Hoe Waar

Op wat moet je letten bij het huren van een feestzaal?

Zit je binnenkort met je benen onder de feesttafel ter gelegenheid van een eerste communie, een plechtige communie of een trouwfeest? Dan is het zoeken van een geschikte feestzaal en van de belangrijkste knopen die je moet door hakken. Het zoeken én vinden van de meest geschikte zaal voor zo’n feestelijke gebeurtenis die aan al je verwachtingen voldoet is lang niet zo gemakkelijk dan het lijkt. Bij je keuze van de meest geschikte feestzaal moet je immers met heel wat factoren rekening houden. De sfeer en de ligging van de zaal voor je communiefeest of je huwelijksfeest is belangrijk voor het welslagen van deze feestelijke dag. Op wat moet je letten bij het huren van een feestzaal voor een communie- of huwelijksfeest of voor om het even welke andere feestelijke aangelegenheid?

Tijdens een communiefeest gaat het er meestal familiaal en gemoedelijk aan toeOm de meest geschikte feestzaal te vinden zet je bij voorkeur eerst al je wensen waaraan de zaal voor je communiefeest of je huwelijksfeest voldoen op papier. Zo zie je geen enkel aspect over het hoofd. Bepaal je budget dat je aan het huren van een feestzaal wil en kan besteden, en ga daar in geen geval boven. Op die manier kom je achteraf niet voor onaangename verrassingen te staan. Bepaal vooraf ook het karakter van je toekomstig communiefeest of van je trouwfeest. Wordt het een intiem feest voor familie en je beste vrienden of zie je het groter? Eens dit alles op papier kan je zoektocht naar de meest geschikte feestzaal voor je communiefeest of je huwelijksfeest definitief starten.

Grote of kleine feestzaal

Heb je een grote familie en/of een uitgebreide vriendenkring? Daar moet je uiteraard rekening mee houden tijdens je zoektocht naar een geschikte feestzaal. Hoeveel gasten verwachten jullie op het communiefeest of het trouwfeest? Voor je op zoek gaat naar een feestzaal stel je bij voorkeur je gastenlijst samen. Zo heb je er een idee van hoe klein of hoe groot je toekomstige feestzaal moet zijn. Kies zeker een feestzaal die groot genoeg is om iedereen een comfortabele plaats te kunnen bieden. Kies uiteraard geen té grote feestzaal. Hoe groter hoe duurder je feestzaal zal zijn. Een ander aspect dat je zeker niet uit het oog mag verliezen is de sfeer die je feestlocatie uit ademt. Geef de voorkeur aan een feestzaal met karakter en een interieur die bij je feest past. Wordt het communiefeest een gezellig familiefeest of wordt het een bruisend huwelijksfeest? Dat zijn zaken waar je zeker rekening moet mee houden!

 • De toegankelijkheid: is uiteraard van groot belang voor het welslagen van je feest. Zijn er andersvaliden of minder mobiele personen bij de feestvierders? Controleer dan zeker de toegankelijkheid van de feestzaal voor rolstoelgebruikers.
 • Parkeergelegenheid: ga zeker ook na of de feestzaal die je op het oog hebt over voldoende parkeergelegenheid beschikt!
 • Jong of oud: welk soort publiek verwacht je op je communiefeest of op je huwelijksfeest? Verwacht je hoofdzakelijk jonge gezinnen met kinderen? Zorg er dan zeker voor dat je feestzaal over een aparte speelruimte en/of een buitenspeeltuin beschikt.

Licht en muziek bepalen de sfeer

Licht en muziek bepalen in belangrijke mate de sfeer op je feest. Zowel op een communie- als een trouwfeest is muziek een belangrijk aspect van feest vieren. De geluidskwaliteit van de feestzaal is dan ook belangrijk. Zeker wanneer je feestlocatie zich een stadscentrum bevind! Kies je voor livemuziek controleer dan zeker de akoestische kwaliteiten van de feestzaal die je op het oog hebt. Beschikt je feestlocatie over een dansvloer?

Ga voor het afsluiten van de huurovereenkomst zeker na of alles in orde is met de (brand) verzekering

 • Extra faciliteiten: beschikt de feestzaal over een aparte ruimte waar je gasten zich kunnen opfrissen en hoe is het met de (feest)verlichting gesteld?
 • Aparte rookkamer: een aparte rokersruimte is een must, of je zou er vooraf zeker moeten van zijn dat uitsluitend niet- rokers op je communiefeest of je trouwfeest aanwezig zullen zijn. Hou rekening met het seizoen waarop je feest zal plaatsvinden. Het is immers voor niemand plezierig om bij regen, sneeuw of vriesweer buiten een sigaretje op te steken.
 • Prijs: vraag zeker naar de totale huurprijs van de feestzaal zodat je na het feest voor geen onaangename verrassingen komt te staan. Betreft het een all- in prijs of vanaf wanneer worden extra kosten aangerekend? Let zeker op eventueel verborgen kosten!
 • Verzekering: vraag bij het afsluiten van de huurovereenkomst of er een extra verzekering nodig is of niet.

Tags: , , , , , , , , , , , , , ,

Huur: op wat moet je letten bij het huren van een studentenkamer

Wie de komende weken geen studentenkamer te pakken krijgt, krijgt het ongetwijfeld erg moeilijk om er tijdig een op de kop te tikken. In het vooruitzicht van volgend schooljaar trekken dan ook heel wat studenen op zoek naar een geschikte studentenkamer.  Er is immers grote nood aan geschikte studentenkamers, of studentenkoten. Ben je bij de gelukkige en heb je toch een geschikte kamer weten te vinden, op wat moet je dan zéker letten bij het afsluiten van een huurcontract voor zo’n studentenkamer?

Heb je een studentenkamer gevonden, dan is het erg verleidelijk zo vlug mogelijk de huurovereenkomst te tekenen zodat je voor volgend academiejaar onderdak bent. Om achteraf niet met onoverkomelijke problemen te worden geconfronteerd, is het aan te raden ook in dit geval je huurovereenkomst aandachtig te lezen vooraleer er je handtekening onder te zetten. Bij het verhuren van studentenkamers maken eigenaars nogal eens mondelinge beloftes, waar achteraf weinig of niets meer van terecht komt. Om dat te voorkomen, kun je alles best op papier zetten, wil je achteraf niet de rekening gepresenteerd krijgen van eventuele schade die vroeger door andere huurders werd aangebracht en nooit werd betaald.

Huurwetgeving

 

In tegenstelling met het huren van een woning of een appartement is de huurwetgeving niet van toepassing op een studentenkamer. Die is enkel van toepassing wanneer je studentenkamer je hoofdverblijfplaats is. Het gaat hier meestal om een tweede verblijfplaats, en daarvoor geldt de algemene huurwetgeving.

Huurovereenkomst verplicht

Het opstellen van een huurovereenkomst is wettelijk verplicht, ook voor een studentenkamer. Je kan daarvoor bij de huisvestingsdiensten van de universiteiten en hogescholen terecht die over modelcontracten beschikken.

Naast de adressen van huurder en verhuurder vermeldt het huurcontract de begindatum van de huurovereenkomst, de beschrijving van de kamer of van de verschillende ruimtes en uiteraard de huurprijs. Deze huurovereenkomst wordt meestal in drie exemplaren opgesteld, een voor de verhuurder, een voor de huurder en een voor de registratie.

Verhoging huurprijs

Het belangrijkste in een huurcontract is uiteraard de huurprijs. Voor een kamer van pakweg twaalf vierkante meter betaal je gemiddeld zo’n 300 euro, voor een studio 390 euro. Die huurprijs hangt uiteraard van verschillende factoren af, niet in het minst van de stad en van de ligging van de studentenkamer of studio. Tijdens de duur van het huurcontract kan de huurprijs niet worden aangepast, dat is alleen mogelijk bij een nieuwe huurovereenkomst.

Bijkomende kosten

Bij het huren van een studentenkamer komen meestal bijkomende kosten voor water, gas en elektriciteit en telefoon en internet om het hoekje kijken. Kijk goed na op welke manier deze worden aangerekend. Er zijn op dit vlak immers verschillende mogelijkheden. Gaat het om een zogenoemde all- in huurprijs dan zijn alle bijkomende kosten in de huurprijs inbegrepen, en kan er dus niets extra’s worden aangerekend. Andere contracten rekenen de bijkomende kosten apart aan op basis van facturen en meterstanden. Andere eigenaars van studentenkamers rekenen dan weer met voorschotten die voor een afgesproken datum moeten betaald worden. Wanneer de huurovereenkomst ten einde loopt krijg je dan de eindafrekening gepresenteerd. Je doet er dus goed aan bij de start en op het einde van je huurovereenkomst alle meterstanden te noteren. Huurcontracten voor studentenkamers lopen meestal voor een periode van tien maanden.

Extra tips van de huurdersbond

 • Contract opeggen: in principe kun je een huurovereenkomst van bepaalde duur zoals dat met een studentenkamer het geval is, niet vroegtijdig opzeggen. Probeer bij het afsluiten van je huurovereenkomst een opzegregeling af te spreken en laat die dan ook in de overeenkomst opnemen. Is er op dit vlak niets in je contract voorzien en beïndig je vroegtijdig je studies, dan kun je met de verhuurder een minnelijke schikking afspreken.
 • Registratie: net als bij de huur van een woning of een appartement is het aan de verhuurder om je huurovereenkomst te registreren. Dat huurcontract moet ten laatste twee maanden na de ondertekening geregistreerd zijn.
 • Huurwaarborg: bij het huren van een studentenkamer of studio is het betalen van een huurwaarborg de meest gangbare zaak. Die waarborg mag maximum drie maanden huur bedragen en wordt achteraf gebruikt om eventuele schade veroorzaakt door de huurder te vergoeden. Dring er bij de verhuurder op aan deze huurwaarborg op een geblokkeerde rekening te plaatsen zoals dat bij de verhuur van een woning of appartement het geval is. Bij het verhuren van studentenkamers blijft die huurwaarborg meestal in handen van de verhuurder en dat zorgt dikwijls voor aanslepende problemen.

Tags: , , , , , , , , , , , , , ,

Energielabel bepalend voor huurprijs woning

Je gaat de komende weken je woning verhuren, en hebt nog niet  aan je energielabel gedacht? Dit energiecertificaat werd recent ingevoerd, en je doet er als verhuurder goed aan zo’n energielabel aan te vragen. Dat is zonder meer een noodzaak, want als verhuurder ben je immers verplicht een kopie van dat energiecertificaat aan je toekomstige huurders te bezorgen. Zo’n energiecertificaat leert de huurder of het een energiezuinige woning betreft die hij plan plan is te huren of, integendeel, een energievreter. Met de invoering van dit energielabel wordt de maximum huurprijs gekoppeld aan het energieverbruik van de betrokken woning. De energiezuinigheid van een woning is dus voortaan mede bepalend voor het vaststellen van de huurprijs. Iedere verhuurder heeft er dus baat bij zijn woning extra te insoleren of energievriendelijke werken te laten uitvoeren. Deze extra investering wordt op termijn immers terugbetaald door de hogere huurprijs die hij mag vragen voor zijn energiezuinige woning.

 

Het energielabel is voorlopig nog niet voor voor alle woningen verplicht. Inderdaad, het geldt niet voor woningen waarvan de huurovereenkomst voor 2008 werd afgesloten, en waarvoor toen geen energielabel werd afgeleverd. Het is evenmin van toepassing op huurwoningen met een zogezegde geliberaliseerde huurprijs. Het energielabel wordt in alle landen van de Europese gemeenschap verplicht ingevoerd. Daarmee wil Europa de strijd aangaan tegen de opwarming van moeder aarde, én het behoud van onze kostbare energiebronnen veilig stellen. Het energielabel is niet meer dan een technische expertise voor vastgoed. Deze technische controle speelt een belangrijke rol bij het vaststellen van de huurprijs én de verkoopsvoorwaarden van vastgoed.

De energetische waarde van je woning

Het energieprestatiecertificaat legt in geen geval eisen op aan potentiële huurders of kopers over de uiteindelijke energetische waarde van een woning. Het label geeft de energetische kwaliteit van de woning aan, en dit op basis van de energie- eigenschappen van het vastgoed. Daarbij wordt de isolatiewaarden van muren en daken, ramen en deuren en van het warme water in aanmerking genomen. Bij de uiteindelijke berekening van dit energielabel worden uitsluitend de eigenschappen van de woning in rekening gebracht. Zowel verkopers als verhuurders kunnen, eens in het bezit van het energielabel, de waarden van hun pand extra in de verf zetten.

Huurprijs mede afhankelijk van energielabel

 

Het energielabel kan verstrekkende gevolgen hebben voor zowel de verkoop- als de huurprijs van je woning.  Zo kan de maximale huurprijs veranderen voor alle huurwoningen die over een energielabel beschikken én voor die huurhuizen zonder dit energielabel waarvan de huurovereenkomst vanaf 2008 werd afgesloten. Dat heeft in de eerste plaats belangrijke gevolgen voor verhuurders van energieverslindende woningen. Huurders zullen vaststellen dat voor onzuinige woningen met een energielabel G hun huurprijs opmerkelijk zal dalen. Daalt de maximum huurprijs als gevolg van een slecht scorend het energielabel, dan wordt de huidige huurprijs bevroren tot 2014. Bij huurovereenkomsten die vanaf 1 julie worden afgesloten, zal de huurprijs wél worden verlaagd.

 

Energielabel bepalend

 

Vanaf 2014 zal het energielabel een belangrijke rol spelen bij het vaststellen van de huurprijs van alle woningen. Vanaf dan kan een té hoge huurprijs in verhouding tot de energievriendelijkheid van de betrokken woning aanleiding geven tot een verlaging van de huurprijs. Dan speelt de datum van de huurovereenkomst geen enkele rol meer.

Hoeveel kost zo’n energielabel?

 Zo een energielabel is uiteraard niet gratis. Er zijn verschillende, door de overheid officiël erkende instanties die zo’n energiecertificaten afleveren. De kostprijs ervan varieert van bedrijf tot bedrijf. Toch enkele richtprijzen voor het opstellen van een energielabel:

 • Studio: vanaf 100 euro.
 • Appartement: vanaf 110 euro.
 • Rijwoning: vanaf 130 euro.
 • Half open bebouwing: vanaf 155 euro.
 • Open bebouwing: vanaf 205 euro.

 

 

Tags: , , , , , ,