alle mogelijke kredietaanvragen. Kredietpartner vraagt een minimum aan bewijsmateriaal en eens je aanvraag goedgekeurd heb je razend vlug het door jou gevraagde bedrag op je rekening zodat je er vrij kan over beschikken en geen verantwoording moet afleggen waar je de geleende som wenst voor te gebruiken.

Vlaamskrediethuis

Vlaamskrediethuis.be is gevestigd in het Kempische  Turnhout. Het betreft hier een officieel erkende en landelijke verzekerings- en kredietmakelaar. Daardoor is het Vlaamskrediethuis een uitstekende partner om je tijdens je zoektocht naar de meest goedkope en passende lening met raad en daad bij te staan.

Tags: , , , , , , , , , , , , ,