Hoe Waar

Een goede vloer isolatie doet energie besparen

Onze woningen worden worden steeds meer en beter geïsoleerd. Om energie te besparen en je energierekening zo laag mogelijk te houden is een goed geïsoleerde woning een noodzaak. Bij het degelijk isoleren van onze woningen wenkt men in de eerste plaats aan het isoleren van muren en daken.  Het isoleren van vloeren wordt daarbij dikwijls over het hoofd gezien. Ten onrechte, want met een aangepaste vloer isolatie kun je heel wat energie besparen. Op die manier betaald een goede vloerisolatie op relatief korte tijd zichzelf terug. Maar wat is een goede vloerisolatie

Met een aangepaste en goede vloerisolatie kun je heel energie besparen

Met een aangepaste en goede vloerisolatie kun je heel energie besparen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Met het respecteren van enkele belangrijke richtlijnen, kunnen handige doe het zelvers eraan denken hun vloer zelf te isoleren. Vloerisolatie is echter het werk van de vakman. Zij weten niet alleen hoe dat werk het best uit te voeren. Ze gebruiken daarbij de beste materialen voor je vloerisolatie. Door een vakman in te schakelen geniet je maximale garantie op het perfect uitvoeren van dit werk.

Energie besparen met goede vloerisolatie 

Als gevolg van niet of niet goed geïsoleerde vloeren, gaat er heel wat warmte en energie verloren. In tegenstelling met een slechte dak- en of muurisolatie zijn warmteverliezen via de vloer van je woning beperkter. Dat is echter geen reden om de vloeren in je woning niet te isoleren. Met een aangepaste en goede vloerisolatie kun je immers heel wat energie besparen.

Hoge isolatiewaarde

Een goede en aan je woning aangepaste vloerisolatie moet aan enkele belangrijke voorwaarden voldoen. Geef steeds de voorkeur aan een vloerisolatie met de hoogste isolatiewaarde hebben. Omdat er meestal niet veel ruimte beschikbaar is voor je vloerisolatie,  kies je dus best voor zo dunste isolatiematerialen. Hou daarbij zeker rekening met de zogenoemde lambada- waarde van je vloerisolatie. Vloeren op volle grond vragen een betere isolatie met een lagere lambda- waarde dan vloeren boven een verwarmde ruimte. Deze is best zo laag mogelijk. Hoe hoger de drukvastheid van je vloerisolatie, hoe meer energie je zal besparen en hoe vlugger je vloerisolatie is terug verdiend. Als gevolg van zijn constante belasting, kan je vloerisolatie vervormen. Isolatie met een hoge drukvastheid biedt de beste bescherming tegen mogelijke vervorming en warmteverlies.

Een goede vloerisolatie bestaat uit verschillende lagen en doet je zo heel wat op je energierekening besparen

Een goede vloerisolatie bestaat uit verschillende lagen en doet je zo heel wat op je energierekening besparen

Onder of boven de vloerplaat isoleren?

Er zijn twee mogelijkheden om vloerisolatie aan te brengen. Je moet daarbij een keuze maken tussen het aanbrengen van je vloerisolatie onder de vloerplaat, op bovenop je vloerplaat. Als je over een kruipkelder beschikt, kun je er voor kiezen het om het plafond van deze kelder te isoleren.  Welke methode je best kiest, hangt van je specifieke situatie.

Een vakman inschakelen om de vloer(en) van je woning te isoleren is dus zeker een aanrader.

Vloerisolatie bij nieuwbouw

Er zijn belangrijke verschillen tussen vloerisolatie bij nieuwbouw en bij renovatie. Bij nieuwbouw heb je de keuze tussen je vloer isoleren met gespoten vloerisolatie of harde isolatieplaten in PUR.

Voor je start met het aanleggen van je vloerisolatie, leg je best een beschermende folie die alle vocht buiten houdt

Voor je start met het aanleggen van je vloerisolatie, leg je best een beschermende folie die alle vocht buiten houdt

 Bij gespoten vloerisolatie vormt de uitvullings- én isolatielaag één geheel. Dat zorgt voor een slechtere isolatiewaarde ten opzichte van harde isolatieplaten, en dat is een niet te onderschatten nadeel. De druksterkte en dikte zijn bij gespoten vloerisolatie niet overal. Het aanbrengen van gespoten vloerisolatie is het werk van de vakman, dat kun je niet zélf. Isolatieplaten hebben daarentegen een uitstekende isolatiewaarde, en een gegarandeerde druksterkte. In tegenstelling met gespoten vloerisolatie, kun je deze isolatieplaten gemakkelijk zelf plaatsen.

Speciale folie moet grondvocht tegenhouden

Als je kies je voor het plaatsen van harde isolatieplaten, voorzie dan zowel boven als onder deze isolatieplaten extra isolerende PE- folie. Die zorgt er voor dat er geen vocht kan binnendringen tussen de naden van de vloerisolatie. Waak er over dat de folie en de isolatieplaten elkaar minstens tien centimeter overlappen, en de platen goed op elkaar aansluiten, bij voorkeur in twee lagen. Als er toch nog openingetjes overblijven in vloerisolatie, kun je die opspuiten met schuim. Hou er rekening mee dat je vloer dikker wordt door het plaatsen van vloerisolatie. Zorg dus steeds voor voldoende opbouwhoogte. Vloer isolatie bestaat steeds uit een draagvloer, de isolatieplaten, de gewapende chape en een afwerkingslaag.

Vloerisolatie bij een kruipkelder

Beschikt je woning over een kruipkelder, dan kun je de vloerisolatie tegen het plafond van je kruipkelder plaatsen. Op die manier voorkom dat de warmte van boven niet ontsnappen naar je kelder toe. Voor vloerisolatie via het plafond van je kruipkelder zijn er extra dunne isolatieplaten met een uitstekende isolatiewaarde  beschikbaar. Met het gebruik van deze dunne isolatieplaten blijft er nog voldoende ruimte in je kruipkelder beschikbaar.

Ben je niet vertrouwd met het aanbrengen van vloerisolatie? Laat dit werk dan over aan de vakman. Je zal het je achteraf zeker niet beklagen. En voor de prijs moet je het zeker niet nalaten. De vakman verleent je immers maximale garantie, zodat je vloer isolatie op relatief korte termijn zichzelf zal terugbetalen. Vraag via onderstaande website geheel vrijblijvend en gratis enkele offertes aan voor het realiseren van de meest geschikte vloerisolatie, ook al was je van plan je vloerisolatie zelf aan te brengen.   

Tags: , , , , , , , , , , , , , , ,

Met welke goedkope alternatieven kun je het energiepeil van je woning verlagen?

De overheid stelt sinds dit jaar heel wat hogere energie eisen aan onze woningen. Het energiepeil van je woning mag niet hoger liggen dan zestig, en zowel nieuwbouwers als diegenen die hun woning willen renoveren moeten extra investeren in allerlei hernieuwbare technieken. Dat betekent een flinke investering, waar velen tegenop zien. Naast deze hernieuwbare technieken zijn er echter nog heel wat beschik je over voldoende alternatieven om de kostprijs ervan te drukken. Als het energiepeil van je woning met minimum tien procent daalt, ben je niet verplicht om te investeren in hernieuwbare installaties. Hoe kun je het energiepeil van je woning verlagen zonder grote investeringen.  

 

Om het verlies aan energie zo laag mogelijk te houden, stelt de overheid steeds hogere eisen aan het E- peil van je woning

Om het verlies aan energie zo laag mogelijk te houden, stelt de overheid steeds hogere eisen aan het E- peil van je woning

Voor een energiezuinige woning is extra isoleren onmisbaar. Extra isoleren zal niet alleen de energiezuinigheid van je woning doen dalen. Isoleren is opvallend duurzaam. Isolatie  en gaat gemiddeld bijna honderd jaar mee. Op die manier betalen deze isolatiewerken zichzelf terug.  Hernieuwbare technieken gaan gemiddeld slechts twintig jaar mee.

Een goed geïsoleerde woning zorgt daarbovenop voor extra leefcomfort, niet in het minst door een aangename binnenhuistemperatuur in alle seizoenen.

Koude bruggen vermijden

Zogenaamde koude bruggen veroorzaken heel wat energieverlies. Die kunnen nochtans zonder al té grote investeringen gemakkelijk vermeden worden. Koude bruggen zorgen voor veel energieverlies, en houden je energiefactuur hoog. Ze kunnen zijn nochtans gemakkelijk voorkomen of weggewerkt worden. Koude bruggen onstaan op die plaatsen waar er geen of onvoldoende isolatiemateriaal aanwezig is. Zo kan de warmte ongestoord naar buiten.

Koude bruggen zijn oorzaak van veel energieverlies, en ontstaan op plaatsen met onvoldoende of geen isolatie

Koude bruggen zijn oorzaak van veel energieverlies, en ontstaan op plaatsen met onvoldoende of geen isolatie

Schadelijke condensvorming: zorgt voor schadelijke vochtplekken en ongezonde schimmelvorming en vorstschade

Koude bruggen kunnen vermeden worden door alle isolatie goed op elkaar te laten aansluiten.  Het is belangrijk om hier bij nieuwbouw de nodige aandacht aan te besteden. Koude bruggen achteraf wegwerken is immers veel moeilijker. Meestal is het aanbrengen van een extra isolatielaag aan de buitenkant van de gevel  de beste, maar ook de meest tijdrovende oplossing.
Bij renovatie van je woning is het soms onmogelijk alle koude bruggen weg te werken, zeker aan de fundering van je woning.

Plaats je warmwaterverwarmer in een geïsoleerde ruimte

De plaats waar je je warmwaterverwarmer installeert is belangrijk voor het voorkomen van energieverlies. Die boiler wordt nog teveel in niet geïsoleerde ruimten zoals een garage of in een berghok geplaatst. Plaats je boiler dus steeds in een goed geïsoleerde ruimte. Zorg er tegelijk voor dat het warme water een zo kort mogelijke afstand moet afleggen tot de plaats waar het warme water wordt gebruikt.

Om het energiepeil van je woning zo laag mogelijk te houden, bouw je bij voorkeur zo compact mogelijk

Om het energiepeil van je woning zo laag mogelijk te houden, bouw je bij voorkeur zo compact mogelijk

Kies voor driedubbele beglazing

Investeren in beglazing met een zo hoog mogelijke isolatiewaarde is zeker geen verloren investering, integendeel. Tot hiertoe kozen we meestal voor dubbele beglazing. In het kader van het verlagen van ons energiepeil is dit dubbel glas echter achterhaald.  Met een driedubbele beglazing kun je het energieverlies in vergelijking met dubbele beglazing bijna met de helft terugschroeven. De oppervlakte van glas beïnvloed nochtans zeer sterk de isolatiewaarde van je woning. Kies daarom nooit voor complete muren in glas.

Bouw zo compact mogelijk

Hoe compacter je woning, hoe lager zijn E- peil. Hou er zeker rekening mee dat hoe meer dakkapellen en uitbouwen je woning bevat, hoe hoger zijn energiepeil zal zijn.

Luchtdichtheid van je woning

De luchtdichtheid van je woning is een andere belangrijke factor om het energiepeil zoveel mogelijk te drukken. Hoe luchtdichter je woning, hoe lager je energierekening. Let hierbij vooral op de luchtdichtheid van bijvoorbeeld je buitenstaande garage. Die kun je gemakkelijk verbeteren door de garagepoort te installeren.

Ventilatiesysteem met warmte recuperatie

Je woning zo goed mogelijk verluchten of ventileren is noodzakelijk voor het verlagen van het E- peil van je woning. Ventilatie vergroot echter het ontstaan van koude bruggen. Kies daarom voor een ventilatiesysteem waarbij warmte wordt gerecupereerd. Daarbij geeft de lucht die naar buiten wordt geleid zijn warmte over aan de koude lucht, waardoor het verlies aan wrmte en dus dure energie tot een minimum wordt beperkt.

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , ,

Je woning isoleren tegen geluidsoverlast doe je zo

Als gevolg van de sterk stijgende brandstof- en energieprijzen tonen we nog meer aandacht voor het isoleren van onze woning om zo de koude zoveel mogelijk buiten en de peperdure warmte zoveel mogelijk binnen te houden. Dat is uiteraard erg belangrijk, zowel voor je portomonnee als voor het leefmilieu, maar het isoleren van je woning gaat veel verder. Je kan je woning immers ook isoleren tegen allerlei storende geluiden en lawaai en dat is minstens even belangrijk. Geluidsoverlast heeft immers een groot impact op je gezondheid. Je kan je woning zowel isoleren tegen vervelende geluiden van buitenaf als tegen lawaai uit je eigen leefomgeving. Op wat moet je vooral letten bij het doeltreffend isoleren van je woning tegen geluidshinder en hoe pak je dat aan?

Isoleren van woningen tegen allerlei geluidsoverlast is even belangrijk als het isoleren om energie te besparen. Geluidsoverlast heeft immers een negatieve invloed op je gezondheid

Het isoleren van je woning wordt in veruit de meeste gevallen gelinkt aan het besparen op onze energierekening, en terecht. Bij dit alles wordt akoestsiche- of geluidsisolatie meestal vergeten. Dat is nochtans even belangrijk. Geluidshinder brengt niet alleen je leefkwaliteit in gevaar, het heeft ook een grote negatieve impact op je gezondheid en verstoort in sommige gevallen zelfs de relatie met je buren. Isoleren tegen allerlei storende geluiden bezorgt je tegelijkertijd meer privacy. Maar wanneer wordt geluid als storend en dus als overlast ervaren en hoe hou je niet alleen storende geluiden van buitenaf maar zeker ook uit je eigen omgeving zoveel mogelijk beperken?

Hersenen

Er bestaan vele soorten geluidsoverlast, maar om die zoveel mogelijk te beperken moeten we eerst een antwoord vinden op de vraag wat geluid en geluidsoverlast precies is. In dit ganse proces spelen je hersenen een hoofdrol. Geluid wordt voortgebracht door trillingsgolven die via je binnenoor worden waargenomen. Deze trillingen worden door je hersenen omgezet in geluid. In lokalen of op plaatsen waar absolute stilte heerst, noteert men eenzelfde atmosferische druk. Bij het waarnemen van een of ander geluid ontstaat er zowel een onder- als een bovendruk, die zich in de ruimte verplaatst in alle mogelijke richtingen.

Soorten geluiden

Je kan je woning extra isoleren tegen geluiden van buitenaf, maar ook tegen geluidshinder uit je eigen woon- en leefomgeving.

 • Geluiden van buitenaf: kan je buiten houden door voor voldoende dikke muren te kiezen of door die muren extra te isoleren.
 • Geluiden uit je eigen woon- en leefomgeving:bij het binnenuit isoleren tegen storende geluiden wordt vaak gebruik gemaakt van geluidsabsorberende isolatie zoals noppenschuim. Dat is relatief duur. Gipsplaten zijn een doeltreffend en betaalbaar alternatief.

Niet voor iedereen hetzelfde

Geluidssterkte wordt niet door iedereen op dezelfde manier ervaren. Dat hangt van persoon tot persoon af. Wat door de ene hinderlijk is is dat dan weer voor iemand anders niet.  Geluid wordt gemeten in decibel. ’s Nachts gaat men ervan uit dat geluid vanaf 45 decibel voor iedereen storend is. Geluidsoverlast wordt telkens verschillend geïnterpreteerd, maar aan het geluid van een laag overvliegend vliegtuig of van het voorbijrazend verkeer zal zich ongetwijfeld iedereen ergeren.

Oorzaken opsporen 

Om van de vervelende geluidshinder verlost te raken moet je uiteraard de bron ervan uitschakelen. In sommige gevallen zijn er ingrijpendere maatregelen noodzakelijk, maar meestal zijn kleine aanpassingen kunnen al voldoende zijn.

Bij vervelende geluiden in je eigen woon- en leefomgeving speelt de soort vloerbekleding een belangrijke rol

Extra tips van een geluidsdeskundige

 • Vloerbekleding: is belangrijk bij het beperken van storende geluiden in je woon- en leefomgeving. Een kurkvloer slorpt meer geluid op dan bijvoorbeeld laminaat en parket.
 • Geluidsarme huishoudtoestellen: ben je gevoelig aan geluidsoverlast kies dan voor geluidsarme huishoudtoestellen als een wasmachine, een droogkast of een vaatwasser.
 • Zachte én poreuze materialen: beperken zoveel mogelijk vervelende geluiden. Overgordijnen aan de ramen, tapijt op de vloer, meubels in de kamers, behangpapier en een schilderijtje of een foto tegen de muur, kunnen veel problemen oplossen.
 • Houten vloeren: door gebruik te maken van tand-en groefverbindingen van de panelen kan je hinderende geluiden beperken.
 • Laminaat: breng bij laminaatvloeren bij voorkeur een geluidsabsorberende laag aan tussen de ondergrond en de laminaat.
 • Spouwhaken: gebruik in ieder geval steeds spouwhaken tussen buitenmuren en spouw om het geluid zo weinig mogelijk over te dragen.

  Ook in je badkamer zijn meestal eenvoudige ingrepen nodig om vooral contactgeluiden zoveel mogelijk te beperken

Plafonds

Wil je écht extra investeren in het geluidsarm maken van je woning, dan zijn geluids dempende plafonds zeker geen weggegooid geld. Zo kan je het geluid van spelende kinderen beperken met geperforeerde gipsplaten tegen de muur te geplaatst.

Contactgeluid

Contactgeluid kan je zoveel mogelijk wegwerken door tussen de wanden lucht of geluidsisolerend materiaal aan te brengen die het geluid zoveel mogelijk absorberen. Vermijd daarbij zoveel mogelijk contactpunten tussen de gebruikte materialen. Zorg er bijvoorbeeld voor dat er geen mortelspecie in de spouwen terechtkomen. Zo kan er contact ontstaan tussen de buitenmuur en het binnen spouwblad, waardoor buitengeluiden gemakkelijker onze woning kan binnendringen.

 • Badkamer: contactgeluiden in je badkamer kan je voorkomen door bijvoorbeeld onder de poten van je badkuip harde, synthetische rubbers te plaatsen. Werk de rand van je badkuip met een rubberprofiel af.

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , ,

Zomer: bescherm je veranda tegen hoge temperaturen

Wil je de komende maanden volop van het buitenleven en je veranda genieten, dan is het voorjaar ongetwijfeld hét moment om je veranda extra te beschermen tegen de zon en de hoge zomerse temperaturen. Deze glazen woonruimte vraagt inderdaad een aangepast binnenklimaat, en  dit in alle seizoen. Hou je op geen efficiënte manier de zon uit je veranda, dan zul je er slechts bitter weinig plezier beleven. Hoe zorg je voor een aangename binnentemperatuur in je veranda en welke mogelijkheden heb je  daarvoor?

We brengen steeds meer tijd door in onze tuin. Omdat ons wisselvallig klimaat dat lang niet altijd toelaat, kiezen velen voor een veranda om zo het deugddoende buitenleven korterbij te brengen. Bij de bouw van je veranda is de regeling van het binnenklimaat het belangrijkste factor. Een aangepaste isolatie staat hierbij centraal. In het andere geval is het zowel in de zomer als in de winter onhoudbaar in je veranda en dan is de realisatie ervan weggegooid geld.

Combinatie van vele factoren

De keuze van de meest geschikte isolatie voor je veranda is dus erg belangrijk. De isolatie van je veranda staat of valt met de keuze van het isolatiemateriaal. Maar er is meer. Ook de beglazing en de keuze van het dakmateriaal is van groot belang. Kortom, een geschikte isolatie voor je veranda is een combinatie van verschillende factoren waarbij geen enkele uit het oog mag worden verloren.

Hout als isolator van je veranda

Als isolator van  veranda’s wordt nog steeds veel gebruikt. Het is een materiaal dat voor alle type veranda’s kan gebruikt worden. Naast hout is ook kunststof een populair materiaal. Zo heeft PVC bijzonder goede isolerende eigenschappen en is beter zéker geschikt dan het veel gebruikte staal en aluminium. De laatste jaren gebruikt men in de verandabouw steeds nieuwe materialen en methoden om het isoleren van veranda’s verder te perfectioneren.

Kies voor hoogrendementsglas

Thermische driekamerprofielen zijn daar een sprekend voorbeeld van. Met het oordeelkundig gebruik van dergelijke driekamerprofielen ontstaan er koude bruggen waardoor de temperatuur in onze veranda gemakkelijk regelbaar is. Deze koude bruggen voeren immers heel wat overtollige warmte naar buiten. Koude bruggen moeten oordeelkundig geplaatst worden, anders lijd je tijdens de wintermaanden teveel energieverlies.

 

Een veranda bestaat voor het grootste deel uit glas, de keuze van het soort glas is dan ook belangrijk. Het klassieke dubbel glas waarmee de meeste woningen zijn uitgerust, is voor je veranda ongeschikt. Hoogrendementsglas is noodzakelijk om in alle seizoenen voor een aangename temperatuur te zorgen. Hoogrendementsglas is uiteraard niet goedkoop, maar deze investering verdient zichzelf al vlug terug dankzij een lagere energiefactuur.

Plat dak of glas 

Ga je voor een plat dak of een uit glas? Een plat dak biedt je ongetwijfeld betere isolerende eigenschappen dan een dak in glas.

In tegenstelling met een plat dak waarbij de warmte gelijkmatig verspreid wordt, gaat er bij een glazen dak veel warmte verloren.  Voor het beste rendement en een aangename binnenklimaat kies je dus best voor een combinatie van een plat dak met lichtkoepels in glas.

Vierseizoens beglazing

Wil je zoveel mogelijk van  je veranda genieten, overweeg dan zeker de plaatsing van vierseizoens beglazing. Deze beglazing zorgt immers voor een minimum aan energieverlies. Vierseizoens beglazing is samengesteld uit dubbel gelaagd glas. Dat is niet alleen een uitstekende isolator, maar zal zelfs tijdens de koude wintermaanden de zon in je veranda laten. Een combinatie van zo’n vierseizoenen beglazing met een zonnewerende dakbeglazing zorgt voor het beste resultaat met een minimum aan energieverlies.

Natuurlijke ventilatie of airco

Een aangepaste ventilatie is voor je veranda onmisbaar. Je hebt hierbij de keuze tussen twee mogelijkheden, een natuurlijke ventilatie of je ventileren met airco. Dit laatste systeem zorgt er voor dat het interieur van je veranda regelmatig gekoeld wordt. Lucht verversen doet een airco spijtig genoeg niet. Een natuurlijke ventilatie zorgt daarentegen wél voor afkoeling én luchtverversing . Volgens verandabouwers is een combinatie van dakvensters met ingebouwde verluchtingsroosters in zowel ramen als deuren de beste oplossing.

Tips van de verandabouwer

 • Plaatsing: een veranda die naar het zuiden is gericht is prachtig, maar extra zonnewering is dan een must. Zorg in dit geval ook voor de nodige schaduw door de plaatsing van bijvoorbeeld een boom in de onmiddellijke omgeving.
 • Aanbouw: een aanbouw die kan ingeschakeld worden als volwaardige leefruimte, biedt meer mogelijkheden dan een traditionele veranda.
 • Materialen: met de jongste generatie aluminium structuren kan men nu elegante én eigentijdse constructies bouwen die perfect beantwoorden aan de alle EPB-normen terzake.
 • Budget: Verlies zowel het terras, terrasmeubilair en de buitenverlichting niet uit het oog. Veel glas betekent een grotere buitenbeleving waar je zich ook goed moet bij voelen.
 • Zonnewering: een aangepaste zonnewering bespaart gemiddeld tien procent op je energiefactuur, die zal je uitsparen op de koeling.
 • Rolluiken: zorgen niet alleen voor een aangename binnentemperatuur, maar ook voor extra isolatie in de winter.

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Lenen: voordeel groene lening blijft

Wie vorig jaar koos voor energiezuinig bouwen of renoveren genoot van talrijke gunstmaatregelen. De groene en voordelige lening was er één van. Deze groene lening was vooral populair vanwege zijn belangrijke fiscale voordelen. Als gevolg van de vele besparingsmaatregelen van de overheid, vielen vele voordelen en overheidstoelagen weg. Investeren in een energiezuinige woning blijft niettemin interessant, zowel voor het milieu als voor je bouwbudget.  Maar hoe is het nu gesteld met de populaire groene lening? Is deze nog steeds interessant en van welke voordelen kun je nog steeds profiteren bij energiezuinig bouwen of renoveren?

Vanuit bezuinigingsoverwegingen werden dit jaar heel wat voordelen en premies voor energiezuinig bouwen en renoveren teruggeschroefd of zelfs geschrapt. De meeste van deze voordelen werden gekoppeld aan het maximaal isoleren van je woning. Dak- , muur en vloerisolatie blijft dan ook bijzonder voordelig door een belastingsvermindering die tot maximum dertig procent kan oplopen. Door energiezuinig te bouwen of te verbouwen bespaar je immers heel wat op je energierekening. Deze  investeringen betalen uiteindelijk zichzelf vlug terug. Hel wat banken waaronder het kleinere Record Bank verlenen een bijzonder voordelig energiekrediet. Het gaat hier om een groene lening op maat van ieders bouwbudget en wensen. Daarmee kun je op een uiterst voordelige manier aan energiezuinig bouwen blijven doen.

Lening op afbetaling

Een groene lening of een energiekrediet zoals bij  Record Bank, is een krediet onder de vorm van een lening op afbetaling. Dat biedt het voordeel van een eenvoudig contract dat ook nog eens vlug in orde wordt gebracht. Een energiekrediet of groene lening heeft extra voordelen in vergelijking met het klassieke woonkrediet. Met een groene lening heb je geen waarborgen nodig en betaal je geen notariskosten. De looptijd van zowel een groene lening als een energiekrediet is afhankelijk van het geleende bedrag. Wees hierbij voorzichtig en leen nooit méér dan je financieel aankan. Stel een budget voorop en hou je daar aan. Bekijk met je (vertrouwde) bankier de verschillende mogelijkheden.

 Groter wooncomfort

Een energiezuinige woning zorgt niet alleen voor een flinke besparing op je energierekening,  het verbetert je wooncomfort anzienlijk. Een energiezuinige woning heeft een hogere verkoop- of verhuurwaarde. Experten berekenden dat je dakisolatie al na gemiddeld anderhalf jaar is terug verdient. De kostprijs van het plaatsen van hoogrendementsglas verdien je integraal terug na vijf jaar, en een oude stookketel vervangen door een energiezuinig exemplaar betaalt zichzelf terug na gemiddeld zes jaar.

Voordelen groene lening of energiekrediet

Je kan een energiekrediet afsluiten bij Record Bank voor minimum vijftig procent van het geleende bedrag voor het uitvoeren van  energiezuinige werken. Haast alle energiebesparende ingrepen komen voor zo’n energiekrediet en een energiezuinige lening in aanmerking:

Stookketels: het vervangen van een oude en energieverslindende stookketel door een zuinige komt in aanmerking voor een groene lening en een energiekrediet van Record Bank.

 • Waterverwarming: een systeem van waterverwarming op zonne- energie.
 • Zonnepanelen: het plaatsen van foto- voltaïsche of pv- panelen.
 • Geothermie: plaatsen van alle mogelijke uitrusting voor geothermische energieopwekking.
 • Dubbele beglazing
 • Isolatie: het extra isoleren van daken, muren en vloeren.
 • Energie-audit
 • Warmteregeling: de realisatie van allerlei ingrepen nodig voor de warmteregeling bij centrale verwarming zoals het plaatsen van thermostatische kranen of van thermostaten met tijdsinstelling.
 • Aflsuiten: een groene lening kun je afsluiten bij je vertrouwde bankinstelling of bij een kredietmaatschappij. Kies je voor een energiekrediet, dan kun  je daarvoor bij Record Bank terecht.
 • Voor iedereen voordelig: om maximaal voordeel uit een groene lening of een energiekrediet te halen, dien je bij voorkeur over voldoende eigen kapitaal te beschikken. Betreft het je eigen woning waar je energiezuinige werken wil laten aan uitvoeren en heb je geen hypothecaire lening of levensverzekering af te betalen, dan ben je voordeliger af met een hypothecaire lening met een looptijd van tien jaar. Je kan dan de woonbonus voor je enige woning én een korting van anderhalf procent jaarlijks fiscaal inbrengen.

  Op zoek naar een kleine minilening?


  … Of op zoek naar een grote lening?


 

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , ,

Goede ventilatie voor meer wooncomfort

De laatste jaren hebben we steeds meer aandacht voor het zo perfect mogelijk isoleren van onze woning. Dak,  muren en vloeren, niets ontsnapt aan onze aandacht wanneer het om het isoleren van je woning gaat. Zo kun je immers houw energiefactuur zoveel mogelijk beperken. Hoe beter geïsoleerd, hoe hoger de energetische waarde van je woning. Dat heeft  uiteraard ook gevolgen voor je  binnenhuisklimaat. Door extra te isoleren, het wegwerken van de koude bruggen en de verbetering van de luchtdichtheid,  gaat de natuurlijke luchtcirculatie dalen. Dat heeft op zijn beurt dan weer gevolgen voor de kwaliteit van de lucht en je wooncomfort. Een goed geventileerde woning zorgt niet alleen voor een gezond binnenhuisklimaat, het werkt ook je wooncomfort in de hand.  Maar hoe kies je het meest geschikte ventilatiesysteem en op wat moet je letten om zo’n systeem in een bestaande woning in te bouwen? Zo een verbouwing moet immers sinds kort voldoen aan de EPG- wetgeving terzake.

 

Voor deze EPB reglementering is er een duidelijk verschil tussen het verbouwen aan bestaande delen van je woning en de uitbreiding ervan. Bouw je bij, dan moet het nieuwe gedeelte voldoen aan de EPB- eisen. Afhankelijk van de aard en het type van de kamer of de ruimte die je met een ventilatiesysteem wil uitrusten moet je een toe- , door- of een afvoeropening voorzien. Bij verbouwingen moet je deze EPB- wetgeving voldoen als daar een stedebouwkundige vergunning voor nodig is.

Extra isoleren, slechts luchtkwaliteit

 

Het extra isoleren van woningen  is in de vele gevallen oorzaak van een sterk verminderde luchtkwaliteit. Vroeger was dat anders. In grootmoeders tijd waren woningen ronduit geïsoleerd, zodat er altijd wel ergens verse lucht naar binnen kon.

Enorme energieverspilling

 

Als gevolg van onze sterk doorgedreven isolatie, laat in vele gevallen de kwaliteit van de binnenlucht te wensen over. Tijdens de wintermaanden wordt deze situatie nog erger, dan blijven meestal ook nog eens alle ramen en deuren potdicht. Ramen en/of deuren geregeld open zetten zorgt reeds voor een flinke verbetering van de luchtkwaliteit. Nadeel is dan weer de  enorme energieverspilling die daar aan verbonden is. Voor een blijvende verbetering van je binnenhuisklimaat kies je bij voorkeur voor een combinatie van verschillende ventilatiesystemen.

Lucht aan-en afvoer via roosters

 

Lucht aan- en afvoer met behulp van roosters is ongetwijfeld het meest natuurlijke ventilatiesysteem.  Ventilatieroosters zijn een goede manier van lucht verversen, maar duidelijk minder doeltreffend dan andere systemen. Ze jagen je verwarmingskosten ook fors de hoogte in. Een variante hierop is de mechanische toevoer van de lucht, gecombineerd met een natuurlijke afvoer. Volgens deskundigen is hier de afvoer van de verontreinigde lucht dan weer beneden alles.

Mechanisch ventilatiesysteem

 

Deze mechanische ventilatiesystemen vinden dan ook meer en meer ingang. Met dit systeem wordt de lucht mechanisch afgezogen dankzij de aanwezigheid van zogenoemde natte ruimtes, en wordt de natuurlijke toevoer gerealiseerd via een regelbaar roostersysteem. De mechanische aan- en afvoer van de lucht is ongetwijfeld een aanrader.

Warmterecuperatie met balansventilatie

Bij een mechanishe aan- en afvoersysteem wordt meestal gebruik gemaakt van een warmterecuperatiesysteem, waarbij de warmte die normaal verloren gaat samen met de afgevoerde lucht, wordt gerecupereerd. Bij dergelijke balansventilatie wordt enkel de lucht afgevoerd als de vochtsensor een te laag vochtgehalte in de lucht meet. Dit is een van de meest doeltreffende ventilatiesystemen, maar valt voor de meeste bouwers en renoveerders nog té duur uit.

Steeds van droog naar vochtig

Bij een goede ventilatie gaat het steeds van droog naar vochtig,  zodat verse buitenlucht via droge ruimtes als je woonkamer, je woning binnen komt. De vervuilde lucht wordt afgevoerd via vochtige ruimtes als je badkamer.


Tags: , , , , , , , , , , ,