Hoe Waar

Opleiding dierenarts voor echte dierenvrienden

Hou je van dieren en ging je als kind liever met dieren om dan met je leeftijdsgenoten? Dan is een opleiding dierenarts misschien iets voor jou! Hoe ziet er zo’n opleiding tot dierenarts uit en wat zijn de zwaartepunten van de studie dierenarts?

Als dierenarts krijg je veel dankbaarheid, maar het is lang niet altijd rozengeur en maneschijn

Als dierenarts krijg je veel dankbaarheid, maar het is lang niet altijd rozengeur en maneschijn

Dierenarts is een studierichting die vele jongeren aanpreekt. Als je altijd al graag dieren verzorgde en graag je vrije tijd met dieren of op de boerderij doorbracht dan is de opleiding dierenarts slechts een kleine stap. De job van dierenarts schenkt je ongetwijfeld veel voldoening en dankbaarheid. Je zorgt in de eerste plaats voor de gezondheid en welzijn van de dieren, klein en groot zonder daarbij hun baasjes te vergeten. Als dierenarts heb je dus niet alleen een verzorgende, maar even goed een informerende taak. Bedenk hierbij dat het ook hier zeker niet alle dagen rozengeur en maneschijn is. Naast aangename momenten word je als dierenarts ook geregeld met pijn, verdriet en de dood geconfronteerd. Voor iemand die altijd al gek was op dieren en alles wat daarmee te maken heeft, is het beroep van dierenarts ongetwijfeld een aanrader.

Opleiding

Tijdens hun opleiding bachelor lopen toekomstige dierenartsen vooral stage op boerderijen, in asielen, maneges en dierenpensions

Tijdens hun opleiding bachelor lopen toekomstige dierenartsen vooral stage op boerderijen, in asielen, maneges en dierenpensions

Vooraleer de job van dierenarts te kunnen uitoefenen, moet je sowieso de opleiding dierenarts tot een goed einde brengen en die is zeker niet te onderschatten. Je kan zowel aan de Universiteit van Antwerpen als van Gent voor dierenarts studeren. Vooral de Gentse universiteit staat daarbij bijzonder hoog aangeschreven, zelfs op Europees vlak. Na een succesvolle opleiding van drie jaar heb je een bachelor diploma op zak. Wie zich verder wil specialiseren tot master heeft daarna nog eens drie jaar voor de boeg. Bedenk bij je keuze van dat iedere Universiteit andere klemtonen legt.

Tijdens je opleiding tot bachelor staan een belangrijk aantal uren stage op je programma, bedoelt om met zoveel mogelijk verschillende soorten dieren te kunnen omgaan. Die stage mag niet doorgaan bij een dierenarts of in een dieren kliniek. De meerderheid der studenten dierenarts lopen stage bij landbouwers, in paarden manèges en nu ook meer en meer in hondenpensions.

Belangrijke vakken tijdens je opleiding tot dierenarts zijn ongetwijfeld:

 

Als toekomstig dierenarts moet je uiteraard alle giftige planten en hun symptomen mét behandeling kennen

Als toekomstig dierenarts moet je uiteraard alle giftige planten en hun symptomen mét behandeling kennen

  • Plantkunde: als dierenarts moet je alle mogelijke giftige planten met hun symptomen kennen en herkennen. Hier is het heel belangrijk dat je de lijst met giftige planten goed vanbuiten leert. Ook de wetenschappelijke namen, giftige stoffen en symptomen moeten gekend zijn. Naast de lijst te blokken is verwacht men ook van je om de planten op foto te herkennen.
  • Etnografie: rassen -en beoordelingsleer. Aan de hand van foto’s van paarden, runderen, varkens, konijnen, duiven, parelhoenders, kippen, honden, katten, kalkoenen, schapen, geiten te zien en moet je de verschillende rassen herkennen.
  • Anatomie: om in dit vak te slagen moet je vooral Latijn goed beheersen. Vooral van arteriën, venen, musculi (spieren), lymfen en van het spijsverteringsstelsel van heel wat diersoorten. In de lessen anatomie moet je een heleboel tekeningen inkleuren.

Andere belangrijke vakken die tot de opleiding dierenarts behoren zijn zeker fysica, organische Chemie, anorganische chemie, weefselleer, orgaanfysiologie, biochemie, statistiek, en embryologie.

 

Tags: , , , , , , , , ,

Waar kan je logopedie studeren?

Steeds meer jongeren en ouders van jonge kinderen doen beroep op de logopedist(e). Het is dan ook niet te verwonderen het beroep van logopedist steeds meer jongeren aanspreekt die dan ook voluit gaan voor de opleiding logopedie. Toch zijn het lang niet uitsluitend kinderen en jongeren die op de logopedist een beroep doen. Zelfs meer en meer ouderen zien het nut van de logopedist in. Wat houd de opleiding logopedie nu precies in en waar kan je voor logopedie studeren in België?

Logopedisten worden meer en meer ingeschakeld in het onderwijs

Logopedisten worden meer en meer ingeschakeld in het onderwijs

Wist niet alleen spraak en taal maar ook gehoor je steeds te boeien en wil je de communicatie van en tussen kinderen, volwassenen en ouderen verbeteren? Overweeg dan zeker de opleiding tot logopedist en audiologie! Voor alle duidelijkheid: een logopedist of logopediste houdt zich bezig met alle aspecten van verbale en non- verbale taal en communicatie. Zo behandelt de hij/zij allerlei problemen op het gebied van je stem, je spraak, de taal, je gehoor en zelfs problemen met slikken. Een logopedist is dat ook zoveel meer dan de persoon die je ‘mooi leert spreken’ al is dit uiteraard een belangrijk aspect van zijn activiteiten. Een logopedist stelt in de eerste plaats diagnoses. Daarnaast heeft hij een belangrijke informatieve en adviserende taak en behandelt hij natuurlijk ook de hierboven beschreven problemen. De logopedist(e) is er voor alle leeftijden, gaande van jonge kinderen tot senioren. In vele gevallen werkt de logopedist nauw samen met andere paramedici waaronder de fysiotherapeut en de ergotherapeut de twee belangrijkste. Een audioloog is als paramedicus gespecialiseerd in de algemene zorg voor het gehoor en de evenwichtsfunctie

Stem- en spraakproblemen

Niet alleen kinderen en jongeren, maar ook senioren roepen hulp in van de logopedist(e)

Niet alleen kinderen en jongeren, maar ook senioren roepen hulp in van de logopedist(e)

Als logopedist(e) behandel je dus allerlei stem- en/of spraakstoornissen  en problemen met zowel de gesproken maar ook met de geschreven taal bij kinderen, volwassenen en bejaarden. De oorsprong van de problemen waarmee de klanten van de logopedist te maken hebben zijn uiteenlopend en gaan van dyslexie tot taalachterstand, doofheid, afasie, stotteren, stamelen en nog zoveel meer. Je kan geen enkel probleem met je stem of je spraak bedenken, of je kan erbij de logo mee terecht. Als logopedist heb je niet alleen een behandelende taak. Informeren en begeleiding van ouders is minstens even belangrijk. Om de problemen op te lossen werk je nauw samen met allerlei paramedici zoals artsen, psychologen, onderwijzend en/of opvoedend personeel of om het even welke andere professionele medewerkers waaronder ergotherapeuten.

Logopedisten krijgen vooral patiënten met spraak- en gehoorstoornissen over de vloer

Logopedisten krijgen vooral patiënten met spraak- en gehoorstoornissen over de vloer

Tip van de VDAB:

Opleiding: voor de tewerkstelling als logopedist is een bachelor of master diploma vereist. De opleiding tot bachelor in de logopedie en de audiologie is een combinatie tussen een theoretische opleiding en het aanleren van praktijkgerichte vaardigheden. Het is pas in je laatste opleidingsfase dat je een keuze moet maken tussen logopedie of audiologie Tewerkstelling als logopedist(e): heel wat logopedisten werken in vrij beroep maar je kan met je diploma logopedie ook terecht in loondienst en in verschillende instellingen zoals ziekenhuizen, polyklinieken, en scholen. Logopedisten worden de laatste jaren steeds meer ingeschakeld in het (‘buitengewoon’ ) onderwijs, in medisch pedagogische instituten, revalidatiecentra, in ziekenhuizen en in rust- en verzorgingstehuizen.

Tewerkstelling als audioloog: als audioloog kan je aan ’t werk in hoor- en revalidatiecentra, in neus- , keel- en oor afdelingen van ziekenhuizen of in privé- praktijken, in instellingen voor gehoorgestoorden en in thuisbegeleidingsdiensten, in de bejaardensector, arbeidsgeneeskunde en in preventiediensten voor de industrie.

Vaardigheden

Voor de opleiding logopedie en de opleiding audiologie moet je uiteraard over heel wat vaardigheden beschikken:

Problemen zo vroeg mogelijk (h)erkennen is de een van de belangrijkste opdrachten van de logopedist(e)

Problemen zo vroeg mogelijk (h)erkennen is de een van de belangrijkste opdrachten van de logopedist(e)

Emotioneel afstand nemen: je moet in de eerste plaats emotioneel afstand kunnen nemen van de problemen waarmee je dagelijks wordt geconfronteerd en je gevoelens goed van zich af kunnen zetten

  • Ethische regels respecteren: zowel de maatschappelijke waarden en normen respecteren
  • Luisterend oor: je moet vooral aandacht geven aan de boodschappen die je patiënten je geven
  • Zelfstandig kunnen werken: effectief en dus zonder hulp van anderen taken kunnen uitvoeren
  • Empathische kwaliteiten: je moet je in ieders situatie kunnen inleven
  • Sociaal ingesteld: goed met mensen kunnen omgaan en begrip hebben voor hun problemen
  • Flexibel: een logopedist of audioloog moet zich aan steeds wijzigende arbeidsomstandigheden kunnen aanpassen.
  • Geduldig zijn: ook hier is geduld een schone deugd
De logopedist doet ongetwijfeld veel meer dan 'mooi leren praten'

De logopedist doet ongetwijfeld veel meer dan ‘mooi leren praten’

Klantgericht kunnen werken: de wensen en behoeften van je patiënten juist kunnen inschatten

Opleiding: veel variatie en afwisseling

De opleiding logopedie combineert theorie en praktijk en biedt dan ook heel wat variatie en afwisseling. In de eerste opleidingsfases is er evenveel aandacht aan logopedie als aan audiologie. Theorie en praktijk vullen elkaar aan. Daarna komen spraak- en taalontwikkeling en gehoorfuncties aan bod. Basisbeginselen fysica en psychologie worden uitgebreid behandeld, taal staat uiteraard centraal. In een volgende fase worden allerlei afwijkingen binnen de logopedische en audiologische domeinen uitgebreid onder de loupe genomen. Er wordt ook dieper ingegaan op zowel het onderzoek als de behandeling van afwijzend communicatiegedrag en via stage maak je kennis met het dagelijkse werkveld van een logopedist of een audioloog.

Waar studeren voor logopedist: als logopedist of logopediste beschik je over een bachelor of master opleiding die je kan behalen aan een hogeschool of aan de universiteit

.

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , ,

Opleiding fotografie voor creatievelingen met visie

Creativiteit en techniek hebben je altijd al aangesproken en je was van jongsaf  opvallend handig met de (foto)camera. Dan is het beroep van  fotograaf je op het lijf geschreven. Een beroepsfotograaf wordt je echter niet zo maar. Om tot een goed fotograaf uit te groeien die zich via een creatieve en exclusieve aanpak van de rest weet te onderscheiden, is een gespecialiseerde opleiding onontbeerlijk. Over welke capaciteiten moet je beschikken om het als fotograaf te maken, en hoe ziet de opleiding er uit? En, wellicht nog het belangrijkste, wat zijn de tewerkstellingsmogelijkheden van een geschoold (beroeps)fotograaf?

 

 In onze samenleving worden beeld en klank steeds belangrijker. Er is dan ook steeds nood aan afggestudeerde fotografen. Door hun specifieke opleiding onderscheiden ze zich van al diegenen die zelfstudie en ervaring  het beroep van fotograaf leerden. Was vroeger inderdaad zelfstudie voldoende om zich als (beroeps) fotograaf uit de slag te trekken, dan ligt die tijd mijlenver achter ons. Om het als fotograaf te maken, is een polyvalente opleiding op hoog niveau onmisbaar. Een beroepsfotograaf moet alle knepen van  het vak onder de knie hebben, gaande van portretfotografie tot het meest uiteenlopende reportagewerk, studio- en technische fotografie.

 

Verschillende opleidingsmogelijkheden

 

Een gespecialiseerde opleiding tot beroepsfotograaf is onontbeerlijk. Aan enkele hogescholen kun je het diploma van bachelor in de fotografie behalen.

Een andere mogelijkheid is een syntra- opleiding , de vroegere opleidingscentra voor zelfstandigen. De doelgroep van deze cursussen zijn alle geïntresseerden die zich met het oog op een zelfstandige activiteit tot polyvalent fotograaf willen omvormen.  En een derde mogelijkheid is het volgen van een thuiscursus fotografie,  in de eerste plaats bedoeld voor diegenen die fotografie als hobby beoefenen en die een basiskennis willen verwerven.

Veelzijdige opleiding

 

Een opleiding als bachelor in de fotografie is bijzonder veelzijdig, en legt de nadruk op de praktijk. Tijdens je opleiding breng je een groot gedeelte van je tijd door in een volledige digitale studie- omgeving. Je krijgt het ganse gamma aan fotografische disciplines voorgeschoteld.  Je leert zo vlug mogelijk op eigen benen staan en zelfstandig te werken. Het ontwikkelen van een eigen visie en stijl is het einddoel van je opleiding. Tijdens je opleiding bouw je een portfolio op en werk je aan de meest uiteenlopende projecten, steeds in interactie met je medestudenten.

 

Stevige theoretische basis

 

Bij een bacheloropleiding tot fotograaf komt echter veel meer kijken dan partijk. Filosofie-, foto- en kunstgeschiedenis zorgen voor een stevige basis. Je maakt uitgebreid kennis met het werk in het atelier, krijg je inzicht in de audiovisuele media, leer je alle mogelijke technieken en leer je de nodige communicatievaardigheden . Tijdens het laatste jaar van je opleiding kom je in contact met gerenomeerde beroepsfotografen die je creativiteit een enorme boost geven.

 

Tewerkstellingsmogelijkheden

 

Als  bachelor in de fotografie heb je ruim tewerkstellingskansen in de media en als publiciteits- en architectuurfotograaf. Maar je kan even goed als cameraman, beeldcorrector of als grafisch ontwerper aan de slag. Je kan zowel in vast dienstverband en als zelfstandige aan de slag. Wie meer info wil over de studie tot bacelor in de fotofrafie kan terecht op www. kdg.be.

Tags: , , , , ,