Hoe Waar

Opleidingen laaggeschoolden via opleidings cheques

In tijden van aanslepende crisis is het zeker niet gemakkelijk om een geschikte job te vinden, ook voor kieskeurige en hooggeschoolden. Laaggeschoolden hebben het extra moeilijk op de arbeidsmarkt en geraken nog nauwelijks aan de bak. Laaggeschoolden die de ambitie hebben hogerop te geraken kunnen echter gebruik maken van de opleidings cheques. Hoe gaat dat in zijn werk, bijscholen met opleidingscheques en wie kan er gebruik van maken?

De aanslepende crisis treft hoofdzakelijk mannelijke laaggeschoolden. Bijscholing via opleidingscheques biedt hen meer garantie op werkzekerheid

De aanslepende crisis treft hoofdzakelijk mannelijke laaggeschoolden. Bijscholing via opleidingscheques biedt hen meer garantie op werkzekerheid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wie vandaag op de hoogte wil blijven van de laatste ontwikkelingen in verband met zijn schoolse opleiding of met de job die hij of zij uitoefent moet zich regelmatig bijscholen en nieuwe dingen leren. Dat is zeker het geval voor laaggeschoolden, maar bijscholen is niet goedkoop. Velen zouden wel willen maar de kostprijs van zo’n opleiding is voor velen een struikelblok. De Vlaamse overheid wil daar duidelijk iets aan doen. Met het invoeren van de opleidingscheque betaalt dezelfde Vlaamse overheid de helft van je opleidingskosten. Deze opleidingscheques zijn dus niet meer dan een betaalmiddel dat voor de helft door de Vlaamse overheid wordt gesubsidieerd. Het doel van deze cheques is werknemers te stimuleren zich om te vormen of bij te scholen om zo gemakkelijker een baan te vinden. Papieren opleidings cheques zijn bestemd voor werknemers, digitale exemplaren voor werknemers en bedrijven.

Je kan deze bijscholing met deze opleidingscheques volgen in officieel erkende instellingen. Dat kan via opleidingen van die door de VDAB, door Syntra of via avondonderwijs of thuisonderwijs worden georganiseerd.

Erkende thuiscursussen

Opleidingen via thuisonderwijs waarmee je inzetbaar bent op de arbeidsmarkt komt eveneens in aanmerking voor opleidingscheques

Opleidingen via thuisonderwijs waarmee je inzetbaar bent op de arbeidsmarkt komt eveneens in aanmerking voor opleidingscheques

Een belangrijke aanbieder van thuisonderwijs is ongetwijfeld het NHA dat dankzij zijn jarenlange ervaring door de Vlaamse overheid officieel werd erkend voor het organiseren van thuiscursussen via deze opleidingscheques. Alle werknemers met een arbeidsovereenkomst en die tewerkgesteld zijn in Vlaanderen of in het Brusselse Gewest kunnen gebruik maken van deze opleidingscheques van de Vlaamse overheid.  Niet actieven, zelfstandigen, jongeren tussen de 16 en 25 jaar die uitsluitend tewerkgesteld zijn met een studentenovereenkomst en jongeren tussen 16 en 25 jaar en tewerkgesteld met een arbeidsovereenkomst van minder dan 80 uren per maand kunnen van deze opleidings cheques echter geen gebruik maken. Met deze opleidingscheques kan je bij NHA je inschrijvingsgeld of je les of examengeld betalen.

Thuisonderwijs

Alleen cursussen die bijdragen aan je inzetbaarheid op de arbeidsmarkt kunnen worden betaald met opleidingscheques. Dat betekent concreet dat voor thuiscursussen bij NHA alle cursussen die worden besloten met een examen en een diploma met deze opleidingscheques kunnen betaald worden. Cursussen zonder examen maar waarbij huiswerk moet worden ingestuurd kunnen ook met opleidingscheques worden betaald. Je hebt hierbij immers de mogelijkheid een getuigschrift aan te vragen.

Opleidingen als komen niet in aanmerking voor deze opleidingscheques

Opleidingen in verband met mode of nagelstyliste komen niet in aanmerking voor deze opleidingscheques

 • Kunnen niet met opleidingscursussen worden betaald: taalcursussen vanuit het Engels, alle hobby – en muziekcursussen, opleidingen over mode, nagelstyling, binnenhuis- en tuinarchitect, toerisme, wijnkennis, (beroeps)fotografie, schoonheidsspecialist(e) en pedicure. Deze schriftelijke opleidingen mogen ook niet in opdracht van je werkgever gevolgd worden.

Extra tips voor het gebruik van deze opleidingscheques:

 • Geldigheid: met opleidingscheques heb je maximum veertien maanden tijd (vanaf de uitgifte van je cheques) om met de cursus van je keuze te starten. Ben je al met een opleiding gestart, dan kun je deze cheques aanvragen tot twee maanden na de start van je cursus. Bestel tijdig je cheques, zo moet je het inschrijf- , les- of examengeld niet zelf voor te schieten.

Bestellen: kan op de website van de VDAB, de servicelijn van de VDAB (0800/30700) of via de werkwinkel in je gemeente.

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Studiekeuze en werkzekerheid voor hooggeschoolden

 Met de grote vakantie in het vooruitzicht staan vele studenten voor een belangrijke keuze. Ze moeten niet alleen kiezen tussen verder studeren of gaan werken. Wil je verder studeren dan is dé hamvraag welke richting je met jouw studies uit wil. Die keuze is in grote mate bepalend voor je toekomstige tewerkstelling en de evolutie van je verdere loopbaan. Hoe maak je de juiste studiekeuze en welke studierichtingen bieden je de grootste werkzekerheid? We zochten het voor je uit!

De keuze van de juiste studierichting met de meeste werkzekerheid bepaald in belangrijke mate je carrièremogelijkheden

De keuze van de juiste studierichting met de meeste werkzekerheid bepaald in belangrijke mate je carrièremogelijkheden

Met de tewerkstelling gaat het ook in ons land de verkeerde richting uit. Vlaanderen telt nu bijna 220000 werklozen, waarvan bijna 50000 jonger dan 25. In één jaar tijd steeg de jongerenwerkloosheid in Vlaanderen met bijna 11 procent. Daardoor wordt het kiezen van de juiste studierichting met de grootste werkzekerheid nog delicater. Wat zijn dan de studierichtingen met de hoogste kans op tewerkstelling voor onze hooggeschoolden, onder wie de toekomstige leiders van ons land?

Het steeds kleiner wordende jobaanbod en de forse achteruitgang van de uitzendactiviteit zijn ongetwijfeld de belangrijkste redenen van de stijgende jeugdwerkloosheid. Hoe komt het dan dat de jeugdwerkloosheid toch zo hoog is? Jongeren staan nu eenmaal in een zwakke arbeidspositie. Ze komen immers niet in aanmerking voor alle beschikbare jobs. Werkervaring is in vele gevallen doorslaggevend en het is precies deze werkervaring die afstuderende jongeren ontbreekt. Tijdelijke arbeid garandeert dan weer geen werkzekerheid voor een langere periode, en biedt weinig of geen bescherming tegen ontslag. Toch schort er volgens de VDAB heel wat betrokken instanties zeker ook heel wat met onze schoolse opleiding. Veel te weinig jongeren kiezen voor opleidingen die tegemoet komen aan de noden van onze snel evoluerende arbeidsmarkt.

Openstaande jobs niet ingevuld

Het ontbreekt de studenten aan de noodzakelijke informatie inzake hun studiekeuze en werkzekerheid

Het ontbreekt de studenten aan de noodzakelijke informatie inzake hun studiekeuze en werkzekerheid

Secundaire scholen proberen hun leerlingen zo goed mogelijk voor te breiden op hoger onderwijs of op hun eerste stappen in het beroepsleven. Ze doen dit via het inschakelen van allerlei oriënteringsdiensten. Dat is zeker een noodzaak. Jongeren willen nu eenmaal datgene doen wat ze in de eerste plaats graag doen, maar zijn ze daarvoor wel geschikt en voldoende voorbereid? Het is precies op dit vlak dat het schoentje pijnlijk klemt. Het aantal werkaanbiedingen dat niet ingevuld geraakt wordt immers steeds maar groter. Volgens ingewijden ontbreekt het de jongeren vooral aan objectieve informatie over die studierichtingen die hen de meeste kansen bieden op de arbeidsmarkt.

Knelpuntberoepen

Wil je als afgestudeerde hooggeschoolde zo vlug mogelijk een job? Kies dan voor die jobs die goed in de markt liggen en waar de vraag veel groter is dan het aanbod. Dat zijn de zogenaamde knelpuntberoepen of functies waar de vraag groter is dan het aanbod en waarvoor de beschikbare vacatures moeizaam of in sommige gevallen zelfs niet ingevuld geraken.

De VDAB publiceert jaarlijks een gedetailleerd overzicht van de knelpuntberoepen in Vlaanderen.

Volgens de VDAB zijn de belangrijkste oorzaken van de knelpuntberoepen:

 

Ingenieur is het populairste beroep in ons land, maar toch is het nu al enkele jaren een knelpuntberoep

Ingenieur is het populairste beroep in ons land, maar toch is het nu al enkele jaren een knelpuntberoep

 

 • Een kwantitatief tekort: een te lage uitstroom uit het onderwijs, bijvoorbeeld omdat te weinig  studenten die richting kiezen of omdat er geen schoolse opleiding voor bestaat.
 • Een kwalitatief  tekort: de afgestudeerden beschikken niet over de nodige bekwaamheden die de werkgevers vragen.
 • Ongunstige  arbeidsomstandigheden: de job heeft weinig aantrekkelijke arbeidsomstandigheden zoals bijvoorbeeld weekendwerk, een laag loon, fysiek zwaar werk…) waardoor er minder kandidaten geïnteresseerd zijn.

Het voorbije jaar waren er gemiddeld slechts drie kandidaten voor elke openstaande post gericht op een hooggeschoolde. Over  het algemeen kan VDAB vijf kandidaten vinden per vacature. Het tekort aan hoger opgeleiden is dus veel groter dan dit voor laaggeschoolden.

De top vijf van knelpuntberoepen voor hooggeschoolden:

 • Ingenieur: bijna de helftvan de vacatures voor ingenieur bleven drie maanden en langer onbezet wegens een schrijnend gebrek aan geschikte kandidaten. Dit tekort is in alle studierichtingen merkbaar. Volgens de VDAB betreft het hier een structureel probleem, veroorzaakt door een veel te kleine uitstroom van ingenieurs uit de  universiteiten en hogescholen. Wie om het even welke ingenieursrichting inslaat is dus vrijwel zeker onmiddellijk na zijn studies aan de slag te kunnen.

  In de zorgsector ben je na je studies zeker van een job

  In de zorgsector ben je na je studies zeker van een job

 • Verpleegkundigen: als gevolg van de toenemende vergrijzing is de nood aan verpleegkundigen bijzonder groot. In zoverre zelfs dat het nu al enkele jaren een heus knelpuntberoep is. Dat is met alle functies in de zorgsector het geval. Droom je al langer van een betrekking in de zorg, maar twijfel je nog of je dit wel aankan? Je vooraf informeren over de verschillende mogelijkheden is een must. Je zal er trouwens van versteld staan welke ruime tewerkstellingsmogelijkheden de opleidingen verpleegkunde en zorg je bieden.
Velen vragen zich af wie er nu nog leerkracht wil worden

Velen vragen zich af wie er nu nog leerkracht wil worden

Informaticus: is en blijft een knelpuntberoep. Uit de jongste cijfers van de VDAB en Agoria blijkt dat er binnen de ICT- sector een grote nood is aan System Software and Application Software Developers en aan System Developers. Vorig jaar in 2012 waren  beide richtingen goed voor bijna 3000 vacatures.

  • Als gevolg van dit tekort aan hooggeschoolden nam het aantal informatica studenten opvallend toe, maar deze stijging zal pas in 2015 of 2016 voor extra instroom op de jobmarkt zorgen.
  • Leerkracht: is een ander knelpuntberoep geworden en de komende jaren zal het tekort aan leerkrachten verder groeien. Het tekort laat zich momenteel vooral voelen in het kleuteronderwijs en de toestand in het lager en in het secundair onderwijs is al niet veel beter. Tegen 2020 zijn er duizenden nieuwe leraren nodig.

   Als gevolg van de vergrijzing zal het tekort aan kinesisten de volgende jaren nog toenemen

   Als gevolg van de vergrijzing zal het tekort aan kinesisten de volgende jaren nog toenemen

Heel wat jongeren tonen nochtans belangstelling voor deze studierichting en schrijven zich ook in voor de studie van leraar(es) in. Van de in totaal 24000 studenten behaalden amper 7000 hun diploma. Het gevolg hiervan is dat slechts 80 procent van de vacatures ingevuld worden.

 • Kinesist: na jaren van afwezigheid staat kinesist weer op de lijst van knelpuntberoepen. De toenemende vergrijzing en het feit dat de eerste kinesisten op pensioen gingen beginnen zwaar door te wegen.

 

Bron: VDAB en  onderwijskiezer

 

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,