Hoe Waar

Gezin: zo hou je de uitgaven onder controle

Ons leven wordt alsmaar duurder. Niet alleen de energieprijzen gaan razendsnel de hoogte in. Ook voor dagdagelijkse producten als voeding betalen we steeds meer. Voor velen wordt de maand té lang en het bedrag in hun loonzakje te klein om rond te komen. Steeds meer landgenoten krijgen het moeilijk om de financiële eindjes aan elkaar te knopen. Het aantal  hulpbehoevenden dat noodgedwongen beroep doet op OCMW of andere hulpinstanties groeitneemt. Hoe hou je als gezin in dergelijke crisistijden je hoofd boven water?

 

De duurdere prijzen zijn niet langer fabeltje , maar pure realiteit. Enkel de grootverdienders ontsnapper er aan. Velen wezen lange tijd Europa en de euro aan als schuldige, maar het zit veel dieper. Ons Federaal Planbureau geeft alle zwartkijkers gelijk en herinnert ons geregeld aan de stijgende prijzen van zowat alle consumptiegoederen. Dit jaar met gemiddeld meer dan drie procent. Deze trend zet zich blijkbaar door, want de inflatie schommelde de voorbije vijftien maanden al rond die drie procent. De gevolgen blijven niet uit. Velen zijn blij het einde van de maand te halen zonder in het rood te moeten gaan.

 

Veranderen van energieleverancier

 

In tijden van crisis besparen we niet alleen op kleding en schoenen, maar zéker ook op energie. Er veranderden nooit eerder zovelen van energieleverancier als nu.

Dat biedt deze overlopers slechts weinig extra ademruimte. Ook zij betalen voor electriciteit en aardgas fors méér dan vroeger. Niet alleen voor verwarming, maar zeker ook voor onze mobiliteit betalen we steeds meer. De prijzen van benzine en diesel gaan van het ene recordbedrag naar het andere.

 

Duurder winkelkarretje

 

De gevolgen van de aanhoudende crisis blijven niet tot de energieprijzen beperkt. Ook je wekelijkse boodschappen nemen een steeds grotere hap uit je gezinsbudget. We besparen steeds meer op voeding, en kiezen noodgedwongen voor mindere kwaliteit. Maar is dat wel zo verstandig? We eten steeds minder kwaliteitsproducten, en dat zal zich op termijn ongetwijfeld laten gevoelen.

Sparen wordt onmogelijk

 

Ondanks alle tegenspoed spaarden we de voorbije maanden weer een recordbedrag. Deze spaarders zijn zeker niet onze gezinnen, zij komen zelfs niet meer aan sparen toe. Velen moeten dringende herstellingen noodgedwongen uitstellen.

Anderen zijn zelfs niet meer in staat hun geneeskundige zorgen te betalen. Hoe kun je ondanks de crisis je gezin wapenen tegen mogelijke tegenslagen?

 

Huishoudboekje loont

 

 

Wie met hetzelfde huishoudbudget de stijgende prijzen het hoofd wil bieden, moet over heel wat discipline beschikken. Niettemin kiezen steeds meer landgenoten voor het huishoudenboekje uit grootmoeders tijd.  Alleen door je gezinsuitgaven nauwlettend in de gaten te houden, kom je te weten waar je nog écht kan besparen, zonder veel van je levenskwaliteit te moeten inleveren.

 

Besparingstips voor je gezinsbudget

 

Met het huishoudboekje hou je veel gemakkelijker je gezinsbudget onder controle. Je merkt ook veel beter waar je écht kunt besparen zonder de kwaliteit van je basisbehoeften te schaden:

 • Wekelijks: vul wekelijks al je uitgaven in, en doe dit zoveel mogelijk op een vast tijdstip. Zo wordt het bijhouden van je huishoudboekje routinewerk.
 • Betalingsbewijzen: verzamel dagelijks alle bonnetjes, tickets en betalingsbewijzen.
 • Kinderen: vul je huishoudboekje in samen met je kinderen. Zo geraken ze vertrouwd met de controle van het gezinsbudget.
 • Eenmalige uitgaven: het bijhouden van je wekelijks terugkerende uitgaven is belangrijk, maar vergeet je eenmalige uitgaven als verzekeringspremies zéker niet uit het oog.
 • Verschillen: geen enkele maand is dezelfde, ook niet wat je uitgaven betreft. Je inkomsten daarentegen blijven meestal op hetzelfde peil. Hou daar rekening mee. Dankzij je huishoudboekje krijg je na enkele maanden een goed beeld van je uitgaven.

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Energie: kiezen voor een geiser, een boiler of zonneboiler

De energieprijzen blijven stijgen en niets laat voorzien dat deze evolutie vlug zal stoppen, integendeel. We zoeken dan ook naar alle mogelijke middelen om onze energierekening zo laag mogelijk te houden. De productie van warm water vraagt veel energie, zodat de keuze van het toestel waarmee je jouw water zal verwarmen van groot belang is. Je hebt daarbij de keuze tussen een geiser op (aard)gas, een boiler op electriciteit en een zonneboiler.  Je keuze hangt vooral meer af van de energiezuinigheid van het toestel . Hoe ga je tewerk bij de keuze van de energiezuinigste warmwaterverwarmer? 

 

Om warmwater te produceren voor huishoudelijk gebruik heb je een warmwatertoestel nodig. Zo’n toestel  verwarmd water door het gebruik van aardgas,  electriciteit, en nu ook meer en meer zonne-energie. Sta je voor de keuze van je warmwatertoestel, informeer je dan grondig over de manier van waterverwarming die voor jou meest geschikt en het voordeligst is. Daardoor kun je jouw energierekening zo laag mogelijk houden. Welke prijskaartje draagt zo’n warmwaterverwarmer en welke capaciteit heb je nodig?

 

Geisers: constante watertemperatuur

 

Een warmwatergeiser bied je vele voordelen. Het verwarmt je water op het moment dat je het gebruikt. Je verbruikt dus alleen gas wanneer je het gebruikt en water aftapt. Een warmwatergeiser houdt je watertemperatuur constant. Deze toestellen kunnen slechts een beperkte hoeveelheid water aan. In vele gevallen kun je slechts op één plaats warm water gebruiken. Op hetzelfde ogenblik afwassen en douchen is in meestal onmogelijk. Geef de voorkeur aan een keukenboiler, daarmee beschik je altijd en op alle ogenblikken over warm water. Het watertransport is hier zo beperkt mogelijk, zodat je met weinig of geen warmteverlies moet afrekenen. Rust je keukenboiler zéker uit met een tijdschakelaar, zodat hij alleen dan energie gebruikt wanneer je warm water nodig hebt, schakel hem ’s nachts dus zéker uit. Beperk het watergebruik zoveel mogelijk, dat zal ook je energieverbruik zo laag mogelijk houden.

 

Electrische boilers duurder

 

Een electrische boilers zijn duurder dan geisers, maar kunnen dan weer in ongeventileerde ruimtes worden geplaatst. Dat is bij het gebruik van geisers onmogelijk. Stel de tijdsklok in op de daluren van je energieleveranciers, meestal tussen 23 en 07 uur.

Op die manier blijft het water een dag lang warm. Heb je om de een of andere reden méér nodig, dan kun je deze electrische boilers ook handmatig inschakelen.

 

Zonneboilers betalen zichzelf

 

De installatie van zonneboilers is niet goedkoop, maar door hun gering verbruik betalen ze op korte termijn zichzelf terug. Een zonneboiler bestaat uit een zonnecollector en een voorraadvat. De collector vangt de energie van de zon op. Deze zonnecollector geeft zijn energie door aan een netwerk bestaande uit kleine leidingen gevuld met een mengsel van water en antivries. Dit netwerk staat in verbinding met het voorraadvat, waar de buis met warme water zijn warmte door geeft aan het water in de voorraadbuis.  Je hebt hier de keuze uit drie soorten zonneboilers:

 • Een standaard- zonneboiler: deze beschikt meestal over een zonnecollector van gemiddeld drie kubieke meter en een voorraadvat met een capaciteit van honderd liter. De cv-ketel is meestal uitgerust met een naverwarmer voor de dagen dat de zon achter de wolken blijft.
 • Compacte zonneboiler: zonnecollector en voorraadvat vormen één geheel, en is dus plaatsbesparend.  De inhoud van het voorraadvat varieert tussen 70 en 140 liter. Deze compacte zonneboiler beschikt eveneens over een naverwarmer.
 • CV zonneboiler: De ketel houdt het water constant warm. 

 

 

Hou de leiding zo kort mogelijk

Hou je warmwaterleidingen zo kort mogelijk en plaats je boiler of geiser zo dicht mogelijk bij de plaats waar het meeste water wordt gebruikt. Zo heb je het minste warmteverlies, en zal je bij het vullen van bijvoorbeeld een ligbad veel water besparen. Minder water betekent meteen ook een lagere energierekening.

  • Richtprijs geiser: een energiezuinige boiler varieert in prijs van zo’n 800 tot  1750 euro voor een capaciteit van 60 tot 300 liter
  • Zonneboilers: de prijzen van zonneboilers variëren van 1650 tot 4000 euro.

 

 

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , ,

Besparen met verwarming op aardgas

Nu alle energieprijzen blijven stijgen en het einde ervan nog lang niet in zicht is, zoeken we allemaal naar mogelijkheden om onze energiefactuur toch nog min of meer binnen aanvaardbare perken te houden. Velen schakelen over op aardgasverwarming,  maar is dat wel een verstandige keuze? Overstappen op aardgas betekent immers ook het installeren van een nieuwe verwarmingsketel,  en daar hangt toch al een niet onaardig prijskaartje aan vast.  Een nieuwe verwarmingsketel op aardgas betekent al vlug een flinke investering, die je echter al relatief vlug zal terug verdienen. En daar houd het zeker niet bij op. Kies je voor aardgas als energiebron, dan kun je rekenen op heel wat (overheids) premies én fors fiscaal voordeel. Wat is dan de prijs van een verwarmingsketel op aardgas, en welke (financiële) voordelen zijn daar aan verbonden?

 

Met de sterk stijgende brandstofprijzen in hun achterhoofd, kiezen steeds meer landgenoten voor aardgas als energiebron. Deze evolutie laat zich ook gevoelen op het vlak van de aardgasketels, die de laatste vijftien jaar een geweldige evolutie kenden. De jongste generatie verwarmingsketels werd er duidelijk energiezuinig en dus meteen ook milieuvriendelijker op.  Is je verwarmingsketel minstens vijftien jaar oud, dan ben je in Vlaanderen verplicht een grondige doorlichting van je energieverbruik te laten uitvoeren. Voor velen extra reden om voor de plaatsing van een nieuwe verwarmingsketel te kiezen.

Aanzienlijke besparing energieverbruik

 

 De jongste condensatieketels zijn  uitgerust met zo’n innoverende technieken dat energiebesparing van meer dan veertig procent lang geen uitzondering meer is maar algemene regel zijn. Een verwarmingsketel op aardgas is bovendien bijzonder eenvoudig en vlug te installeren. Dat betekent meteen ook  kleinere investering. Meteen het grootste verschil in vergelijking met andere verwarmingssystemen, én een verklaring voor de sterk groeiende populairieit van verwarmen en koken met aardgas.

Investering volgens keuze toestellen

 

Toch komt er bij de plaatsing van je verwarmingsketel op aardgas nog heel wat kijken.  De kostprijs van je verwarmingsketel varieert tussen gemiddeld 1500 en 3900 euro. Het grote prijsverschil hangt in belangrijke mate af van de keuze van je toestellen voor verwarmen,  warm water en koken. Dé vraag hierbij is uiteraard of je over centrale verwarming beschikt, en of de aardgasleiding al tot in je straat werd doorgetrokken. Zijn beide antwoorden positief, dan volstaat enkel de aankoop van een verwarmingsketel op aardgas, en dat beperkt uiteraard de nodige investering aanzienlijk, zéker in vergelijking met het aanleggen van bijvoorbeeld vloerverwarming wanneer je nog niet voor centrale verwarming beschikt. Bij het beëindigen der werkzaamheden, moet jouw aardgasinstallatie door een officieel erkend organisme worden gekeurd. Kies daarom voor een officieel erkend Cerga- installateur, dan is zo’n keuring niet nodig.

 

 

Fiscale voordelen en premies

 

Aan je keuze voor aardgas zijn nog enkele bijzonder aantrekkelijke financiële voordelen verbonden. De federale overheid moedigt nu al enige tijd rationeel energieverbruik aan door een flinke belastingsvermindering voor diegenen die energiebesparende investeringen doorvoeren. De fiscale vermindering bedraagt ruim veertig procent van het totale factuurbedrag.  Voor de uitgaven die je dit jaar maakt, werd een maximum belastingsvoordeel voorzien van 2830 euro voorop gesteld, bedrag dat eventueel kan overgedragen worden naar de twee volgende jaren. Deze belangrijke belastingsvermindering is zowel geldig voor eigenaars als voor huurders van een woning die, bij aanvang der werken, ten minste gedurende een periode van vijf jaar wordt bewoond. Je kan dus ook als huurder gebruik maken van deze belastingsvermindering. Je moet daarvoor uiteraard je investeringen kunnen bewijzen aan de hand van facturen. Om van dit fiscale voordeel te kunnen genieten, volstaat het de facturen en het betalingsbewijs bij je eerstvolgende belastingsaangifte te voegen.

 • Info over kosten, premies en belasingsvoordeel op aardgas.be

 

Tags: , , , , , , , , ,