Hoe Waar

Beleggen leer je zo!

Hoop jij als beginnende belegger vlug je schaapjes op het droge te hebben? Kom dan maar onmiddellijk terug met beide voeten op de grond, want dat is, enkele uitzonderingen niet te na gesproken, zeker niet het geval. Beleggen moet je leren, en ook hier is praktijk de beste leerschool. Je moet uiteraard over voldoende meeval op het juiste moment kunnen  rekenen, maar kennis, ervaring en veel geduld, liggen aan de basis van succesvol beleggen. Allen dan mag je hopen, maar het grote lot is lang niet voor iedereen weggelegd. Als kersvers belegger, zal je ongetwijfeld verrast worden door de vele mogelijkheden, maar deze zijn zeker niet allemaal geschikt voor de startende belegger. Om te slagen moet je ook weloverwogen risico’s durven nemen.

 

Blijf  vooral nuchter. Voor de startende belegger zijn er voldoende geschikte beleggingsvormen met niet té veel risico. Er zijn uiteraard ook extra mogelijkheden die een grotere kennis vergen, maar ook dan is de uiteindelijke afloop niet te voorspellen. Eerst  moet je de basis van het beleggen kennen.

Aandelen geschikte beleggingsvorm voor beginners

Aandelen zijn het meest  bekend en de populairste manier van beleggen voor beginners. Hiermee kom je in het bezit verwerf  je een of meerdere aandelen van een bedrijf, waardoor je zelfs mede- eigenaar wordt. Je aanwezigheid op de aandeelhoudersvergaderingen is dan ook vereist. Als aandeelhouder deel je in de winst. Gaan de zaken binnen het bedrijf goed, dan stijgt de vraag  naar aandelen? en zal de waarde ervan stijgen, zodat  je deze gemakkelijk met winst kunt verkopen. Dat betekent meteen ook de aandelen in waarde kunnen dalen, en dan is het verlies uiteraard ook voor  jou. Je kan uiteraard rechtstreeks beleggen in aandelen, maar je kan er ook voor kiezen dit via een aandelenfonds met meerdere bedrijven samen te doen.

 

Beleggingsfondsen geven deelnemingsrecht 

 

Met deze beleggingsfondsen koop je zélf geen aandelen, wél het deelnemingsrecht aan zo’n fonds, waarmee men meestal  in effecten zal beleggen. Om het financiële risico zo klein mogelijk te houden, zal men in meerdere  bedrijven tegelijk beleggen. Beleggingsfondsen kunnen erg intressant zijn voor beginners,  met een relatief klein bedrag bereik je al vlug een goede spreiding. 
     
 

Obligaties kopen of niet?

 
 
Het kopen van obligaties is eveneens geschikt voor beginners. Op deze manier verstrek je in feite een lening aan een onderneming, een instelling of aan de staat. In ruil daarvoor ontvang je een rentevergoeding.  De rente bij obligaties ligt meestal hoger dan bij een klassieke spaarrekening. Bij het verstrijken van de looptijd van je obligaties, ontvang  je de totale inleg terug. Ging het bedrijf failliet, dan gaat je investering meteen ook in rook op. Beleggen in staatsobligaties is relatief veilig. Met de jongste gang van zaken in landen als Griekenland, Spanje, Italië en Portugal, werd het beleggen in obligaties er zeker niet intressanter op. De rente op obligaties kan ook stijgen, waardoor je investering (veel) minder opbrengt.

Optie op beursgenoteerde aandelen

                                                                                  Een optie geeft je het recht beursgenoteerde aandelen en obligaties  tegen een vaste prijs te verhandelen. Het gaat dan in de meest voorkomende gevallen om een pakket van honderd aandelen en/of obligaties. Als (beginnende) belegger kan je ook opties nemen op valuta’s, goud en beursindexen. Deze manier van beleggen is echter risicovol, en vraagt veel tijd en energie. De handel in opties is vooral geschikt voor actieve en ervaren beleggers.  Naast al deze beleggingsvormen, al of niet  geschikt voor beginnende beleggers, zijn er ook nog zogenaamde warrants, of een verhandelbaar recht om binnen een bepaalde periode en tegen een vooraf afgesproken prijs nieuwe aandelen bij de uitgevende instelling aan te kopen. Een warrant is best vergelijkbaar met een optie. Erg populair is ook beleggen in edele metalen als zilver, platina en goud of in vreemde valuta’s én in vastgoed.

Tags: , , , , , , , ,