Lage rentevoet: laat je peperduur woonkrediet nu herzien

De rentevoeten zullen niet meer lager worden dan nu het geval is, daar zijn zelfs alle financiële deskundigen het roerend over eens. Wist je dat je een duur woonkrediet dat je enkele jaren gelen in volle financiële crisis afsloot, je nu nog steeds kan laten herzien? Immotheker, dé raadgever voor iedereen die van plan is om een woonkrediet af te sluiten, berekende dat wie zelfs in 2008 een woonkrediet afsloot van pakweg 200000 euro,  bij een herziening ruim 17000 euro op zijn hypothecaire lening kan besparen? Nog steeds volgens Immotheker is deze mogelijkheid tot herziening van oudere leningen nog veel te weinig bekend, en daar profiteren de banken van. Blijf nu dus zéker niet bij de pakken zitten, en vraag ook voor jouw peperduur woonkrediet een herziening aan. De banken zijn zelfs wettelijk verlicht je minstens één keer per jaar zo’n herziening van je woonkrediet toe te staan.

De gemiddelde vaste rentevoet ligt gemiddeld niet hoger dan vier procent, een écht laagterecord. Financiële experten zijn er dan ook van overtuigd dat deze uitzonderlijk lage rente beslist niet meer zal dalen, maar enkel stijgen. Diegenen die enkele jaren geleden een peperduur woonkrediet afsloten met rentevoeten van vijf procent en meer voelen zich nu uiteraard de dupe, maar dat is dus niet zo. Ook zij kunnen nog altijd zo’ n renteherziening aanvragen. Die zal hen uiteraard niet graag zien komen, maar uiteindelijk kan die niet anders. Een herziening van een hypothecaire lening is immers verplicht.

Laat je oud en peperduur krediet nu herzien

Zelfs diegenen die pakweg zes jaar geleden een peperduur krediet afsloten, en daarvoor een rente betaalden van boven de vijf procent, doen met zo’n kredietherziening gouden zaken, ondanks alle bijkomende kosten. Immotheker berekende dat een herziening van een hypothecaire lening met een vaste rentevoet boven 4,53 procent, nog steeds erg lonend is.

Herziening woonkrediet kost geld

Een herziening van je oud maar duur woonkrediet, kost je ook geld. Denk daarbij maar aan de wederbeleggingsvergoeding en aan verschillende dossierkosten. Besluit je daarbij ook van bank te veranderen, dan komen daar nog eens notariskosten bij. Leende je in volle crisis aan een rente van meer de 4,53 procent , dan kan je ook nu veel geld besparen zelfs met alle bijkomende kosten.

Herziening ook voordelig met variabele rentevoet

Wie enkele jaren geleden een woonkrediet afsloot met een variabele rentevoet, doet nu nog z’n voordeel met een herziening. Een overstap naar een vast of een semi- vast woonkrediet kan ook voor hen erg lonend zijn. Verkeer je in dit laatste geval, ga dan nu als de bliksem naar je bank of kredietverlener, en vraag zéker een kredietherziening aan.

Banken zijn erg vergeetachtig

De meerderheid der landgenoten die een hypothecaire lening afsloten, gaan daar volgens Immotheker erg slordig mee om. Ze gaan er ten onrechte van uit dat banken hun van zo’n herziening wel zullen informeren. Niet dus. Banken ‘vergeten’ dergelijke voordelige situatie’s meestal aan hun klanten te melden. Ze geven immers niet graag een deel van hun dure rente uit handen.

Jaarlijkse herziening krediet verplicht

Je bank zal dan ook niet zomaar zonder slag of stoot zo’n herziening toestaan. Laat je niet inpakken, want ze zijn wettelijk verplicht je jaarlijks zo’n herziening toe te staan. Wacht niet langer met je herzieningsaanvraag. Volgens financiële experten is de kans dat de huidige rentevoeten nog zullen dalen, vrijwel onbestaande.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Tags: , , , , , , ,