Hoe Waar

Studiekeuze en werkzekerheid voor hooggeschoolden

 Met de grote vakantie in het vooruitzicht staan vele studenten voor een belangrijke keuze. Ze moeten niet alleen kiezen tussen verder studeren of gaan werken. Wil je verder studeren dan is dé hamvraag welke richting je met jouw studies uit wil. Die keuze is in grote mate bepalend voor je toekomstige tewerkstelling en de evolutie van je verdere loopbaan. Hoe maak je de juiste studiekeuze en welke studierichtingen bieden je de grootste werkzekerheid? We zochten het voor je uit!

De keuze van de juiste studierichting met de meeste werkzekerheid bepaald in belangrijke mate je carrièremogelijkheden

De keuze van de juiste studierichting met de meeste werkzekerheid bepaald in belangrijke mate je carrièremogelijkheden

Met de tewerkstelling gaat het ook in ons land de verkeerde richting uit. Vlaanderen telt nu bijna 220000 werklozen, waarvan bijna 50000 jonger dan 25. In één jaar tijd steeg de jongerenwerkloosheid in Vlaanderen met bijna 11 procent. Daardoor wordt het kiezen van de juiste studierichting met de grootste werkzekerheid nog delicater. Wat zijn dan de studierichtingen met de hoogste kans op tewerkstelling voor onze hooggeschoolden, onder wie de toekomstige leiders van ons land?

Het steeds kleiner wordende jobaanbod en de forse achteruitgang van de uitzendactiviteit zijn ongetwijfeld de belangrijkste redenen van de stijgende jeugdwerkloosheid. Hoe komt het dan dat de jeugdwerkloosheid toch zo hoog is? Jongeren staan nu eenmaal in een zwakke arbeidspositie. Ze komen immers niet in aanmerking voor alle beschikbare jobs. Werkervaring is in vele gevallen doorslaggevend en het is precies deze werkervaring die afstuderende jongeren ontbreekt. Tijdelijke arbeid garandeert dan weer geen werkzekerheid voor een langere periode, en biedt weinig of geen bescherming tegen ontslag. Toch schort er volgens de VDAB heel wat betrokken instanties zeker ook heel wat met onze schoolse opleiding. Veel te weinig jongeren kiezen voor opleidingen die tegemoet komen aan de noden van onze snel evoluerende arbeidsmarkt.

Openstaande jobs niet ingevuld

Het ontbreekt de studenten aan de noodzakelijke informatie inzake hun studiekeuze en werkzekerheid

Het ontbreekt de studenten aan de noodzakelijke informatie inzake hun studiekeuze en werkzekerheid

Secundaire scholen proberen hun leerlingen zo goed mogelijk voor te breiden op hoger onderwijs of op hun eerste stappen in het beroepsleven. Ze doen dit via het inschakelen van allerlei oriënteringsdiensten. Dat is zeker een noodzaak. Jongeren willen nu eenmaal datgene doen wat ze in de eerste plaats graag doen, maar zijn ze daarvoor wel geschikt en voldoende voorbereid? Het is precies op dit vlak dat het schoentje pijnlijk klemt. Het aantal werkaanbiedingen dat niet ingevuld geraakt wordt immers steeds maar groter. Volgens ingewijden ontbreekt het de jongeren vooral aan objectieve informatie over die studierichtingen die hen de meeste kansen bieden op de arbeidsmarkt.

Knelpuntberoepen

Wil je als afgestudeerde hooggeschoolde zo vlug mogelijk een job? Kies dan voor die jobs die goed in de markt liggen en waar de vraag veel groter is dan het aanbod. Dat zijn de zogenaamde knelpuntberoepen of functies waar de vraag groter is dan het aanbod en waarvoor de beschikbare vacatures moeizaam of in sommige gevallen zelfs niet ingevuld geraken.

De VDAB publiceert jaarlijks een gedetailleerd overzicht van de knelpuntberoepen in Vlaanderen.

Volgens de VDAB zijn de belangrijkste oorzaken van de knelpuntberoepen:

 

Ingenieur is het populairste beroep in ons land, maar toch is het nu al enkele jaren een knelpuntberoep

Ingenieur is het populairste beroep in ons land, maar toch is het nu al enkele jaren een knelpuntberoep

 

 • Een kwantitatief tekort: een te lage uitstroom uit het onderwijs, bijvoorbeeld omdat te weinig  studenten die richting kiezen of omdat er geen schoolse opleiding voor bestaat.
 • Een kwalitatief  tekort: de afgestudeerden beschikken niet over de nodige bekwaamheden die de werkgevers vragen.
 • Ongunstige  arbeidsomstandigheden: de job heeft weinig aantrekkelijke arbeidsomstandigheden zoals bijvoorbeeld weekendwerk, een laag loon, fysiek zwaar werk…) waardoor er minder kandidaten geïnteresseerd zijn.

Het voorbije jaar waren er gemiddeld slechts drie kandidaten voor elke openstaande post gericht op een hooggeschoolde. Over  het algemeen kan VDAB vijf kandidaten vinden per vacature. Het tekort aan hoger opgeleiden is dus veel groter dan dit voor laaggeschoolden.

De top vijf van knelpuntberoepen voor hooggeschoolden:

 • Ingenieur: bijna de helftvan de vacatures voor ingenieur bleven drie maanden en langer onbezet wegens een schrijnend gebrek aan geschikte kandidaten. Dit tekort is in alle studierichtingen merkbaar. Volgens de VDAB betreft het hier een structureel probleem, veroorzaakt door een veel te kleine uitstroom van ingenieurs uit de  universiteiten en hogescholen. Wie om het even welke ingenieursrichting inslaat is dus vrijwel zeker onmiddellijk na zijn studies aan de slag te kunnen.

  In de zorgsector ben je na je studies zeker van een job

  In de zorgsector ben je na je studies zeker van een job

 • Verpleegkundigen: als gevolg van de toenemende vergrijzing is de nood aan verpleegkundigen bijzonder groot. In zoverre zelfs dat het nu al enkele jaren een heus knelpuntberoep is. Dat is met alle functies in de zorgsector het geval. Droom je al langer van een betrekking in de zorg, maar twijfel je nog of je dit wel aankan? Je vooraf informeren over de verschillende mogelijkheden is een must. Je zal er trouwens van versteld staan welke ruime tewerkstellingsmogelijkheden de opleidingen verpleegkunde en zorg je bieden.
Velen vragen zich af wie er nu nog leerkracht wil worden

Velen vragen zich af wie er nu nog leerkracht wil worden

Informaticus: is en blijft een knelpuntberoep. Uit de jongste cijfers van de VDAB en Agoria blijkt dat er binnen de ICT- sector een grote nood is aan System Software and Application Software Developers en aan System Developers. Vorig jaar in 2012 waren  beide richtingen goed voor bijna 3000 vacatures.

  • Als gevolg van dit tekort aan hooggeschoolden nam het aantal informatica studenten opvallend toe, maar deze stijging zal pas in 2015 of 2016 voor extra instroom op de jobmarkt zorgen.
  • Leerkracht: is een ander knelpuntberoep geworden en de komende jaren zal het tekort aan leerkrachten verder groeien. Het tekort laat zich momenteel vooral voelen in het kleuteronderwijs en de toestand in het lager en in het secundair onderwijs is al niet veel beter. Tegen 2020 zijn er duizenden nieuwe leraren nodig.

   Als gevolg van de vergrijzing zal het tekort aan kinesisten de volgende jaren nog toenemen

   Als gevolg van de vergrijzing zal het tekort aan kinesisten de volgende jaren nog toenemen

Heel wat jongeren tonen nochtans belangstelling voor deze studierichting en schrijven zich ook in voor de studie van leraar(es) in. Van de in totaal 24000 studenten behaalden amper 7000 hun diploma. Het gevolg hiervan is dat slechts 80 procent van de vacatures ingevuld worden.

 • Kinesist: na jaren van afwezigheid staat kinesist weer op de lijst van knelpuntberoepen. De toenemende vergrijzing en het feit dat de eerste kinesisten op pensioen gingen beginnen zwaar door te wegen.

 

Bron: VDAB en  onderwijskiezer

 

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Opleiding: leren en werken in kinderopvang

Ga je graag met kinderen om en ben je op zoek naar een uitdagende job met maximale kansen op tewerkstelling en toekomstvisie, dan is een opleiding kinderopvang beslist iets voor jou. Overal zijn kinderopvangplaatsen tekort en men staat te schreeuwen voor goed opgeleide medewerkers in de kinderopvang. Vraag is echter wat zo’n opleiding in de kinderopvang betekent, over welke kwaliteiten je moet beschikken om te slagen en waar je terecht kan voor zo’n opleiding met maximale tewerkstellingskansen.

Een opleiding in de kinderopvang zorgt niet alleen voor maximale tewerkstellingskansen, je hebt hier ook een uitgebreide keuze aan tewerkstellingsmogelijkheden. Wilde je altijd al een eigen kinderopvang opstarten? Wil je starten of je carrière een nieuwe wending geven als zelfstandig onthaalmoeder? Overweeg dan zeker een opleiding in de kinderopvang. Voor heel wat jobs in de kinderopvang moet je over een officieel erkend diploma of over een kwalificatiebewijs kunnen beschikken. Dat is net zo voor iemand die aan de slag wil als zelfstandige en die daarvoor een financiële tegemoetkoming nastreeft. Dit diploma of kwalificatiebewijs kan je zowel behalen in het secundair- als in het hoger- of volwassenenonderwijs, en zelfs met afstandsonderwijs. In het secundair onderwijs is dat het geval met de opleiding kinderzorg.

 Leidinggevende functies

Ambieer je een leidinggevende functie in de officieel erkende kinderopvang, dan heb je een diploma hoger onderwijs nodig. Bachelor in de pedagogie van het jonge kind is een gloednieuwe opleiding voor diegenen die zich willen inzetten voor een kwalitatieve kinderopvang. In deze richting leert men kinderen in de leeftijd tot twaalf jaar te ondersteunen in hun ontwikkeling, actief met hun ouders samen te werken en zowel collega’s als onthaalouders professioneel te ondersteunen.

Nieuw: korte opleiding in Antwerpen

Vanaf het nieuwe schooljaar in september zorgt de Karel de Grote- Hogeschool in Antwerpen voor een primeur. Dan kun je daar een verkorte opleiding pedagogie van het jonge kind volgen. Heb je al een bachelor- of masteropleding achter de rug, of heb je al ervaring in de kinderopvang? Dan kun je aan deze Antwerpse Hogeschool inschrijven voor de verkorte opleiding pedagogie van het jonge kind. En dat kan zowel vol – als halftijds. Er zijn eveneens bachelor opleidingen in Brussel en Gent.

Postgraduaatopleiding

Een postgraduaatopleiding in de kinderopvang is bedoeld voor alle leidinggevenden in de kinderopvang op voor diegenen die in zo’n leidinggevende functie zijn geïnteresserd zijn. Wie deze postgraduaatopleiding wil volgen moet wél een bachelordiploma op zak hebben of over een gelijkaardig profiel beschikken.

Volwassenenonderwijs

Men kan ook een opleiding in de kinderopvang volgen in het volwassenenonderwijs. Wie in deze opleiding slaagt krijgt een door onderwijs en door Kind en Gezin officieel erkend certificaat. Met dit certificaat kinderopvang kan men dan aan de slag als kinderbegeleider(ster).

Opleiding onthaalouders

De centra voor volwassenenonderwijs bieden verschillende opleidingsmodules voor onthaalouders en dit steeds in nauwe samenwerking met de sector van de kinderopvang. Elke module duurt in totaal veertig uur, twintig uur praktijk thuis en evenveel uur theorie.

In deze opleidingsmodules leer jonge kinderen begeleiden, verzorging en EHBO, spelen met het jonge kind en samenwerking met de ouders.

Thuisstudie kinderopvang

Wegens het gebrek aan deskundig opgeleid personeel kun je ook thuis studeren via het Centrum voor Afstandsonderwijs, dat voor zijn opleidingen nauw samenwerkt met enkele deskundigen uit de sector van de kinderopvang. Tijdens deze thuisopleiding leren cursisten alles over de ontwikkeling van het jonge kind. Zowel de motorische, zintuiglijke als de sociale ontwikkeling komt uitgebreid aan bod. Zo leer je hoe je met kinderen moet omgaan en communiceren. Kinderopvoeding, opvoedingsmoeilijkheden, kinderziekten en vaccinatieschema’s worden tijdens deze studie eveneens uitgebreid besproken. Verder leer je hoe je kinderen kunt stimuleren en maak je kennis met de verschillende opvoedingsstijlen. En ook de praktijk wordt niet vergeten. Er wordt eook heel wat aandacht gegeven aan het opstarten van je eigen kinderopvang en aan het werken met eigen personeel.

Op eigen ritme

Met zo’n thuisstudie in de kinderopvang heb je het voordeel dat je  op eigen ritme kunt studeren en dat je steeds kan rekenen op de deskundige begeleiding van een ervaringrijke docent. Huistaken, vragen en problemen worden schriftelijk of via het internet besproken

 • Kosten: deze thuiscursus  kost eenmalig 190 euro, alle handboeken en cursusmateriaal inbegrepen.

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , , ,