Hoe Waar

Geld lenen met zwarte lijst melding blijft mogelijk

 

Je kon in het verleden een lening niet tijdig terug betalen, en kreeg om die reden een vermelding op de zwarte lijst van de Nationale Bank terecht. Wat zijn de gevolgen van zo’n vermelding op de zwarte lijst voor de betrokken wanbetaler? Kan je in deze omstandigheden nog een lening aangaan om een tijdelijke financiële dip vooralsnog te kunnen oplossen?  Is geld lenen mogelijk, zelfs wanneer je op de zwarte lijst staat?  Houden alle kredietverleners rekening met de zwarte lijst van de Nationale Bank en hoe gaan ze daarmee om? 

Laten we maar onmiddellijk met de deur in  huis vallen. Ondanks het feit dat iedere kredietverlener de zwarte lijst van de Nationale Bank moet raadplegen en iedereen die daar op staat een lening moet weigeren, kan je nog altijd een lening aangaan.  Het internet biedt ook op dit vlak vele mogelijkheden. Met een zwarte lijst vermelding kan je bij banken en officiële kredietverstrekkers niet meer terecht. Deze hanteren immers allerlei controlemiddelen om hun risico zoveel mogelijk te beperken. Er zijn steeds privé kredietverstrekkers die dit risico willen aangaan en je toch geld willen lenen.

Wie komt op de zwarte lijst?

Je kan proberen een  nieuwe lening af te sluiten door het verlenen van een onderpand.Dan moet je uiteraard wél beschikken over waardevolle goederen als een auto,  juwelen, of een eigen woning om als onderpand te dienen voor een nieuwe lening. Pas wanneer je lening volledig is terug betaald, krijg je het verleende onderpand terug. Betaal je niet stipt terug, dan ben je ook je onderpand kwijt. De waarde van je onderpand wordt door de kredietverlener uiteraard vér onder zijn  werkelijke waarde geschat…

Niets is onmogelijk

Is een nieuwe lening een noodzakelijk kwaad, en sta je nog steeds op de zwarte lijst, dan zijn er toch nog beperkte mogelijkheden voor het afsluiten van een nieuwe lening. In de allereerste plaats als huiseigenaar. Dan geef  je jouw woning als onderpand voor een nieuwe lening. De kredietverstrekker neemt op die manier weinig of geen risico. Betaal je de lening niet tijdig en stipt terug, dan ben je meteen ook je woning kwijt. Je kan ook altijd proberen een lening af te sluiten bij een  privé- persoon. Dat is zéker geen aanrader. Deze privé kredietverleners hanteren meestal woekerintresten omdat hun risico zoveel groter is.

Lenen met onderpand

Heb je waardevolle voorwerpen als antiek,  juwelen, een auto of een eigen woning, dan kan je deze als onderpad gebruiken voor een lening. De als onderpand gegeven goederen krijg je pas terug wanneer je lening volledig is terug betaald. Bedenk hierbij dat de waarde van deze goederen vér onder hun werkelijke waarde worden geschat. Betaal je de nieuwe lening niet tijdig én stipt terug, dan ben je ook die kwijt.

Geld lenen om lening terug te betalen

Ga nooit een nieuwe lening aan om een achterstallige lening mee af te betalen. Op deze manier geraak je nog dieper in  het financiële moeras, en daar raak je zonder hulp onmogelijk uit. Dan wacht enkel nog het OCMW of collectieve schuldbemiddelaar.

Op zoek naar een kleine minilening?


… Of op zoek naar een grote lening?
Tags: , , ,

Geld lenen en toch op de zwarte lijst staan? Het kan!

Je staat op de zwarte lijst van de Nationale bank, en wil toch een lening aangaan om een financieel moeilijke periode te overbruggen? Het kan, zéker wanneer je er naar zoekt op internet. Officiële kredietverstrekkers lenen niet zomaar aan om het even wie, ze zijn veel minder soepel geworden dan enkele jaren geleden voor ze een krediet toekennen. Ze bouwen allerlei controlemiddelen in om hun risico zoveel te beperken. Toch zijn er vooral in de privé- sector altijd nog wel kredietverstrekkers te vinden die, ondanks een vermelding op de zwarte lijst van onze Nationale Bank, een lening toekennen. Dat is in de meeste gevallen zéker niet in het voordeel van de consument. Slaagt die er er niet in zijn geleend bedrag tijdig terug te betalen, dan zit hij pas goed met onoverkomelijke financiële problemen opgescheept.

Wat is dan precies deze zwarte lijst die door de Nationale Bank van België wordt bijgehouden en geactualiseerd? Op die lijst komen alle wanbetalers die niet regelmatig en tijdig hun lening terug betaalden. We komen op deze zwarte lijst terecht wanneer we een betalingsachterstand van minstens drie maanden hebben opgelopen. Nadat de lening is afbetaald, blijven we in principe nog minstens één jaar op die lijst staan. Die zwarte lijst is er niet voor niets. Met deze lijst willen de kredietverstrekkers hun risico uiteraard zoveel mogelijk beperken, maar dat is niet alles. Met deze zwarte wil men ook de consument tegen over creditering beschermen. Willen we toch een nieuwe lening aangaan, dan wachten we daar bij voorkeur mee tot de termijn verstreken is en we van de zwarte lijst worden geschrapt.

Ondanks zwarte lijst toch nog mogelijkheden voor lening

Kunnen we uiteindelijk niet zonder nieuwe lening en staan we nog steeds op de zwarte lijst, dan zijn er toch nog beperkte mogelijkheden voor het afsluiten van een nieuwe lening. Ondanks die zwarte lijst melding, kunnen we als huiseigenaar toch nog een lening aangaan. Of dit echter zo voordelig is voor de kredietaanvrager valt sterk te betwijfelen. De kredietgever loopt hierbij een eerder beperkt risico. Komen we onze verplichtingen niet na? en betalen we onze lening niet tijdig én regelmatig terug, dan verkoopt de kredietverstrekker immers onze woning om het geleende geld te kunnen recupereren. Vaak gaat het over kleinere bedragen.

Lenen bij privé persoon

Een andere mogelijkheid is lenen bij een privé- persoon. Dat is zéker geen optie, want dergelijke privé- kredietverstrekkers vragen meestal woekerintresten omdat hun risico zoveel groter is.

Belenen of verpanden

Een derde mogelijkheid om een lening aan te gaan ondanks onze vermelding op de zwarte lijst van de Nationale Bank, is belenen of verpanden. Om toch een lening te kunnen aan gaan, geven we bijvoorbeeld een auto of juwelen als onderpand voor onze lening. Pas wanneer we onze lening, uiteraard mét intrest terugbetaalden, krijgen we datgene wat we als onderpand hebben gegeven, terug. Betaal je jouw lening niet stipt terug, dan verandert jouw in onderpand gegeven voorwerp van eigenaar…

Een lening aangaan om een put te vullen…

Velen lossen de ene lening af door een andere aan te gaan. Dit is uiteraard geen oplossing. Dan is de verleiding immers groot om nieuw verkregen lening voor andere doeleinden te gebruiken dan onze vorige lening af te betalen, zodat we ons nog dieper in de schulden steken. Daardoor komen we in een spiraal van schulden terecht die we alleen onmogelijk kunnen doorbreken. Dan is hulp van het OCMW of het CAW en in een verder stadium de collectieve schuldbemiddellaar de enigste uitweg…


Op zoek naar een kleine minilening?


... Of op zoek naar een grote lening?

Tags: , , , , , ,