Slaaptekort veroorzaakt leer- gedragsproblemen bij kinderen

In onze huidige multimediamaatschappij  kampen heel wat kinderen met ernstig slaapproblemen. Voldoende slaap is voor hen nochtans van groot belang voor hun verdere lichamelijke en geestelijke ontwikkeling. Spaanse wetenschappers aan de Universiteit van Barcerlona deden de voorbije maanden uitgebreid onderzoek naar de gevolgen van slaaptekort bij schoolgaande kinderen. De resultaten van dat onderzoek waren ronduit verbluffend.  Slaaptekort bij kinderen heeft immers erge gevolgen. Door tekort aan slaap, stelden de wetenschappers een ernstige beschadiging van hun  basisvaardigheden vast. Deze zijn nochtans noodzakelijk om goed te kunnen presteren op school. Eerdere onderzoeken leerden reeds dat slaaptekort wel eens oorzaak kan zijn van allerlei gedragsstoornissen, én aan het ontstaan van adhd. Wat is voldoende én gezonde slaap bij kinderen, en hoe kunnen we de slaapkwaliteit bij onze kinderen bevorderen?  

Volgens deze Spaanse onderzoekers onderschatten  vooral (jonge) ouders het belang van voldoende slaap voor hun kinderen. Kinderen die gemiddeld slechts tussen de acht en negen uren slapen, hebben nochtans veel meer leerproblemen dan hun leeftijdgenootjes die tot twaalf uur per nacht slapen. Wil je dat kinderen goed presteren op school, dan moet je er als ouders voor zorgen dat ze voldoende nachtrust krijgen. 

Slaaptekort veroorzaakt ernstige leerproblemen

 

Slaaptekort bij kinderen zorgt voor problemen op school.

Wat verstaan wetenschappers onder een gezond slaappatroon voor schoolgaande kinderen?  Jonge kinderen hebben volgens de wetenschappers nood aan minstens negen uur slaap om goed te kunnen presteren op school.
Ernstig slaaptekort of een onregelmatig slaappatroon zijn oorzaak van een slecht geheugen, van een verminderde motivatie en een beperkt leervermogen. Onvoldoende of verstoord slapen zorgt vooral voor taal- en schrijfproblemen.
Tekort aan slaap geeft een vertekend beeld van de schoolse prestaties en in de eerste plaats op het vlak van hun basisvaardigheden als woordenschat, grammatica en spellingregels, en bij begrijpend lezen. Een leerachterstand bij deze belangrijkste basisvaardigheden zorgt ook voor leerproblemen met andere vakken.

Agressief pestgedrag en ADHD

Naar de gevolgen van slaaptekort op de schoolprestaties van kinderen werd vroeger reeds heel wat onderzoek gevoerd.  Slaaptekort zorgt bij schoolgaande kinderen voor vervelend pestgedrag en ligt mede aan de basis van het ontstaan van adhd en hyperactieve kinderen. Dat is hoofdzakelijk het geval bij kinderen  die minder dan acht uur per nacht slapen.

Vast slaapritueel erg belangrijk

Televisie kijken en gamen zijn de grootste vijanden van gezond slaapgedrag bij kinderen. Regelmaat is daarbij van groot belang. Kinderen moeten tijdig,  steeds op hetzelfde uur en volgens en met hetzelfde ritueel hun bedje opzoeken. Peuters van 1 tot 3 jaar hebben nood aan zo’n twaalf tot veertien uur slaap per nacht. Voor kleuters tussen 3 en 5 jaar is dat gemiddeld dertien uur, en zesjarigen hebben voldoende slaap aan twaalf uur slaap. Zorg daarbij  niet alleen voor een koele, maar zeker ook voor een donkere en stille kinder slaapkamer.
Blijven de slaapproblemen van je kind(eren) aanslepen, raadpleeg dan zéker een kinderarts.

 

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Tags: , , , , , ,