Hoe Waar

Zo vind je de goedkoopste uitvaartplechtigheid

Steeds meer mensen gaan op zoek naar een goedkope uitvaartplechtigheid. Wanneer je de prijsevolutie bekijkt zeker niet te verwonderen. Uit de resultaten van een recente doorlichting van de begrafenissector blijkt dat de kosten van een begrafenisplechtigheid nu al zo’n tienduizend euro bedragen. Niets laat uitschijnen dat de kosten de eerstvolgende jaren zullen dalen, wel integendeel. Volgens datzelfde onderzoek zal de gemiddelde kostprijs van een uitvaartplechtigheid oplopen tot maar liefst dertienduizend euro. Voor velen is zo’n begrafenisplechtigheid nu al onbetaalbaar. Bestaat dat wel, een goedkope uitvaartplechtigheid? Hoe pak je zo’n zoektocht naar een goedkope begrafenis aan en wat zijn dan de verschillende mogelijkheden? En dé vraag: hoeveel kost de goedkoopste begrafenisplechtigheid en wat krijg je er dan voor in de plaats?

Een uitvaartplechtigheid volledig online regelen, het is sinds kort ook in ons land mogelijk dankzij Uitvaart Compact dat in een eerste fase begrafenisplechtigheden in de provincie Antwerpen en Oost- Vlaanderen volledig online regelt. Het gaat dan om een betaalbare, kwaliteitsvolle uitvaart die compleet online wordt georganiseerd. Je kan daarbij kiezen uit drie verschillende uitvaartformules, allen met duidelijke en klare afspraken en een haarscherpe prijs. Misschien één nadeel : bij zo een goedkope uitvaartplechtigheid is geen geestelijke aanwezig, voor het overige is allen tot in de puntjes geregeld.

De essentie

De goedkoopste uitvaartplechtigheid vind je dus uitsluitend online, en werd teruggebracht tot de essentie. Deze begrafenisformule werd uitgewerkt voor diegenen die niet over de financiële mogelijkheden beschikken om een traditionele uitvaart te bekostigen, en noodgedwongen hun begrafenisplechtigheid prijsbewust moeten kiezen. Eén van de meest opmerkelijkste zaken bij Uitvaart Compact zijn de bijzonder klare afspraken vooraf, zodat je later niet voor voldongen feiten wordt geplaatst. De betaling wordt vooraf en online geregeld zodat je van bij het begin weet hoeveel alles zal kosten.

Drie uitvaartformules

Je hebt bij Uitvaart Compact de keuze tussen drie begrafenisformules, waarbij zowel de dienstverlening als het prijskaartje verschillen. Er is Compact Basis, waarbij je vooraf én in in intieme privésfeer afscheid kunt nemen van de overledene. Uitvaart Compact Essentie zegt genoeg. Het gaat hier om eenvoudig afscheid in  een uitvaartcentrum, en Compact Compleet kun je best vergelijken met onze traditionele begrafenisplechtigheid in een aula, gecombineerd met een eenvoudige koffietafel. In alle formules kun je kiezen tussen een klassieke begrafenis of een crematie.

Compact Basis: afscheid in intieme kring

Een eenvoudigere begrafenisplechtigheid dan Compact Basis kun je zeker niet voorstellen. Het gaat hier inderdaad om een crematie of begrafenis zonder opbaring of aulaplechtigheid. De nabestaanden van de overledene nemen in intieme kring afscheid en er zijn geen extra wensen bij het verloop ervan. De begrafenis vindt plaats in de woonplaats van de overledene. De datum van crematie of begrafenis wordt door Uitvaart Compact gekozen. De overledene krijgt een graf zonder concessie, meestal met een looptijd van maximum tien jaar. Koos de overledene voor crematie dan kan de as verstrooid worden op de begraafplaats, op zee of in een urne.

  • Prijs begrafenis Uitvaart Compact Basis: 1850 euro.

Compact Essentie: afscheid in beperkte kring

Hier neem  je afscheid in een uitvaartcentrum en intieme kring, en dit gedurende maximum één uur. Gaat het om een traditionele begrafenis dan vind die de dag voor de teraardebestelling plaats. Je hebt ook hier de keuze tussen een crematie of een begrafenis, dit laatste in een graf voor een periode van maximum tien jaar. Bij een crematie wordt de as uitgestrooid zonder aanwezigheid van de familie van de overledene en dit zowel op de begraafplaats zelf of op zee. Je kunt er ook voor kiezen de as te bewaren in  een urne.

  • Prijs Uitvaart Compact Essentie: 2100 euro.

Compact Compleet: traditionele uitvaart

De meest uitgebreide begrafenisformule die de vergelijking met een eenvoudige, traditionele begrafenis kan doorstaan. De overledene wordt opgebaard in een uitvaartcentrum. De nabestaanden kunnen in intieme kring gedurende maximum één uur afscheid nemen van hun overledene de dag voor de begrafenisplechtigheid. Daarna wordt in grotere kring afscheid genomen tijdens een plechtigheid van maximum 45 minuten, met aansluitend een eenvoudige koffietafel voor maximum vijftig personen. Volgens deze formule kan de begrafenis compleet naar wens van de overledene worden georganiseerd. Je hebt ook hier de keuze tussen een klassieke begrafenis of een crematie, zonder vrijheid van datumkeuze. Dag en uur van de plechtigheid wordt door Uitvaart Compact bepaald.

  • Prijs Uitvaart Compact Compleet: 3200 euro.

Tags: , , , , , , ,