Risico op alzheimer kan je zélf verkleinen

Preventie én een aangepaste levensstijl. Dat zijn volgens wetenschappers de twee belangrijkste factoren om de ziekte van alzheimer te voorkomen of uit te stellen. Beiden hebben we voor een groot deel zélf in de hand. Recent onderzoek wees inderdaad uit dat het ontstaan van alzheimer in hoofdzaak afhankelijk is van onze levensstijl. Door deze op enkele punten aan te passen, kan ruim de helft van alle alzheimergevallen worden voorkomen. Dat kunnen we door te stoppen met roken en aan meer lichaamsbeweging te doen.  Zo kunnen wereldwijd ruim drie miljoen alzheimergevallen worden voorkomen. Tot deze belangrijke vaststelling kwamen zesduizend wetenschappers van overal ter wereld. Zij onderzochten de voorbije jaren alle onderzoeken naar oorzaken en behandeling van alzheimer. Toch blijft preventie levensbelangrijk. Een geneesmiddel tegen de ziekte van alzheimer is immers nog steeds veraf.

Wereldwijd lijden naar schatting maar liefst 34 miljoen mensen aan de zo gevreesde ziekte van alzheimer, en dat cijfer zal de komende jaren nog sterk stijgen. Deze aandoening komt vooral voor vanaf de leeftijd van 75 jaar. De leeftijd met vijf jaar verlagen zou volgens wetenschappers van de Alzheimer Association al een belangrijke vooruitgang betekenen.

Méér lichaamsbeweging

Zowel preventie als een aangepaste levensstijl kunnen alzheimer sterk afremmen, en in  vele gevallen zelfs voorkomen. Meer dan de helft van alle alzheimergevallen kan met  het opvolgen van enkele belangrijke raadgevingen, voorkomen worden. Deze factoren hebben we volgens de onderzoekers zélf in de hand. Het verhogen van onze ‘hersenactiviteit’ of onze cognitieve activiteit is een van hun belangrijkste doelstellingen. Een laag onderwijsniveau, samen met een laag IQ en een gebrek aan mentale activiteiten tijdens je vrije tijd, zijn oorzaak van bijna twintig procent van alle alzheimergevallen. Roken en gebrek aan lichaamsbeweging zijn andere belangrijke oorzaken voor het ontstaan van deze ziekte.

Andere oorzaken

Er zijn uiteraard nog andere oorzaken voor het ontstaan van  alzheimer. Depressies, te hoge bloeddruk, ernstig overgewicht en  diabetes zijn de andere risico’s, en ook deze kunnen we allemaal sterk beïnvloeden. Hoe meer we deze factoren kunnen, hoe kleiner het risico op alzheimer.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Tags: , , , ,