Hoe Waar

Wat kost je huis als je het ‘sleutel op de deur’ laat bouwen?

Ondanks de weinig rooskleurige economische en financiële vooruitzichten dromen steeds meer landgenoten van het bouwen van hun droomhuis.  Niet iedereen maakt deze droom waar. Toch zijn er nog steeds verschillende en relatief betaalbare mogelijkheden. Dacht je er al aan om je woning volgens de populaire formule ‘sleutel op de deur‘ te laten bouwen? Door slim en doordacht te bouwen en door een optimale woningindeling ontstaan er steeds meer en nieuwe mogelijkheden om toch nog je eigen woning te realiseren. Als gevolg daarvan wordt het bouwen van woningen ‘sleutel op de deur’ steeds populairder. Wat is bouwen ‘sleutel op de deur’ en wat kost een woning ‘sleutel op de deur‘? 

Bouwen 'sleutel op de deur' maak het bouwen van een eigen woning betaalbaar en spaart je vele kopzorgen

Bouwen ‘sleutel op de deur’ maak het bouwen van een eigen woning betaalbaar en spaart je vele kopzorgen

Vooral de laatste jaren is ook bij ons het bouwen van een eigen woning grondig veranderd. Om de kostprijs ervan zoveel mogelijk te drukken zonder daarom noodzakelijk aan kwaliteit en wooncomfort te moeten inboeten, bouwen we in vergelijking met pakweg zo’n tien jaar geleden veel kleiner en dus compacter, gemiddeld zo’n twintig procent.  We kiezen daarbij voor meer energiezuinige maatregelen én nieuwe bouwstijlen en methoden. Steeds meer landgenoten kiezen voor het bouwen van hun een eigen woning volgens de formule ‘sleutel op de deur’ , en deze toch wel opmerkelijke evolutie komst uiteraard ook de prijs van een nieuwe woning ten goede.

Wat is bouwen ‘sleutel op de deur’?

Allemaal goed en wel, maar wat verstaat men onder een woning bouwen ‘sleutel op de deur’? Bedrijven die volgens deze bouwformule werken zijn perfect in staat het hele bouwproces voor hun rekening nemen. Dat gaat dan van de realisatie van het ontwerp, over de ruwbouw tot de afwerking en de uiteindelijke oplevering. Dat zorgt voor vele voordelen, niet in het minst de kostprijs van je woning.  Je moet dus geen architect en aannemer(s) zoeken, geen offertes vergelijken en de coördinatie niet voor je rekening nemen. De populaire bouwformule ‘sleutel op de deur‘ is vergelijkbaar met het bouwen met een algemene aannemer. Met dat belangrijke verschil dat bouwbedrijven die volgens het principe ‘sleutel op de deur’ bouwen over ruime ervaring en uitgebreide documentatie, over plannen en meestal over meerdere modelwoningen beschikken. Zo krijgen toekomstige bouwers in een minimum aan tijd een realistisch idee over hoe hun betaalbare woning er kan uit zien. Dankzij deze bouwformule heb je perfect zicht over de planning en het prijskaartje van je toekomstige woning, hetgeen je vele onaangename verrassingen kan besparen.

Sleutel op de deur' bouwfirma's staan in voor het complete bouwproces, van ontwerp tot oplevering

Sleutel op de deur’ bouwfirma’s staan in voor het complete bouwproces, van ontwerp tot oplevering

Weinig eigen inbreng

De nadelen van bouwen ‘sleutel op de deur‘ zijn beperkt.  Een bouwfirma die volgens de formule ‘sleutel op de deur’ bouwt neemt alles voor zijn rekening waardoor de inbreng van de opdrachtgever eerder beperkt is. Dat is voor de meeste bouwers meer een voor- dan een nadeel. Vele bouwers laten het bouwen van hun woning en wat daar allemaal komt bij kijken het liefst aan anderen over. Meer en meer bedrijven vertrekken van basisplannen en passen deze aan in nauwe samenspraak met de bouwheer.

Hoeveel kost een woning bouwen’sleutel op de deur’?

Ja, hoeveel kost een woning bouwen ‘sleutel op de deur‘? Ook bij het bouwen van een woning volgens de formule ‘sleutel op de deur’ heb je verschillende prijsklasse. Zo’n nieuwe woning heb je al voor gemiddeld 100000 euro. Daarbij is de prijs voor de grond uiteraard niet inbegrepen.  Dat maakt het bouwen ‘sleutel op de deur’ ongetwijfeld zo aantrekkelijk, zeker als je weet dat de gemiddelde prijs van nieuwbouw bij ons minstens het dubbele, of 200000 euro bedraagt. In vele gevallen komt bouwen ‘sleutel op de deur’ goedkoper uit dan het renoveren van een bestaande woning. En met het bouwen van je droomwoning volgens deze formule ben je in één klap van alle kopzorgen verlost.

Vraag gratis je catalogus aan

Meer info gewenst? Vraag dan hier gratis je catalogus aan bij Blavier!

Algemeen

 

 

Tags: , , , , , , , ,

Hoeveel kost een huis bouwen?

We worden nog altijd met een baksteen in onze maag geboren, maar vooral de laatste jaren wordt bouwen zo goed als onbetaalbaar. Vooral voor jonge koppels. Zonder de hulp van hun ouders lukt hen het bouwen eigen woning niet of nauwelijks. Maar hoeveel kost een huis bouwen? Met welke factoren moeten we allemaal rekening houden om ons bouwbudget te kunnen vastleggen? 

Voor een kleine, moderne nieuwbouwwoning volgens de formule 'sleutel op de deur' mag je rekenen op een kostprijs van gemiddeld 100000 euro

Voor een kleine, moderne nieuwbouwwoning volgens de formule ‘sleutel op de deur’ mag je rekenen op een kostprijs van gemiddeld 100000 euro

Wie droomt er niet van een eigen woning? Steeds minder landgenoten slagen erin hun budget voor het bouwen van hun droomwoning rond te krijgen. Bouwen is vooral de laatste jaren peperduur geworden, zodat heel wat jongere hun plannen voor het bouwen van een eigen huis vroegtijdig moeten opbergen. Droom jij ook van een eigen nieuwbouwwoning? Leg dan eerst je budget vast en kijk of dat voldoende is om je bouwplannen te kunnen realiseren. Vooral bij het bouwen van de eerste woning wordt de kostprijs van een huis bouwen danig onderschat. Vaak word je dan tijdens het bouwen van je woning voor onvoorziene omstandigheden geplaatst die de prijs fors de hoogte injaagt. Maak dus vooraf een zo realistisch mogelijke kostenraming en laat je daarbij bijstaan bij mensen die op de hoogte zijn van alle facetten van het bouwen van je eigen woning. Daarbij is de notaris nog steeds je beste raadgever.

Prijs van de bouwgrond

De prijs van je nieuwbouw woning hangt gedeeltelijk af van de regio waar je woont. Die bepaald immers in belangrijke mate de kostprijs van je toekomstige woning. De jongste cijfers spreken van een gemiddelde kostprijs in Vlaanderen van 165 euro per vierkante meter. In Brussel loopt dit bedrag op tot gemiddeld 410 euro en in Wallonië kom je er met 40 euro per vierkante meter er veruit het goedkoopst van af. In vergelijking met onze buurlanden bouwen we in Vlaanderen nog steeds erg groot. Een bouwgrond van pakweg 500 vierkante meter kost in Vlaanderen gemiddeld zo’n 85000 euro.

De kostprijs van je toekomstige woning hangt af van de regio waar je woon en uiteraard van je bouwplannen...

De kostprijs van je toekomstige woning hangt af van de regio waar je woon en uiteraard van je bouwplannen…

 

Naast de aankoop van je bouwgrond moet je met bijkomende kosten rekening houden zoals: 

 • De registratiekosten: deze bedragen in Vlaanderen tien procent van de aankoopprijs van je bouwgrond. In het Waalse en het Brusselse gewest liggen deze registratiekosten op 12,5 procent.
 • Klein beschrijf: je kan op je registratiekosten heel wat besparen met een zogenoemd ‘klein beschrijf’. Het is dus beslist de moeite waard om na te gaan of je hiervoor in aanmerking komt. Dat doe je best bij de notaris. Kan je van een klein beschrijf genieten, dan betaal je in Vlaanderen vijf procent registratiekosten en in Brussel en Wallonië zes procent. Zo betaal je in Vlaanderen al vlug 10000 euro registratiekosten.
Hou er zeker rekening mee dat de kosten van de notaris (je beste raadgever) en van de architect hoog kunnen oplopen

Hou er zeker rekening mee dat de kosten van de notaris (je beste raadgever) en van de architect hoog kunnen oplopen

 • Ereloon notaris: dit wordt berekend op de basis van de aankoopprijs van de bouwgrond. Het percentage aan ereloon wordt lager naarmate de aankoopprijs stijgt. Voor een bouwgrond van 100000 euro betaal je dus gemiddeld 1600 euro aan notariskosten.
 • Aktekosten, kredietkosten en verzekeringspremies: deze variëren van geval tot geval. Voor de kosten van de akten mag je rekenen op een uitgave van gemiddeld duizend euro.
 • EPB- studies, grondsondering en stabiliteitsstudie (ingenieurskosten): als er zich hier geen onvoorziene problemen voordien betaal je toch al vlug zo’n 2000 euro.

Om je bouwbudget zo realistisch mogelijk in te schatten mag je rekenen op gemiddeld 1300 euro per vierkante meter

De prijs van je woning

De prijs van nieuwbouwwoningen kan sterk verschillen. Die hangt grotendeels af van je plannen maar verschilt ook van maatschappij tot maatschappij. Kijken en vergelijken doet ook in dit geval besparen. Kies steeds voor de goedkoopste optie om je bouwbudget te respecteren. Ben je tevreden met een kleine, moderne woning? Die heb je al voor gemiddeld 100000 euro. Daar bovenop  komt nog de BTW van 21 procent.

 • Prijs architect: de kosten van de architect kunnen eveneens sterk variëren. Voor een woning volgens de sleutel-op-de-deur formule mag je rekenen op een prijs van vijf procent.

Algemeen

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Strengere energienormen: bouwen wordt duurder in 2012

Ben je vast van plan volgend jaar te bouwen of te renoveren, dan zal je jouw bouwbudget fors moeten optrekken om in  orde te zijn met de strengere en duurdere energiemaatregelen die na nieuwjaar in voege treden. De energievoorschriften werden voor volgend jaar nog fors uitgebreid en de bestaande verstrengd. De grootste wijziging die bouwers volgend jaar vooral op hun  bouwbudget zullen voelen, is ongetwijfeld dat alle nieuwbouwwoningen maar nu ook scholen en  kantoren een energiepeil( E- peil) van zeventig mogen hebben.

Tot hiertoe lag het maximum E- peil op tachtig, voor scholen en katoorgebouwen zelfs op honderd. Er werd ook aan verschillende overheidspremies gesabbeld, zodat bouwen volgend jaar ongetwijfeld fors duurder zal worden.

 

Het E- peil van een woning geeft de energieprestatie van een gebouw weer. Hoe lager dit energiepeil is, hoe energiezuiniger de woning. Het energiepeil hangt in verschillende factoren af waaronder de compactheid, de thermische isolatie, de ventilatie, de verwarmingsinstallatie, de oriëntatie, de al of niet aanwezigheid van een koelinstallatie en de verlichtingsinstallatie waarmee je nieuwbouwwoning is uitgerust.

 

Investeren in energiezuinige woningen

 

De laatste jaren  investeerde de overheid fors in energiezuinige woningen. Dat zette bouwers ertoe aan om milieuvriendelijke investeringen aan hun  bouwplannen toe te voegen. Die overheidsprmies werden uiteraard niet zomaar uitgekeerd, daar stond wel wat tegenover.  Aan die premie’s werden heel wat strenge energie- en milieueisen gekoppeld. Zo keerde de overheid de voorbije jaren meer dan zestigduizend premies uit voor het isoleren van  daken. De premies voor zowel vloer- als muurisolaties worden vanaf 2012 zelfs nog opgetrokken.

 

Woningen nog beter isoleren

 

Vanaf volgend jaar moeten zowel nieuwbouwwwoningen als scholen en kantoorgebouwen aan nog strengere energie- en milieuvoorschriften voldoen. Ze zullen voortaan nog beter moeten geïsoleerd worden dan tot hiertoe het geval was. Zo zal hun energiepeil van 80 (scholen en kantoren 100) volgend jaar moeten dalen naar 70 en, in 2014 zelfs naar 60. Op termijn is het zelfs de bedoeling om naar volledig energiezuinige woningen te gaan.  Dat wil men uiteindelijk bereiken door de energie die nodig is om de woning te verwarmen en voor alle andere doeleinden via zonneboilers, zonnepanelen of warmtepompen. In de nabije toekomst zal het zelfs zo zijn dat nieuwbouwwoningen een percentage hernieuwbare energie zal moeten realiseren.

 

Premies bestaande woningen hervormd 

 

Het is de bedoeling van de overheid om bestaande woningen zo zuinig mogelijk te maken. Daar werden de voorbije jaren heel wat overheidspremies voor in het leven geroepen. Deze werden voor volgend jaar grondig herzien. Zo zal vanaf 2012 de klemtoon liggen op extra isoleren van bestaande woningen. Dat is de enige uitweg om bestaande en meestal oudere woningen zo energiezuinig mogelijk te maken, en de schadelijke co-2 uitstoot tot een strikt minimum te beperken.

 

Geen premies voor zonnepanelen en domotica

 

Alle premies die niet op een rationele manier het energieverbruik van woningen doen dalen, zoals de plaatsing van zonnepanelen en domotica op kop, volgend jaar verdwijnen.

 

Andere tussenkomsten worden dan weer als voorbijgestreefd beschouwd. Het gaat hier hoofdzakelijk over de plaatsing van condensatieketels of thermische radiatorkranen, waar men dit jaar nog overheidspremies kon voor krijgen.

Bouwers die kiezen voor toekomstgerichte technologieën waaronder zoals hoogrendementsglas, blijven genieten  van overheidspremies, die in de meeste gevallen zelfs nog opgetrokken worden.

 

Dit mag je concreet verwachten

De overheidstussenkomsten zoals die er tot hiertoe uitzagen, kregen heel wat kritiek te slikken. Feit is dat vooral diegenen die deze financiële tegemoetkomingen écht nodig hadden zoals minder gegoede gezinnen, dikwijls uit de boot vielen. Daar hoopt men met de nieuwe reglementeringen die vanaf 2012 in werking treden, meer en meer verandering in te brengen:

 • Vloer- en muurisolatie: Zowel de premie voor vloer- als muurisolatie stijgt naar 6 euro per m2, vanaf de eerste vierkante meter. Eigenaars van woningen met een dakoppervlakte van minder dan 40 vierkante meter krijgen, in tegenstelling tot wat tot hiertoe het geval was, vanaf 2012 dus ook een premie toegekend.
 • Eenvormigheid: er komt meer eenvormigheid in de premies. Voortaan zal iedere Vlaamse bouwer dezelfde premies krijgen.
 • Betere dakisolatie oude woningen: er wordt volgend jaar een extra budget vrijgemaakt voor een betere  dakisolatie van zo’n drieduizend oude woningen.
 • Nieuwe technieken: er wordt blijvend geïnvesteerd in nieuwe, energiebesparende technieken.
 • Luxeprojecten: er zijn geen toelagen meer voor luxeprojecten als het plaatsen van zonnepanelen en de installatie domotica.

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , ,