Stel zelf je pensioen veilig

Zullen we van een min of meer volwaardig pensioen kunnen genieten om op een aanvaardbare manier onze oude dag te kunnen doorbrengen en, minstens even belangrijk, wanneer zullen we uiteindelijk met pensioen kunnen gaan? En op wat zullen onze kinderen en kleinkinderen nog kunnen rekenen? Dat zijn ongetwijfeld de belangrijkste vragen die velen zich stellen en waarop de antwoorden erg onzeker blijven. Wil je zonder al teveel financiële kopzorgen van je oude dag kunnen genieten, dan zal je zélf je pensioen veilig moeten stellen. Wie naast zijn wettelijk pensioen nog over een aanvullend pensioen, spaargeld en/of een eigen huis kan beschikken, ziet zijn pensioenleeftijd uiteraard anders tegemoet dan zij die uitsluitend met hun wettelijk pensioen zullen moeten trachten rond te komen. Hoe kun je zélf je pensioen verzekeren en welke mogelijkheden heb je daarvoor ter beschikking? Als je de nodige financiële middelen hebt tenminste…

 

Financiële analisten houden bij de veiligstelling van je pensioen rekening met in totaal vijf paramaters. Naast het wettelijk pensioen houden ze uiteraard ook rekening met je eventueel aanvullend pensioen via je beroepsactiviteit, je fiscaal voordelig pensioensparen, het al of niet beschikken over een eigen spaarpotje en het bezit van een eigen woning.

Zorgeloos pensioen voor grootverdieners?

 

Vele financiële deskundige houden het dan weer bij het wettelijk pensioen als basis, maar wat wanneer dat wettelijk pensioen ontoereikend is? Wie enkel zal kunnen terugvallen op zijn wettelijk pensioen ziet tegen die levensfase ongetwijfeld anders tegenaan dan iemand die over al deze peilers kan beschikken. En dan hadden we het niet eens over de toegang tot de gezondheidszorg. Onbezorgd van je oude dag genieten is blijkbaar meer en meer het recht van de grootverdieners.

Wettelijk en aanvullen pensioen

 

Tussen het wettelijk en het aanvullend pensioen zitten er nog zovele mogelijkheden, dat dezelfde analisten pleiten voor een vereenvoudiging van ons pensioenstelsel met een wettelijk pensioen voor iedereen en dit met dezelfde rechten en plichten voor iedereen,  dus zowel voor alle loontrekkenden als zelfstandigen. Daarnaast houden ze nog een wettelijke kapitalisatie, je eigen woning en tenslotte alle mogelijke spaarformules.

Pensioensparen met gewaarborgde rente

 

Je verzekeren van een leefbaar pensioen doe je momenteel hoofdzakelijk dankzij pensioensparen via investeren in een pensioenspaarfonds of in een pensioenspaarverzekering.

Het belangrijkste voordeel van het investeren in een pensioenspaarverzekering is ongetwijfeld dat je zo geniet van een gewaarborgde rente. Het is dus ongetwijfeld minder risicovol dan pensioensparen via een spaarfonds. Een pensioenspaarverzekering is ook nog op latere leeftijd intressant, zeker vanwege het fiscaal voordeel  en je gewaarborgde rente.

Herverdelingsstelsel gevaarlijk

 

Bij ons geldt het herverdelingsstelsel als basis voor het wettelijk pensioen. Solidariteit onder de actieve (dus werkende) bevolking staat daarbij centraal. Daarbij staat het  werkende deel van de bevolking een deel van hun loon af om het sociale zekerheidsstelsel en de pensioenen leefbaar te houden. En precies hierin schuilt het grootste gevaar. Is het aantal werkenden groter dan de niet- actieve bevolking, dan is er geen vuiltje aan de lucht. Dat wordt anders wanneer zich de vergrijzing van onze bevolking blijft doorzetten. Je pensioen zélf veilig stellen met de een of andere vorm van pensioensparen is dus zeker geen overbodige luxe, maar pure noodzaak.

Kiezen voor gegarandeerd rendement

 

Kiezen voor de pensioenverzekering is, dankzij het gegarandeerd rendement van dit stelsel, meteen ook kiezen voor maximale zekerheid. In dit geval stort je een verzekeringspremie in een speciaal daarvoor ontworpen pensioenverzekeringsfonds. Bij iedere storting geniet je van een vooraf afgesproken vaste rente van maximum 3,75 procent. Voor je zekerheid die je hier geniet moet je dus wel wat aan rendement inleveren. Daartegenover staat met een pensioenverzekeringsfonds de mogelijke deelname in de winst van de betrokken verzekeringsmaatschappij. Die deelname in de winst wordt door de verzekeraar jaarlijks uitbetaald.

Zo jong mogelijk pensioensparen

 

Beschik je op jonge leeftijd nog niet over voldoende financiële mogelijkheden, dan heb je nog altijd de mogelijkheid om op latere leeftijd met pensioensparen te starten via een pensioenverzekeringsfonds. Pensioensparen start je bij voorkeur immers zo jong mogelijk.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Tags: , , , , ,