Opleiding verpleegkunde geeft je werkzekerheid

Door de toenemende vergrijzing is de nood aan verpleegkundigen bijzonder groot. Inzoverre zelfs dat het nu al enkele jaren een heus knelpuntberoep betreft, waardoor je als afgestudeerde verpleegkundigen van een job in de verpleegkunde verzekerd zijn. Droom je al langer van een betrekking in de zorgsector, maar twijfel je nog of je dit wel aankan? Je vooraf informeren over de verschillende mogelijkheden is een must. Je zal er trouwens van versteld staan welke ruime tewerkstellingsmogelijkheden de opleiding verpleegkunde je biedt. Over welke kwaliteiten moet je als verpleegkundige beschikken, en wat zijn de studiemogelijkheden? Kom je enkel aan de bak als universitair geschoolde of zijn er nog andere studiemogelijheden, zelfs voor late roepingen?

 

Aan mogelijkheden voor een opleiding verpleegkunde is er dus geen gebrek. Je kan je studies op universitair niveau aanpakken, maar dat is lang niet de enige manier om je droom waar te maken. Ben je zogezegd een late roeping, dan kun  je voor de opleiding verpleegkunde bij de VDAB terecht. Je komt zelfs als verpleegkundige aan zéker aan de bak via thuisonderwijs.

 

Als verpleegkundige verleen je zowel algemene als gespecialiseerde geneeskundige zorgen aan zowel zieken als (zwaar) gewonden, aan bejaarden, kinderen en gehandicapten. De laatste jaren is er ook vanuit de palliatieve zorg een grote vraag naar verpleegkundigen. Na het succesvol voltooiën van je opleiding verpleegkunde, kom je terecht in de gezondheids- en welzijnszorg. Je werkterrein is zowel het algemene ziekenhuis, als psychiatrische instellingen, rust- en verzorgingstehuizen, revalidatiecentra, kinderdagverblijven, centra voor leerlingenbegeleiding, in de gehandicaptenzorg en in de thuisverpleging. Ook de arbeidsgeneeskunde, ziekenfondsen, bedrijven en sociale diensten van allerlei verenigingen en instellingen hebben grote nood aan verpleegkundigen. Je functie- inhoud verschilt naargelang je plaats van tewerkstelling.

 

Coördinerende taak voor Bachelors

 

Ben je als verpleegkundige afgestudeert als bachelor dan heb je zeker uitzicht op een coördinerende en/of leidinggevende taak, in ziekenhuizen maar ook elders in de sector. Ambieer je een job buiten het ziekenhuis, dan krijg je meestal een verzorgende en/of begeleidende taak toegewezen in de thuisverpleging of in diensten voor preventieve gezondheidszorg.

Daarvoor volstaat dan een diploma sociale verpleegkunde.

 

Vaardigheiden

 

Wil je het als verpleegkundige waarmaken, dan moet je over de meest uiteenlopende vaardigheden beschikken. Je moet uiteraard betrouwbaar zijn, maar even goed over een enorme dosis doorzettingsvermogen  beschikken, zelfstandig kunnen werken, stressbestendig zijn, verantwoordelijkheidszin hebben, je emoties steeds onder controle kunnen houden, en je moet zich kunnen inleven in andermans situatie. Daarbij moet je de jouw toevertrouwde taken nauwkeurig, veilig en milieubewust kunnen uitvoeren. Om je taak als verpleegkundige te kunnen en mogen uitoefenen, moet je over het diploma of brevet verpleegkunde beschikken. Hou er bij je keuze  wel rekening mee dat je voor een sociaal beroep koos, waarbij je spreekwoordelijk dag en nacht moet paraat staan, zowel tijdens de weekends als op feestdagen.

Opleidingsmogelijkheden

 

Je hebt als toekomstig verpleegkundige heel wat opleidingsmogelijkheden. Je kan een opleiding volgen op universitair niveau, maar voor late roepingen zijn er ook nog mogelijkheden. In de eerste plaats via de VDAB, dat geregeld opleidingscursussen voorziet zowel voor werkenden als werkzoekenden en werklozen. Ben je hierin geïntresseerd, neem dan onmiddellijk contact op met het plaatselijk kantoor van de VDAB, want meestal zijn de plaatsen voor zo’n opleiding beperkt.

 

Wat is de waarde van thuisstudie?

 

Je kan ook kiezen voor een basisopleding of een volledige opleiding verpleegkundige via thuisstudie, en hierbij neemt het NTI een belangrijke plaats in. Je studeert dan via internet,  je krijgt een persoonlijke begeleider en je doet ook het aantal vereiste stage- uren.

 

Een basisopleiding duurt bij het NTI achttien maanden en kost 49,50 euro per maand. Voordeel van zo’n thuiscursus is dat je in alle omstandigheden op je eigen tempo kan studeren. Na de basisopleiding kun je de opleiding voor volwaardig verpleegkundige volgen. Wil je over alle mogelijke troeven beschikken om je verzorgende taak naar ieders voldoening te kunnen uitvoeren, kies dan bij voorkeur voor de universitaire opleiding. Is dat om de en of andere reden onmogelijk, dan is een opleiding bij de VDAB een uitstekend alternatief.

 

Wat is een knelpuntberoep?

 

Zoals eerder aangehaald, is verpleegkundige een knelpuntberoep. Dat zijn beroepen waarvan openstaande vacatures moeilijk  ingevuld geraken. Daarbij kan sprake zijn van een kwantitatief, een kwalitatief tekort of van ongunstige werkomstandigheden.Voordelen van een knelpuntberoep zijn dat je een gratis opleiding bij de VDAB kunt volgen,  werknemers in de zorgsector krijgen studiefaciliteiten, oudere werknemers kunnen rekenen op extra vakantiedagen en de loonbarema’s zijn sterk verbeterd.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Tags: , , , , , , ,