Hoe Waar

Help ik moet mijn woning verkopen, hoe kan ik dit voorkomen?

De aanhoudende economische en financiële crisis heeft uiteraard ook zware gevolgen voor de vastgoedmarkt. Steeds meer landgenoten zijn niet meer in staat hun woning af te betalen en worden daardoor verplicht hun woning te verkopen. Volgens het gezaghebbende immotheker hebben de laatste jaren zowel de banken als de overige kredietverleners al te gemakkelijk hypothecaire leningen toegestaan. Ben je niet meer in staat je droomwoning af te betalen, dan wenkt een gedwongen verkoop. Hoe kan je vermijden dat het zover komt en je droomwoning een nachtmerrie wordt?

Zie zowel je bouwplannen als het bedrag van je woonkrddiet niet té groot, dat zal jeachteraf heel wat problemen besparen!

Nooit eerder was het totale bedrag aan achterstallige betalingen bij woonkredieten zo hoog als nu. Volgens Immotheker is deze betalingsachterstand nu al opgelopen tot bijna één miljard euro, en het einde van deze toch wel erg donkere tunnel is nog lang niet in zicht.

Meerdere leningen

Volgens financiële experten van Immotheker moet de belangrijkste reden voor deze gang van zaken gezocht worden in het feit dat vele eigenaars behalve hun woonlening nog met tal van andere leningen opgescheept zitten. We lenen met andere woorden veel te veel en tot voor kort waren zowel banken als andere kredietverleners al té vrijgevig met het verlenen van woonkredieten. Vele ‘eigenaars’ legden geen financiële buffer aan. Gaat het dan uiteindelijk mis als gevolg van verlies van werk, ziekte, ongeval of een scheiding dan is voor velen de verkoop van hun woning onvermijdelijk. Velen die nu tot een verkoop van hun woning worden gedwongen, gingen sloten hun woonlening voor de crisis af en nu blijkt dat ze die niet aankunnen. Sinds de crisis zijn banken en kredietverleners veel strenger geworden bij het toekenen van woonkredieten en dat valt alleen maar toe te juichen.

Gedwongen woning verkoop vermijden 

Maar hoe kun je de gedwongen verkoop van je woning voorkomen? Volgens immotheker zijn daar inderdaad tal van mogelijkheden voor. Vermijd in de eerste plaats het afsluiten van een te zware woonlening. Het bedrag van je hypothecaire lening hangt niet alleen van je bouwplannen zélf af. Je eigen financiële inbreng is minstens even belangrijk.

Extra tips van immotheker:

  • Maandlast: vraag je in de eerste plaats af hoe groot je maandelijkse leninglast mag zijn om je hypothecaire lening zonder problemen te kunnen afbetalen. Om je maximale leninglast te berekenen, nemen financiële deskundigen je huidige huurprijs als basis. Kredietverleners raden aan nooit méér te lenen dan één derde van je maandelijks netto gezinsinkomen. De duur van een hypothecaire lening bedraagt gemiddeld twintig jaar. Tijdens deze periode kan zowel je werk- als je gezinssituatie grondig wijzigen.
  • Bedrag van je lening: zorg er voor dat het bedrag van je woonlening niet hoger ligt van één derde van je maandelijks inkomen.
  • Financiële buffer: volgens immotheker leg je best een financiële buffer aan en stop je zeker niet al je geldreserves in de realisatie van je droomwoning. Er word je aangeraden een bedrag opzij te zetten dat overeenkomt met minstens drie tot zes maandlonen. Op die manier kun je (tijdelijke) tegenslagen zoals ziekte, ongeval of ontslag op je werk opvangen.

Zirg bij het afsluiten van je woonlening voor een financiële buffer tegen mogelijke tegenslagen.

  • Extra kosten: bij je leenlast komt meer kijken. Vele bouwers houden bij dit alles weinig of geen rekening met de extra kosten als eigenaar. Er is niet alleen het onderhoud van je woning, maar ook de jaarlijks weerkerende onroerende voorheffing moet betaald worden. Immotheker berekende dat je daarvoor rekening moet houden met een extra maandbedrag van zo’n 200 euro.
  • Woonverzekering: vergeet samen met het afsluiten van je woonlening zeker je woonverzekering niet. Zo’n verzekering is gratis en beschermt je vanaf het moment dat je je lening niet meer kan afbetalen.
  • Schuldsaldoverzekering: aan een woonkrediet wordt meestal een schuldsaldoverzekering gekoppeld, ook die moet gedurende de looptijd van je hypothecair kredietbetaald worden. De schuldsaldoverzekering zorgt ervoor dat het resterende, nog niet terugbetaalde bedrag van een hypothecair krediet door de verzekeringsmaatschappij betaald wordt en dus niet meer terugbetaald moet worden door de partner of de erfgenamen, bij overlijden van de verzekerde. Het is dus een vorm van overlijdensverzekering. Dankzij deze schuldsaldo verzekering vermijd je in geval van overlijden dat de maandelijkse aflossingen voor de overlevende partner plots te hoog worden waardoor hij/zij in financiële moeilijkheden geraakt, of dat de erfgenamen bijvoorbeeld het huis moeten verkopen. Bij een overlijden worden inderdaad niet alleen de bezittingen geërfd, maar ook schulden. Een schuldsaldoverzekering is in dat geval voor de nabestaanden een hele geruststelling. Dankzij zo’n schuldsaldoverzekering krijgt de kredietverlener de zekerheid dat het geleende bedrag terugbetaald wordt, zelfs bij overlijden. De uitgekeerde som neemt geleidelijk af en is evenredig met het afbouwen van de hypothecaire lening.
    Op zoek naar een kleine minilening?


    ... Of op zoek naar een grote lening?

Tags: , , , , , , , , ,

Krediet: zo vind je het beste hypothecair krediet

Ondanks de aanhoudende crisis doen we er alles aan om toch maar onze bouwplannen te realiseren. Zelfs wanneer bouwen en hypothecaire leningen fors duurder worden, kan er ons niemand van weerhouden onze droomwoning te bouwen. Een woonkrediet is nu meer dan ooit noodzakelijk, en zelfs dan is bouwen lang niet meer voor iedereen weggelegd. Koester je bouwplannen en ben je op zoek naar de beste, lees goedkoopste hypothecaire lening, dan kun je met het vergelijken van de verschillende aanbiedingen beslist goede zaken doen. En ook al heb je reeds een hypothecaire lening afgesloten dan is het nog niet te laat om voortaan minder voor je woning te betalen. De meeste bouwers laten tijdens de looptijd hun woonkrediet onaangeroerd, maar dat is geen goed idee. De marktrente evolueert voortdurend en ook daar kan je steeds je graantje van meepikken. Hoe ga je dan bij voorkeur tewerk om voor je hypothecaire lening nooit teveel te betalen?

 

De laatste jaren worden de looptijden van onze hypothecaire leningen weer langer. Daar waar de looptijd  gemiddeld twintig jaar bedroeg, worden steeds meer woonkredieten met een looptijd van dertig jaar afgesloten.  Daarbij spelen zeker fiscale maatregelen een belangrijke rol. Als gevolg van het invoeren van de woonbonus is het nu zo dat hoe langer je hypothecaire lening loopt, hoe groter je fiscaal voordeel wordt. Je gaat bij het kiezen van je hypothecaire lening dan ook bij voorkeur doordacht tewerk. Een goede én betrouwbare informatie is hierbij zeker een must. Dat is echter niet altijd even gemakkelijk. Zoeken en prijzen vergelijken is echter noodzakelijk om de meest geschikte én goedkoopste hypothecaire lening af te sluiten. Om je niet blauw te betalen kun je best met enkele belangrijke tips van de Immotheker rekening houden…

 

Blijf binnen je budget

 

Aan het afsluiten van een hypothecaire lening gaat veel denkwerk en wikken en wegen vooraf. Ga na welk bedrag je voor je lening aankan. Blijf binnen je budget, zo beperk je het risico op latere problemen. Ga na welk bedrag je maandelijks aan je hypothecaire lening kan betalen en hou daarbij ook rekening met je andere toekomstplannen en mogelijke tegenslagen zoals het verlies van werk. Voorzie bij het bepalen van je maandelijks bedrag dat je kan aflossen, dus zeker een veiligheidsmarge. Banken en kredietinstellingen bieden je op hun website rekenmudules aan waarmee je in een handomdraai weet hoeveel je maandelijks maximaal kan aflossen.

 

Vergelijk de verschillende aanbiedingen

 

Je zoektocht naar het beste en goedkoopste woonkrediet aangepast aan je bouwplannen en je mogelijkheden, start uiteraard bij je vertrouwde bankier. Het is echter fout er van uit te gaan dat je deze je ook de goedkoopste hypothecaire lening zal aanbieden. Raadpleeg voorwaarden en mogelijkheden bij verschillende financiële instellingen en beperk je zoektocht zeker niet tot de grootbanken. Bezoek zeker ook de kleinere spelers op de markt, zo zal je het grootste voordeel halen uit de concurrentiestrijd tussen de bankinstellingen. Hou bij het vergelijken van de verschillende aanbiedingen zeker ook rekening met de referte- index, die kan immers verschillen van bank tot bank. Zo is een rente van 3% niet bij alle banken hetzelfde, dat hangt van deze rente-referte af.

 

Bijkomende verplichtingen

 

Heel wat banken verplichten kandidaten voor een hypothecaire lening tot het afsluiten van andere bankproducten zoals een zicht- en/of een schuldsaldoverzekering.

Ze bieden je dan extra kortingen in ruil voor het afsluiten van deze extra producten en diensten, maar die zijn dan meestal duurder dan elders.  Hou daar zeker rekening mee bij het afsluiten van je woonkrediet en sluit zeker niets af dat je niet nodig hebt.

 

Vervroegd aflossen voordelig?

 

Hoe langer de looptijd van je hypothecaire lening hoe lager het bedrag dat je maandelijks moet aflossen. Met hetgeen je op die manier bespaart, kun je later je lening vervroegd aflossen. Het uitgespaarde bedrag sparen is dan ook een aanrader. Wanneer over een vervroegde aflossing niets in je kredietovereenkomst staat, heb je het recht om je lening op gelijk welk moment vervroegd af te lossen. Je mag sowieso jaarlijks één keer een gedeeltelijke terugbetaling doen. Je mag ook op ieder moment minstens tien procent van het uitstaande kapitaal aflossen.

 

Wederbeleggingsvergoeding

 

Wanneer je jouw hypothecair krediet vervroegd wil aflossen, zal de bank een wederbeleggingsvergoeding als schadevergoeding vragen. Deze wederbeleggingsvergoeding bedraagt drie maanden intrest op het uitstaande kapitaal wanneer het een volledige vervroegde aflossing betreft. Bij een gedeelte terugbetaling wordt de wederbeleggingsvergoeding berekent op het kapitaal dat je vervroegd wenst terug te betalen.

Op zoek naar een kleine minilening?


… Of op zoek naar een grote lening?

 

Tags: , , , , , , , , , , , ,

Is een hypothecaire lening vervroegd aflossen verstandig

Vermits we allemaal met een baksteen in onze maag geboren worden, zorgen we er hoe dan ook voor onze droomwoning toch te kunnen realiseren, hoe duur bouwen de laatste jaren ook is geworden. Precies omdat bouwen steeds duurder wordt, gaan steeds meer landgenoten een hypothecaire lening aan om hun bouwdroom toch waar te maken. Precies als alle andere leningen, moet je uiteraard ook je woonkrediet tijdig afbetalen. Maar wat als je dit vroegtijdig wil doen? Kun je een hypothecaire lening zomaar in één keer terug betalen of zijn daar voorwaarden aan verbonden en zo ja, welke?

Een hypothecaire lening of een woonkrediet kun je zowel bij een klassieke bankinstelling als bij een andere kredietverstrekker afsluiten om een woning of bouwgrond te kopen, of om je droomwoning te bouwen. Het gevolg hiervan is dat het bij een hypothecaire lening steeds om grote bedragen gaat, waatbij de kredietverleners hun financiële risico’s uiteraard zo klein mogelijk willen houden. Bij zo’n hypothecair krediet zal de kredietverlener dan ook steeds een belangrijke waarborg vragen aan de kredietnemer. Zo wil de hij zich min of meer veilig stellen ingeval je jouw maandelijkse afbetalingen niet meer nakomt. Dat betekent precies dat de bank vanaf dat moment het recht heeft jouw woning openbaar te verkopen om zijn geleende geld zoveel mogelijk te recupereren.

Lening met lange termijn

Het gaat hier steeds over een lening met een lange looptijd, meestal voor een periode die varieert tussen twintig en zelfs dertig jaar. Zoals dat met alle andere leningformules het geval is, moet je ook bij een woonkrediet het geleende geld maandelijks stipt terug betalen, samen met een deel van de intresten. Je gaat dus voor een lange tijd een verplichting aan tegeover de bank, die je best nakomt om problemen te vermijden. Maar wat als je financiële situatie op termijn verandert, en je in staat bent het resterende bedrag van je hypothecaire lening in één keer terug te betalen? Is zo’n vervroegde terugbetaling wel mogelijk en hoe pak je dit dan aan?

Vervroegde terugbetaling mogelijk?

Zo een vervroegde terugbetaling van je hypothecaire lening is bij alle financiële bankinstellingen perfect mogelijk. Je kan steeds een deel van het kapitaal in één keer terug betalen, en dit minstens één keer per jaar. Het is ook mogelijk meer dan tien procent van het openstaande saldo van je lening vervroegd terug te betalen, zelfs voor het volledige bedrag.

Extra kosten bij vervroegde terugbetaling?

Volgens financiële analysten is een woonkrediet vroegtijdig aflossen pas intressant als er een verschil in rentevoet bestaat van minstens één procent, en wanneer je nog een lange tijd te gaan hebt.

Let wel op, aan zo een vervroegde terugbetaling zijn steeds extra kosten, of een wederbeleggingsvergoeding, verbonden. Betaal je lening én rente in een keer terug, dan betaal je in de meeste gevallen een wederbeleggingsvergoeding gelijk aan de rente van drie maand op het resterende bedrag. Bij een gedeeltelijke terugbetaling bedraagt deze wederbeleggingsvergoeding eveneens de rente van drie maanden maar, dan wel op het gedeelte van het bedrag dat je vervroegd terug betaalde. Je moet dus voor en tegen voor jezelf tegen mekaar afwegen, maar een hypothecaire lening vervroegd terug betalen is dus niet steeds even verstandig.

Op zoek naar een kleine minilening?


… Of op zoek naar een grote lening?

Tags: , , , , , , ,

Lage rentevoet: laat je peperduur woonkrediet nu herzien

De rentevoeten zullen niet meer lager worden dan nu het geval is, daar zijn zelfs alle financiële deskundigen het roerend over eens. Wist je dat je een duur woonkrediet dat je enkele jaren gelen in volle financiële crisis afsloot, je nu nog steeds kan laten herzien? Immotheker, dé raadgever voor iedereen die van plan is om een woonkrediet af te sluiten, berekende dat wie zelfs in 2008 een woonkrediet afsloot van pakweg 200000 euro,  bij een herziening ruim 17000 euro op zijn hypothecaire lening kan besparen? Nog steeds volgens Immotheker is deze mogelijkheid tot herziening van oudere leningen nog veel te weinig bekend, en daar profiteren de banken van. Blijf nu dus zéker niet bij de pakken zitten, en vraag ook voor jouw peperduur woonkrediet een herziening aan. De banken zijn zelfs wettelijk verlicht je minstens één keer per jaar zo’n herziening van je woonkrediet toe te staan.

De gemiddelde vaste rentevoet ligt gemiddeld niet hoger dan vier procent, een écht laagterecord. Financiële experten zijn er dan ook van overtuigd dat deze uitzonderlijk lage rente beslist niet meer zal dalen, maar enkel stijgen. Diegenen die enkele jaren geleden een peperduur woonkrediet afsloten met rentevoeten van vijf procent en meer voelen zich nu uiteraard de dupe, maar dat is dus niet zo. Ook zij kunnen nog altijd zo’ n renteherziening aanvragen. Die zal hen uiteraard niet graag zien komen, maar uiteindelijk kan die niet anders. Een herziening van een hypothecaire lening is immers verplicht.

Laat je oud en peperduur krediet nu herzien

Zelfs diegenen die pakweg zes jaar geleden een peperduur krediet afsloten, en daarvoor een rente betaalden van boven de vijf procent, doen met zo’n kredietherziening gouden zaken, ondanks alle bijkomende kosten. Immotheker berekende dat een herziening van een hypothecaire lening met een vaste rentevoet boven 4,53 procent, nog steeds erg lonend is.

Herziening woonkrediet kost geld

Een herziening van je oud maar duur woonkrediet, kost je ook geld. Denk daarbij maar aan de wederbeleggingsvergoeding en aan verschillende dossierkosten. Besluit je daarbij ook van bank te veranderen, dan komen daar nog eens notariskosten bij. Leende je in volle crisis aan een rente van meer de 4,53 procent , dan kan je ook nu veel geld besparen zelfs met alle bijkomende kosten.

Herziening ook voordelig met variabele rentevoet

Wie enkele jaren geleden een woonkrediet afsloot met een variabele rentevoet, doet nu nog z’n voordeel met een herziening. Een overstap naar een vast of een semi- vast woonkrediet kan ook voor hen erg lonend zijn. Verkeer je in dit laatste geval, ga dan nu als de bliksem naar je bank of kredietverlener, en vraag zéker een kredietherziening aan.

Banken zijn erg vergeetachtig

De meerderheid der landgenoten die een hypothecaire lening afsloten, gaan daar volgens Immotheker erg slordig mee om. Ze gaan er ten onrechte van uit dat banken hun van zo’n herziening wel zullen informeren. Niet dus. Banken ‘vergeten’ dergelijke voordelige situatie’s meestal aan hun klanten te melden. Ze geven immers niet graag een deel van hun dure rente uit handen.

Jaarlijkse herziening krediet verplicht

Je bank zal dan ook niet zomaar zonder slag of stoot zo’n herziening toestaan. Laat je niet inpakken, want ze zijn wettelijk verplicht je jaarlijks zo’n herziening toe te staan. Wacht niet langer met je herzieningsaanvraag. Volgens financiële experten is de kans dat de huidige rentevoeten nog zullen dalen, vrijwel onbestaande.

Tags: , , , , , , ,

Zo kies je het goedkoopste hypothecair krediet

Met een baksteen in onze maag, dromen we allemaal van de realisatie van onze droomwoning. Bouwen kost geld, het zoeken naar het goedkoopste hypothecair krediet of woonkrediet is dan ook een noodzaak. En wees gerust, goedkope leningen voor een huis zijn er zeker, het is de kunst ze te vinden. Internet is voor zo’n zoektocht uiterst geschikt. Er zijn verschillende websites die zich specialiseerden in het verlenen van een goedkope hypothecaire lening. Kijken en vergelijken voor we beslissen, doet ons veel geld besparen. Hoe vinden we de goedkoopste hypothecaire lening, en waar moeten we op letten om het woonkrediet met de meest geschikte leenformule af te sluiten?

Voor het afsluiten van de goedkoopste hypothecair lening of het goedkoopste woonkrediet, kunnen we zowel bij banken als verzekeringsmaatschappijen en andere kredietverleners terecht, ook op internet. Zaak is uiteraard de voor ons meest voordelige en geschikte lening te vinden. Het afsluiten van een goedkope lening voor een huis doen we zeker niet zonder voorbereiding.Vooraleer een beslissing te nemen, gaan we best de verschillende mogelijkheden na. Er bestaat inderdaad veel verschil in hypothecaire lening, en het goedkoopste woonkrediet hangt van vele factoren af.

Ga voor de laagste rentevoet

Het is in de eerste plaats de rentevoet die bepaald hoe duur of goedkoop ons woonkrediet zal zijn. De gemiddelde intrestvoet van een hypothecaire lening varieert momenteel tussen de vier en vijf procent, afhankelijk van de evolutie op de financiële markt af.

De meest voordelige rentevoet

Bij het afsluiten van een goedkope lening voor een huis kunnen we kiezen tussen een vaste en een variabele rentevoet. Welke mogelijkheid we uiteindelijk kiezen, hangt af van de toestand op de financiële markt op het moment dat we onze lening willen afsluiten. Een variabele rentevoet wordt meestal iedere vijf jaar aangepast aan de dan geldende rentevoeten. Een vaste rentevoet blijft steeds ongewijzigd. Wat uiteindelijk voor de voor ons meest voordelige rentevoet is, moeten we nagaan voor het afsluiten van ons hypothecair krediet.

Dure schuldsaldoverzekering

 

Ook al is dit wettelijk niet verplicht, toch combineren de meeste kredietverleners een woonkrediet met een schuldsaldoverzekering. Deze schuldsaldoverzekering biedt de kredietverlener grotere zekerheid. We kunnen deze extra verzekering in één keer of in termijnen betalen. Schuldsaldoverzekeringen zijn mede bepalend voor een duur of een goedkoop hypothecair krediet. De ene bank biedt toekomstige bouwers veel goedkopere schuldsaldoverzekeringen aan dan de andere. Banken en kredietverleners willen hun risico uiteraard zoveel mogelijk beperken. Velen verplichten aanvragers van een woonkrediet dan ook een zichtrekening te openen waarop hun loon wordt gestort. Hou er wél rekening mee dat ook het openen van een zichtrekening geld kost.

Extra korting hypothecair krediet

We kunnen in vele gevallen een goedkopere hypothecaire lening afsluiten dan kredietverstrekkers aankondigen. Bij onze vertrouwde bank kunnen we beslist een klantenkorting afdwingen, zeker wanneer we daar al langer over een zichtrekening beschikken waarmee we de meerderheid van onze betalingen uitvoeren.

Eigen financiële inbreng

Is het bedrag dat we willen lenen lager dan de som die we écht nodig hebben, dan zit er eveneens een korting in. Hoe lager het percentage, hoe groter de korting. De banken hebben meer zekerheid over onze terugbetalingsmogelijkheden naarmate de prijs van het vastgoed uitstijgt boven het openstaand bedrag van ons hypothecair krediet. Bij een woonkrediet van 100 procent leen je het volledige bedrag, en betalen ook de notariskosten. Een hypothecair krediet van 80 procent is de meest voorkomende grens waarbij je korting krijgt. De resterende 20  procent betaal je zelf, samen met de notariskosten. Hoe lager het percentage in vergelijking met de totale aankoopprijs van je woning, hoe betere voorwaarden je krijgt.

Leen tot één derde van je maandinkomen

Banken en andere kredietverleners streven uiteraard naar een zo groot mogelijk hypothecair krediet. Hoe groter de lening die we afsluiten, hoe groter de winst die ze opstrijken. Bepaal vooraf het bedrag dat je écht nodig hebt, en hou je daar onder alle omstandigheden aan. Financiële deskundigen gaan ervan uit dat één derde van ons totaal inkomen het absolute maximum is dat we aan een hypothecaire lening mogen spenderen

Op zoek naar een kleine minilening?


… Of op zoek naar een grote lening?
Tags: , , , , , , , , , , ,

Lening voor een huis: kies voor een vaste rentevoet!

De aanhoudende schuldencrisis heeft stilaan maar zeker ook negatieve gevolgen voor de tarieven die de banken aanrekenen voor woonkredieten. Als gevolg van deze schuldencrisis  gaat zowel de Belgische als de Nederlandse marktrente omhoog. Lenen voor een huis gaat de komende maanden zéker niet goedkoper worden, integendeel. Wil je een hypothecaire lening afsluiten, ga dan zéker voor een vaste rentevoet, daar zal je de komende maanden beslist heel wat voordeel uit halen!

Om de schuldencrisis op de financiële markten zo vlug mogelijk in te dijken, verhoogde de Europese Centrale Bank (ECB) haar rentevoeten. Dat heeft uiteraard gevolgen voor de alle kredietvormen, ook op  hypothecaire leningen. Wijzigt de ECB haar rentetarieven, dan ondervinden we daar als consument uiteraard de gevolgen van. Verwacht men een verhoging van de rentevoeten door de ECB, dan wapenen de banken zich daar tegen door de korte termijnrenten waarmee deze banken zich herfinancieren, te verhogen.

Variabele woonkredieten duurder

Precies zoals dat met de rentetarieven voor termijndepositos het geval is, gaat ook de rente voor variabele hypotheekformules en het consumentenkrediet de hoogte in. Door krediet duurder te maken, wil de ECB het spook van de schuldencrisis in de Europese gemeenschap definitief verdrijven.

Vaste rentevoet meest voordelig

Heb je bouwplannen, en wil je een hypothecaire lening aangaan, ga dan voluit voor een woonkrediet met een vaste rentevoet. Deze steeg de voorbije maanden met amper 0,3 procent, tegenover een stijging met 1,2 procent voor variabele rentevoeten. Wie eerder koos voor een vijfjaarlijks herzienbaar  hypothecair krediet, betaalde eind vorig jaar een rente van 3,82 procent. Zij moeten nu rekenen met een rentevoet van minimum 4,12 procent, en dit cijfer zal de komende maanden ongetwijfeld verder stijgen. Het is dan ook niet te verwonderen dat 75 procent van alle hypothecaire leningen met een vaste rentevoet worden afgesloten.

Tags: , , , , ,