Hoe Waar

Dit zijn de beste spaarrekeningen

Na de jaarwisseling worden we als het ware letterlijk overspoeld door allerlei reclame voor nieuwe spaarrekeningen en spaarformules, de ene al wat geloofwaardiger dan de andere. En ook al brengen spaarboekjes en spaarrekeningen de dag van vandaag niet zo erg veel meer op, toch blijft de vraag hoe je uit het bijzonder rijke aanbod je beste keuze maakt.

 

Opteer je voor een spaarrekening met een hoge basisrenten  en een lage getrouwheidspremie, of omgekeerd? En wat zijn dan de beste spaarrekeningen waaruit je jouw definitieve keuze kunt maken?

 

De financiële wereld heeft een bijzonder moeilijk jaar achter de rug. Het was dan ook zowel voor beleggers als spaarders niet gemakkelijk om winstgevende zaken te doen. In tijden van financiële crisis blijft het spaarboekje en de spaarrekening bijzonder populair. Het zijn immers twee bankproducten waar weinig of geen risico’s aan verbonden zijn.

 

Spaarkapitaal steeds beschermd

 

Een andere belangrijk voordeel is ongetwijfeld dat je op ieder moment  je kapitaal kunt recupereren. Ondanks de wereldwijde bankencrisis is je kapitaal in ons land steeds beschermd dankzij ons depositogarantiesysteem dat honderduizend euro garandeert per bank en per persoon. Je kan daar bovenop vrij geld opnemen of bijstorten. De meerderheid van onze spaarrekeningen zijn gratis, en  de intresten zijn tot 1830 euro vrijgesteld van roerende voorheffing. Sommige banken rekenen jaarlijks een beperkte beheerskost aan.

 

Opbrengst is niet gewaarborgd

 

Een spaarrekening heeft niet alleen voordelen. Zo kunnen de rentevoeten op elk moment wijzigen, zodat de opbrengst van een spaarrekening niet gegarandeerd is. Recent namen enkele banken wel het initiatief hun spaarrenten voor een periode van enkele maanden te verzekeren. De manier waarop deze intresten worden berekend, is echter niet altijd en overal even duidelijk. Dat is veel ingewikkelder dan eenvoudig de basisrente en je getrouwheidspremie samen te tellen. Het vergelijken van de verschillende spaarrekeningen is dan ook lang niet zo eenvoudig dan het er op het eerste zicht uit ziet.

 

Getrouwheidspremie

 

Vele spaarders misrekenen zich aan hun getrouwheidspremie. Deze wordt immers niet voor het volledige spaarbedrag berekend, maar voor het bedrag dat de volle twaalf maanden onaangeroerd op je rekening parkeerde. Neem je gedurende het jaar een bepaald bedrag op, dan is de kans zeer groot dat je een evenredige som van die getrouwheidspremie moet inleveren.

 

Twee types spaarrekeningen

 

Op onze spaarmarkt heb je de keuze tussen een spaarrekening met een hoge basisrente of een met een hoge getrouwheidspremie. In veruit de meeste gevallen doe je het meeste voordeel met een spaarrekening met een hoge basisrente, zo ben je vooraf zeker van de opbrengst. Slechts in enkele gevallen zijn spaarrekeningen met een hoge getrouwheidspremie voordeliger.

 

Hoge basisrente  bij vele transacties

Verricht je doorgaans heel wat transacties op je spaarrekening, dus zowel stortingen als geldopnemeingen, dan doe je het meeste winst met de hoogste basisrente. Zo ben je steeds verzekerd van het hoogste rendement van je spaarcenten, ook al verlies je dan wel je getrouwheidspremie of een deel ervan.

 • Aanraders: nieuwkomer op de Belgische markt NIBC Direct, Fortuneo Plus rekening, en de spaarrekening van Rabobank spannen hier de kroon.

Getrouwheidspremie niet altijd voordelig

 

Een getrouwheidspremie is lang niet altijd zo voordelig dan de banken jouw wel willen doen geloven. Spaarrekeningen met een lage basisrente, bieden consumenten dan weer een hogere getrouwheidspremie, maar die is lang niet altijd in het voordeel van trouwe spaarders. Om voor dergelijke combinatie te kiezen, moet je honderd procent zéker zijn dat je jouw spaarcenten gedurende een relatief lange periode niet écht nodig hebt. Dergelijke spaarrekeningen garanderen spaarders in eerste instantie een hoog rendement, maar dat is in veruit de meeste gevallen slechts schijn. Het rendement dat men uiteindelijk zal uitbetalen, zal vaak beneden de vooropgestelde rente liggen. Moet je tegen je verwachtingen in toch geld opnemen, dan zul je een deel van je getrouwheidspremie verliezen. Een ander belangrijk nadeel van een spaarrekening met een hoge getrouwheidspremie is het niet te ontkennen feit dat je op die manier voor een langere periode aan je bank vast zit.

 

Beste spaarrekeningen: grote verschillen

 

Bij v ergelijking van de meest populaire spaarrekeningen worden er belangrijke verschillen vastgesteld. Voor wie jaarlijks een bedrag van 10000 euro op een spaarboekje of een spaarrekening plaatst, bedraagt het verschil  tussen de hoogste (NIBC Direct) en de laagste (Axa Vlot na een volledig jaar maar liefst 225 euro. Een overzicht met tussen haakjes achtereenvolgens de basisrente en de getrouwheidspremie:

 

 • Spaarrekening NIBC Direct              :2,00% en 0,50%
 • Fortuneo Plus                                        :1,90% en 0,45%
 • Rabo Spaarrekening Rabobank       : 1,90% en 0,40%
 • Spaarrekening Plus van Ethias        : 1,80% en0,50%
 •  Excellense van BKPC                          : 1,80% en 0,40%
 •  DB E- Shaving van Deutsche Bank  : 1,65%en 0,40%
 • Internet spaarrekening van Dexia     : 1,65% en 0,40%
 • Azur van Keytrade Bank                      : 1,65%en 0,40%
 • Directinvest van ABN Amro                : 1,60% en 0,60%
 • Getrouwheidsrekening NIBC Direct  : 1,50% en 1,50%
 • Fortuneo Plus Fidelity Fortuneo         : 1,25% en 1,50%
 • Rabo Plus Account van Rabobank      : 1,25% en 1,50%
 • e- Spaarrekening van Argenta             : 1,50% en 0,75%

 

Tags: , , , , , , , , , , , ,

Is een hypothecaire lening vervroegd aflossen verstandig

Vermits we allemaal met een baksteen in onze maag geboren worden, zorgen we er hoe dan ook voor onze droomwoning toch te kunnen realiseren, hoe duur bouwen de laatste jaren ook is geworden. Precies omdat bouwen steeds duurder wordt, gaan steeds meer landgenoten een hypothecaire lening aan om hun bouwdroom toch waar te maken. Precies als alle andere leningen, moet je uiteraard ook je woonkrediet tijdig afbetalen. Maar wat als je dit vroegtijdig wil doen? Kun je een hypothecaire lening zomaar in één keer terug betalen of zijn daar voorwaarden aan verbonden en zo ja, welke?

Een hypothecaire lening of een woonkrediet kun je zowel bij een klassieke bankinstelling als bij een andere kredietverstrekker afsluiten om een woning of bouwgrond te kopen, of om je droomwoning te bouwen. Het gevolg hiervan is dat het bij een hypothecaire lening steeds om grote bedragen gaat, waatbij de kredietverleners hun financiële risico’s uiteraard zo klein mogelijk willen houden. Bij zo’n hypothecair krediet zal de kredietverlener dan ook steeds een belangrijke waarborg vragen aan de kredietnemer. Zo wil de hij zich min of meer veilig stellen ingeval je jouw maandelijkse afbetalingen niet meer nakomt. Dat betekent precies dat de bank vanaf dat moment het recht heeft jouw woning openbaar te verkopen om zijn geleende geld zoveel mogelijk te recupereren.

Lening met lange termijn

Het gaat hier steeds over een lening met een lange looptijd, meestal voor een periode die varieert tussen twintig en zelfs dertig jaar. Zoals dat met alle andere leningformules het geval is, moet je ook bij een woonkrediet het geleende geld maandelijks stipt terug betalen, samen met een deel van de intresten. Je gaat dus voor een lange tijd een verplichting aan tegeover de bank, die je best nakomt om problemen te vermijden. Maar wat als je financiële situatie op termijn verandert, en je in staat bent het resterende bedrag van je hypothecaire lening in één keer terug te betalen? Is zo’n vervroegde terugbetaling wel mogelijk en hoe pak je dit dan aan?

Vervroegde terugbetaling mogelijk?

Zo een vervroegde terugbetaling van je hypothecaire lening is bij alle financiële bankinstellingen perfect mogelijk. Je kan steeds een deel van het kapitaal in één keer terug betalen, en dit minstens één keer per jaar. Het is ook mogelijk meer dan tien procent van het openstaande saldo van je lening vervroegd terug te betalen, zelfs voor het volledige bedrag.

Extra kosten bij vervroegde terugbetaling?

Volgens financiële analysten is een woonkrediet vroegtijdig aflossen pas intressant als er een verschil in rentevoet bestaat van minstens één procent, en wanneer je nog een lange tijd te gaan hebt.

Let wel op, aan zo een vervroegde terugbetaling zijn steeds extra kosten, of een wederbeleggingsvergoeding, verbonden. Betaal je lening én rente in een keer terug, dan betaal je in de meeste gevallen een wederbeleggingsvergoeding gelijk aan de rente van drie maand op het resterende bedrag. Bij een gedeeltelijke terugbetaling bedraagt deze wederbeleggingsvergoeding eveneens de rente van drie maanden maar, dan wel op het gedeelte van het bedrag dat je vervroegd terug betaalde. Je moet dus voor en tegen voor jezelf tegen mekaar afwegen, maar een hypothecaire lening vervroegd terug betalen is dus niet steeds even verstandig.

Op zoek naar een kleine minilening?


… Of op zoek naar een grote lening?

Tags: , , , , , , ,

Waar renderen je spaarcentjes het best?

In economische en financiële barre tijden met erg sombere toekomstperspectieven denken zowel spaarders als beleggers tweemaal na voor ze beslissen waar ze hun kapitaal of hun spaarcentjes zullen parkeren. Ze verkiezen daarbij in  de allereerste plaats veiligheid boven rendement. Maar niettemin moet je kapitaal opbrengen, anders bewaar je het even goed thuis in de zwarte kous.  Ondanks het feit dat ze nog nauwelijks wat opbrengen, kiezen heel wat landgenoten nog steeds voor het klassieke spaarboekje, waar nu al meer dan tweehonderd miljard euro staat weg te kwijnen. Als het spaarboekje niets meer opbrengt, waar renderen je spaarcenten dan wél? Waar kun je jouw spaarcenten veilig beleggen en toch nog laten renderen?

De laatste maanden incasseerde de banksector heel wat rake klappen, en het einde van hun lijdensweg is nog lang niet in zicht. Dat heeft uiteraard ook nadelige gevolgen voor zowel kleine spaarders als beleggers. Hun kapitaal(tje) brengt alsmaar minder op, zodat velen zich afvragen waar ze hun geld veilig kunnen investeren uitzicht op een aanvaardbare opbrengst. De keuze is groot, maar hoe pak je dit  aan? Waar breng spaargeld het meest op? Geduldig zoeken leert dat, in het huidige financiële klimaat, spaargeld toch nog rendeert.

Klassiek spaarboekje voor maximum veiligheid

 

Als het onze zuur verdiende spaarcentjes betreft, kiezen we in de eerste plaats nog altijd voor maximale veiligheid. Dat verklaard meteen het succes van het klassieke spaarboekje, dat nog nauwelijks wat opbrengt. Dankzij het depositogarantiestelsel zijn je spaarcenten op een spaarboekje wel tot maximum 100000 euro gegarandeerd per bank en per rekeninghouder en dit voor zowel zicht- , spaar- en termijnrelkeningen samen. Kies je veiligheid boven rendement, dan zit je met het spaarboekje altijd op rozen. Verwacht echter niet veel rendement. Je doet meer voordeel wanneer je spaarcenten minimum twaalf maanden en langer ononderbroken op je spaarboekje blijven staan. Dan kan je bij de meeste banken een extra premie versieren. Je spaart meestal voordeliger bij een kleinere bank dan bij grootbanken.

Met termijnrekening zit je goed

 

Net zoals dat met het klassieke spaarboekje, is je geld ook veilig op een termijnrekening of kasbon. De opbrengsten op korte termijn liggen ook hier aan de lage kant. Kun je jouw spaarcentjes voor een langere periode van drie of vijf jaar missen, dan geniet je met een termijnrekening een hoger rendement dan met het spaarboekje. Hoe langer je jouw spaarcenten vastzet, hoe hoger de rente.

Aanrader: dat is ongetwijfeld Credit Europe, waar zo’n termijnrekening op drie jaar bruto 3,5 procent oplevert. Daar blijft netto iets minder dan 3 procent van over. Op vijf jaar haal je een rendement van respectievelijk 4 en 3,4 procent. Een site die je hier alles over vertelt is spaargids.be. Met de onzekere toekomst van de euro in gedachten, is het niet verstandig je kapitaal voor een langere termijn vast te zetten. Bij een stijgende rente ben jij dan de pineut.

Goudprijs zal blijven stijgen

 

In financiële crisistijden blijft goud steeds intressant om inte beleggen. Volgens financiële experten moet iedere belegger zo’n tien procent van zijn totaal vermogen beleggen in goud. Het is nu hét gedroomde moment om goud aan te kopen. Ingewijden zien de goudprijs de komende maanden en  jaren verder stijgen tot zo’n 2400 dollar voor 31,1 gram (één ounce). De huidige goudprijs schommelt nu rond 1650 dollar.

Vastgoed ideaal om te investeren

 

Het is al langer geweten dat we allemaal geboren worden met een baksteen in onze maag. Volgens cijfers van Immotheker is maar liefst tachtig procent van de Belgen eigenaar van hun woning. Op die manier wil de meerderheid hun oude dag veilig stellen. Met vastgoed als belegging kan je weinig verkeerd doen. De waarde van vastgoed is uiteraard ook onderhevig aan schommelingen, maar recent onderzoek leerde alvast dat wie zo’n zestig jaar geleden eigenaar van zijn  huis werd, dat jaarlijks met bijna zeven procent in waarde zag stijgen. Wegens de grote onzekerheid op de beurs, zit de belangstelling van de investeerders voor vastgoed overigens sterk in de lift.

Levensverzekering met gegarandeert rendement 

 

Met een levensverzekering met gegarandeerd rendement of tak 21 zoals dat in vaktermen wordt genoemd, zit je altijd veilig.  Vorig jaar schommelde het rendement tussen de 2,75 en 3 procent en daar mag je meestal nog een deelname in de winst bij rekenen. Dit jaar zal deze winstdeelname niet erg groot zijn. Winstdeelname is immers afhankelijk van de beleggingsportefeuille van de betrokken verzekeraar. Deze bestaat hoofdzakelijk uit kwaliteitsobligaties, waar uitgerekend het rendement erg laag ligt. Zo een tak-21 product wordt pas intressant bij een termijn van acht jaar. Je kan je kapitaal of een deel ervan vroeger opvragen,  maar dan betaal je daarop wel 15% belastingen.

Wees voorzichtig met aandelen

 

Met het investeren van kapitaal in aandelen moet je altijd de nodige voorzichtigheid aan de dag leggen. In tijden van economsiche en financiële crisis is dat meer dan ooit het geval. Ondanks de recente klappen die heel wat aandelen moesten incasseren, zijn er altijd wel koopjes te doen. Meestal koopt de doorsnee belegger aandelen wanneer de vooruitzichten goed zijn. Dat is een verkeerde reflex, want dan zijn de aandelen het duurst en kunnen ze in principe alleen maar in waarde dalen.

Obligaties zijn te mijden

 

Over het investeren in (staats) obligaties kunnen we erg kort zijn. Die zijn absoluut te mijden. In tijden waarin zelfs landen op de rand van het faillissement staan, zijn staatsobliogaties zo goed als waardeloos.

Tags: , , , , , , , , , , , , , ,

Kapitaalsbeschermende fondsen voor veiligheid en rendement

Iedere belegger, groot of klein, hebben maar één ding voor ogen. Met hun investering in zo’n  veilig mogelijke omstandigheden een zo hoog mogelijk rendement realiseren. Inderdaad, heel wat beleggers willen hun kapitaal in de eerste plaats beschermen door zo weinig mogelijk risico’s te nemen. Toch willen ze daarvoor een  rendement dat alleszins hoger ligt dan met een spaarrekening. Om het evenwicht te vinden tussen risoco en rendement, is er geduld en zoekwerk nodig. Wil je met je belegging een hoger rendement halen dan met de klassieke spaarrekening, dan moet je beseffen dat daar risico’s aan verbonden zijn.  Hoe pakken we dit alles best aan, en op wat moet je vooral letten om in alle rust en veiligheid een aanvaardbaar rendement te verwezenlijken?

Goed gestructureerde beleggingsfondsen kunnen hier ongetwijfeld uitkomst bieden. Door gebruik te maken van zogenoemde optietechnieken, kunnen zowel de risico’s als de te verwachten rendementen uitstekend met mekaar verzoend worden. Op deze manier kunnen ze maximaal inspelen op de meest uiteenlopende wensen en behoeften van hun particuliere beleggers.

Kapitaalbeschermende beleggingsfondsen?

Met je keuze voor kapitaalbeschermende beleggingsfondsen, wordt op de eindvervaldag van je belegging(en) minstens het geïnvesteerde kapitaal voor de kosten terug betaald. De meerwaarde van dergelijke beleggingsfondsen hangt in de allereerste plaats af van de marktomstandigheden op dat moment.

Risicoloze beleggingen

Om tegelijkertijd een maximum aan kapitaalsbescherming te kunnen bieden, wordt zoveel mogelijk gekozen voor risicoloze en vastrentende beleggingsfondsen. Daar komen vooral obligaties en termijnrekeningen voor in aanmerking. Deze zorgen er op hun beurt voor  dat je op de vervaldag van je belegging(en) minstens je startkapitaal terug krijgt.

Index of aandelenkorf

Met de (rente) inkomsten van het vastrentende gedeelte koopt je beleggingsfonds bij uitsluitend marktpartijen een aantal aandelenopties, waarmee men de vooraf afgesproken meerwaarde kan realiseren. Het gaat hierbij in hoofdzaak om opties indexen of een aandelenkorf.

Veilig en renderend beleggen

Volgens financiële analysten doen deze kapitaalsbeschermende beleggingsfondsen het niet alleen uitstekend qua veiligheid, maar zeker ook op het vlak van hun rendement. Dankzij deze haast unieke combinatie van maximale veiligheid en rendement, hebben deze beleggingsfondsen op een relatief korte tijd, een vaste plaats verworven in het hedendaagse, snel evoluerende beleggingslandschap. Bij een positief beursklimaat zorgen ze meestal voor een uitstekend rendement. Is het beursklimaat minder goed, dan ben je als belegger in alle omstandigheden verzekerd van de terugbetaling van je beginkapitaal.

Tags: , , , , , , , , , ,