Hoe Waar

Lenen: goedkoop en veilig lenen doe je bij Krediet Service

Hoe je het ook draait of keert, geld lenen kost altijd geld. Maar er zijn nu eenmaal omstandigheden in een mensenleven dat je er niet tussen uit kan een lening af te sluiten om een moeilijke financiële periode het hoofd te bieden. Je staat bijvoorbeeld voor dringende herstellingswerken aan je woning, je auto liet je in de steek, je tienerkinderen studeren verder… Voor de bouw van je droomwoning ben je uiteraard op zoek naar  een goedkoop hypothecair krediet. Of… je maandelijkse leninglast is zo zwaar dat het samenvoegen van al je leningen tot één grotere je maandelijkse leninglast heel wat zou verlichten. Welke lening je ook aangaat, lenen doe je in vertrouwen en dat is in de moordende kredietsector zeker niet vanzelfsprekend. Iemand die zich nu al meer dan dertig jaar aan de top van de kredietverlening in ons land weet staande te houden staat is ongetwijfeld Krediet Service… van een vertrouwenspositie gesproken.

Geld komt niet zomaar uit de lucht gevallen. Geld lenen kost geld, ook bij Krediet Service

Overweeg je de aankoop van een nieuwe auto? Bent u het overzicht van uw lopende kredieten en leningen verloren en is het misschien nu hét moment al je leningen te groeperen in één overzichtelijk krediet? Dan is het handig om te kunnen rekenen op een betrouwbare partner om geld te lenen. Krediet Service doet dit  met bijzonder aantrekkelijke en voordelige tarieven. Als je oplet, kijkt en vergelijkt was geld lenen was nog nooit zo voordelig!

Lening op afbetaling

Een lening op afbetaling kun je bij Krediet Service voor alle doeleinden gebruiken. Je bent dus geen enkele verantwoording verschuldigd. Eens je aanvraag goedgekeurd, kun je vrij over de geleende som beschikken, en dit nog wel aan de meest gunstige tarieven. Belangrijk is zeker ook dat er bij een kredietovereenkomst met Krediet Service niet gewerkt wordt met kleine letters in het contract. Alles wordt vooraf duidelijk uitgelegd, je weet exact wat er van jou wordt verwacht en wanneer je lening volledig is afbetaald.

Eens je kredietaanvraag goedgekeurd, kun je bij Krediet Service vrij over je geleende geld beschikken

Eenvoudigste vorm van lenen

Een lening op afbetaling of de persoonlijke lening van vroeger, is een lening in zijn meest eenvoudigste vorm. Het bedrag van zo’n lening kan bij Krediet Service in één keer opgenomen worden. Je kan het geld gebruiken voor allerlei doeleinden, o.a. aankoop van een tweedehands voertuig, een vakantie, kasbehoeften, enz. alsook voor het centraliseren van openstaande rekeningen. Leningen op afbetaling worden meestal afgesloten bij een éénmalige kredietbehoefte en de looptijd varieert van 24 tot 84 maanden, afhankelijk van het ontleende bedrag.

Voordelen lening op afbetaling

Een lening op afbetaling bij Krediet Service geeft je extra voordelen. Het voornaamste voordeel van een lening op afbetaling is dat uw maandtermijnen vastliggen. Zo weet je perfect waar je aan toe bent. Dit betekent dat aan het einde van de looptijd je schuld ook is afgelost.
Bij Krediet Service moet je wél een extra vergoeding betalen bij (gedeeltelijke) vervroegde aflossing van je persoonlijke lening

Goedkope autofinanciering

Bij een autofinanciering geniet je bij Krediet Service steeds de meest aantrekkelijke tarieven. Deze zijn zowel van toepassing bij nieuwe als tweedehands auto’s. Bij moet je zelfs géén voorschot betalen en je kan voor zo’n goedkope autofinanciering bij Krediet Service bedragen lenen tussen minimum 2.500 en maximum 125.000 euro. In tegenstelling met heel wat kredietverleners ben je bij Krediet Service niet verplicht een omniumverzekering af te sluiten.

Realiseer je droomwoning met goedkope lening

Met een goedkope hypothecaire lening stellen de adviseurs van Krediet Service je in staat je droomwoning toch te realiseren.

Naast kredietverlener is Krediet Service ook makelaar. Ze zoeken met de nodige kennis van zaken en ervaring naar de meest geschikte kredietverlener om je droomwoning zo goedkoop mogelijk te realiseren. Dat is dan ook de reden waarom Krediet Service je de voordeligste hypothecaire lening kan garanderen.

Krediet Service stelt je met haar goedkoop hypothecair krediet in staat je droomwoning toch te realiseren

Hergroeperen samenvoegen

Heb je maandelijks verschillende leningen lopen, dan kun je de totale maandelijkse schuldenlast gevoelig verlagen door al je leningen samen te voegen tot één grotere lening. Ook dat kan bij Krediet Service. Je geniet op dan van bijzonder voordelige tarieven zodat je maandelijkse aflossing veel lager is. Dat kan gemakkelijke een besparing van enkele honderden euro’s bedragen. Met het samenvoegen krijg je ook meer overzicht over je maandelijkse uitgaven.

Hoeveel kun je lenen?

Met de verschillende speciale berekeningsmodules die Krediet Service je ter beschikking stelt ben je perfect in staat zowel het maximale bedrag als je maandelijkse aflossingen van je lening te berekenen.


Op zoek naar een kleine minilening?


... Of op zoek naar een grote lening?

Tags: , , , , , , , , , , , , , , ,

Geld lenen met zwarte lijst melding blijft mogelijk

 

Je kon in het verleden een lening niet tijdig terug betalen, en kreeg om die reden een vermelding op de zwarte lijst van de Nationale Bank terecht. Wat zijn de gevolgen van zo’n vermelding op de zwarte lijst voor de betrokken wanbetaler? Kan je in deze omstandigheden nog een lening aangaan om een tijdelijke financiële dip vooralsnog te kunnen oplossen?  Is geld lenen mogelijk, zelfs wanneer je op de zwarte lijst staat?  Houden alle kredietverleners rekening met de zwarte lijst van de Nationale Bank en hoe gaan ze daarmee om? 

Laten we maar onmiddellijk met de deur in  huis vallen. Ondanks het feit dat iedere kredietverlener de zwarte lijst van de Nationale Bank moet raadplegen en iedereen die daar op staat een lening moet weigeren, kan je nog altijd een lening aangaan.  Het internet biedt ook op dit vlak vele mogelijkheden. Met een zwarte lijst vermelding kan je bij banken en officiële kredietverstrekkers niet meer terecht. Deze hanteren immers allerlei controlemiddelen om hun risico zoveel mogelijk te beperken. Er zijn steeds privé kredietverstrekkers die dit risico willen aangaan en je toch geld willen lenen.

Wie komt op de zwarte lijst?

Je kan proberen een  nieuwe lening af te sluiten door het verlenen van een onderpand.Dan moet je uiteraard wél beschikken over waardevolle goederen als een auto,  juwelen, of een eigen woning om als onderpand te dienen voor een nieuwe lening. Pas wanneer je lening volledig is terug betaald, krijg je het verleende onderpand terug. Betaal je niet stipt terug, dan ben je ook je onderpand kwijt. De waarde van je onderpand wordt door de kredietverlener uiteraard vér onder zijn  werkelijke waarde geschat…

Niets is onmogelijk

Is een nieuwe lening een noodzakelijk kwaad, en sta je nog steeds op de zwarte lijst, dan zijn er toch nog beperkte mogelijkheden voor het afsluiten van een nieuwe lening. In de allereerste plaats als huiseigenaar. Dan geef  je jouw woning als onderpand voor een nieuwe lening. De kredietverstrekker neemt op die manier weinig of geen risico. Betaal je de lening niet tijdig en stipt terug, dan ben je meteen ook je woning kwijt. Je kan ook altijd proberen een lening af te sluiten bij een  privé- persoon. Dat is zéker geen aanrader. Deze privé kredietverleners hanteren meestal woekerintresten omdat hun risico zoveel groter is.

Lenen met onderpand

Heb je waardevolle voorwerpen als antiek,  juwelen, een auto of een eigen woning, dan kan je deze als onderpad gebruiken voor een lening. De als onderpand gegeven goederen krijg je pas terug wanneer je lening volledig is terug betaald. Bedenk hierbij dat de waarde van deze goederen vér onder hun werkelijke waarde worden geschat. Betaal je de nieuwe lening niet tijdig én stipt terug, dan ben je ook die kwijt.

Geld lenen om lening terug te betalen

Ga nooit een nieuwe lening aan om een achterstallige lening mee af te betalen. Op deze manier geraak je nog dieper in  het financiële moeras, en daar raak je zonder hulp onmogelijk uit. Dan wacht enkel nog het OCMW of collectieve schuldbemiddelaar.

Op zoek naar een kleine minilening?


… Of op zoek naar een grote lening?
Tags: , , ,

Zo kun je zelf je lening berekenen

Geld lenen, we zien er allemaal tegen op, maar soms is het onvermijdelijk.

Geld lenen bij je vertrouwde bank of bij een andere kredietverstrekker. We zien er allemaal tegen op, maar soms is het onvermijdelijk. Kan je er niet tussenuit, ga daar dan niet onvoorbereid bij te werk. Zorg ervoor dat je nooit meer leent dan je écht nodig hebt, en leen zeker nooit méér dan je maximaal kunt lenen. Voor je de definitieve stap naar een lening zet, is het belangrijk te weten hoeveel je maandelijks voor je lening kan betalen, in verhouding tot je maandelijks inkomen en je uitgaven. Je moet daarbij zeker ook weten of je ooit een notering op de zwarte lijst van de Nationale bank kreeg wegens wanbetaling. Om vooraf je financiële mogelijkheden te kennen, kan je zélf bereken hoeveel je maximum mag lenen om in de toekomst nog grotere financiële problemen te voorkomen. Hoe doe je dat,  en waarmee moet je rekening houden om te weten hoeveel je maximum mag lenen?

 

Hoeveel je uiteindelijk mag lenen om geen bodemloze put te maken, hangt van verschillende, persoonlijke factoren af . Je moet daarbij in de  eerste plaats rekening houden met je maandelijks inkomen. Heb je een partner, dan mag je haar/zijn inkomsten uiteraard mee in rekening brengen. Hou daarbij uitsluitend renkening met je vast maandelijks inkomen en eventueel dat van je partner, en laat eenmalige of variabele inkomsten zoveel mogelijk buiten beschouwing. Dat is een reserve tegen wanneer je het eventueel eens moeilijk mocht hebben om je lening tijdig terug te betalen. De meerderheid der kredietverstrekkers houden rekening  met je vakantiegeld en eindejaarspremie, met een bonus of winstuitkering niet.

Hoe ziet je werksituatie er uit?  

 

Je werksituatie hangt met het al of niet krijgen van  een lening nauw samen.  Hoe groot is je (jullie) werkzekerheid? Is er eventueel een reorganisatie op til? Wat zijn  je toekomstkansen binnen het bedrijf? Het maakt daarbij een groot verschil of je aan het begin van je loopbaan staat of niet en of er dus nog doorgroeimogelijkheden bestaan, of helemaal niet. Dat zijn  evenveel factoren waarmee de kredietverstrekker ongetwijfeld rekening zal houden bij zijn eindbeslissing over het maximum bedrag dat je uiteindelijk zal kunnen lenen.

Wat is je huidige financiële situatie?

 

Bij het bepalen van dat maximum leenbedrag is het zowel voor de bank als de kredietverlener belangrijk ook je maandelijkse vaste uitgaven te kennen.  Heb je nog lopende leningen, dan zal het bedrag dat je maandelijks moet aflossen zéker bij je eventuele nieuwe lening in mindering worden gebracht. Heb je een partner, dan wordt niet alleen zijn/haar  maandelijkse inkomsten mee gerekend, maar uiteraard ook die zijn/ haar schulden die eerder werden gemaakt. Ging je (jullie) reeds leningen aan, dan zal de kredietverstrekker zeker nagaan in welke mate je die tijdig terug betaalde. Zo wil hij zijn financieel risico zoveel mogelijk beperken.

Hoge of lage rente?

 

Hoeveel je uiteindelijk zal kunnen lenen, wordt in belangrijke mate bepaald door de rente die op het ogenblik van je kredietaanvraag wordt gehanteerd.  Is die rente hoog, dan zal je maandelijks uiteraard méér moeten aflossen dan bij een lagere rentestand.

Hoe zelf je maximum leenbedrag berekenen?

 

Voor je naar een bank of kredietverstrekker stapt, is het belangrijk vooraf te weten hoeveel je maximum kan lenen.   Je lening berekenen kan je best online. De meerderheid der banken of kredietverstrekkers bieden je daarvoor verschillende modules aan op hun websites. Deze berekenen je maximaal leenbedrag door met je huidige werk- , gezins- en financiële situatie rekening te houden. Hoe groter het risico waarmee de kredietverlener zal worden geconfronteerd door je een lening te verlenen, hoe kleiner het bedrag van van je lening zal zijn.

Op zoek naar een kleine minilening?


… Of op zoek naar een grote lening?
Tags: , , , , ,

Geld lenen en toch op de zwarte lijst staan? Het kan!

Je staat op de zwarte lijst van de Nationale bank, en wil toch een lening aangaan om een financieel moeilijke periode te overbruggen? Het kan, zéker wanneer je er naar zoekt op internet. Officiële kredietverstrekkers lenen niet zomaar aan om het even wie, ze zijn veel minder soepel geworden dan enkele jaren geleden voor ze een krediet toekennen. Ze bouwen allerlei controlemiddelen in om hun risico zoveel te beperken. Toch zijn er vooral in de privé- sector altijd nog wel kredietverstrekkers te vinden die, ondanks een vermelding op de zwarte lijst van onze Nationale Bank, een lening toekennen. Dat is in de meeste gevallen zéker niet in het voordeel van de consument. Slaagt die er er niet in zijn geleend bedrag tijdig terug te betalen, dan zit hij pas goed met onoverkomelijke financiële problemen opgescheept.

Wat is dan precies deze zwarte lijst die door de Nationale Bank van België wordt bijgehouden en geactualiseerd? Op die lijst komen alle wanbetalers die niet regelmatig en tijdig hun lening terug betaalden. We komen op deze zwarte lijst terecht wanneer we een betalingsachterstand van minstens drie maanden hebben opgelopen. Nadat de lening is afbetaald, blijven we in principe nog minstens één jaar op die lijst staan. Die zwarte lijst is er niet voor niets. Met deze lijst willen de kredietverstrekkers hun risico uiteraard zoveel mogelijk beperken, maar dat is niet alles. Met deze zwarte wil men ook de consument tegen over creditering beschermen. Willen we toch een nieuwe lening aangaan, dan wachten we daar bij voorkeur mee tot de termijn verstreken is en we van de zwarte lijst worden geschrapt.

Ondanks zwarte lijst toch nog mogelijkheden voor lening

Kunnen we uiteindelijk niet zonder nieuwe lening en staan we nog steeds op de zwarte lijst, dan zijn er toch nog beperkte mogelijkheden voor het afsluiten van een nieuwe lening. Ondanks die zwarte lijst melding, kunnen we als huiseigenaar toch nog een lening aangaan. Of dit echter zo voordelig is voor de kredietaanvrager valt sterk te betwijfelen. De kredietgever loopt hierbij een eerder beperkt risico. Komen we onze verplichtingen niet na? en betalen we onze lening niet tijdig én regelmatig terug, dan verkoopt de kredietverstrekker immers onze woning om het geleende geld te kunnen recupereren. Vaak gaat het over kleinere bedragen.

Lenen bij privé persoon

Een andere mogelijkheid is lenen bij een privé- persoon. Dat is zéker geen optie, want dergelijke privé- kredietverstrekkers vragen meestal woekerintresten omdat hun risico zoveel groter is.

Belenen of verpanden

Een derde mogelijkheid om een lening aan te gaan ondanks onze vermelding op de zwarte lijst van de Nationale Bank, is belenen of verpanden. Om toch een lening te kunnen aan gaan, geven we bijvoorbeeld een auto of juwelen als onderpand voor onze lening. Pas wanneer we onze lening, uiteraard mét intrest terugbetaalden, krijgen we datgene wat we als onderpand hebben gegeven, terug. Betaal je jouw lening niet stipt terug, dan verandert jouw in onderpand gegeven voorwerp van eigenaar…

Een lening aangaan om een put te vullen…

Velen lossen de ene lening af door een andere aan te gaan. Dit is uiteraard geen oplossing. Dan is de verleiding immers groot om nieuw verkregen lening voor andere doeleinden te gebruiken dan onze vorige lening af te betalen, zodat we ons nog dieper in de schulden steken. Daardoor komen we in een spiraal van schulden terecht die we alleen onmogelijk kunnen doorbreken. Dan is hulp van het OCMW of het CAW en in een verder stadium de collectieve schuldbemiddellaar de enigste uitweg…


Op zoek naar een kleine minilening?


... Of op zoek naar een grote lening?

Tags: , , , , , ,