Opleiding psychotherapeut in België niet officieel beschermd!

Wil je als persoon emotioneel groeien en op deze manier méér zelfvertrouwen kweken doordat je jouw gevoelens eindelijk herkent en deze ook kunt verklaren? Wil je meer én beter inzicht krijgen in zowel onze geestelijke als lichamelijke en sociale ontwikkelingen? Ben je al langer geïnteresseerd in alles wat met emoties, ons geheugen en onze communicatie te maken heeft? Dan is een opleiding psychotherapeut beslist iets voor jou! Waar kunnen we een opleiding psychotherapeut in België volgen en wat omvat deze opleiding?

Psychotherapie is een behandeling die wordt uitgevoerd door een psychotherapeut. Deze therapie is erop gericht allerlei psycho- sociale problemen en psychiatrische stoornissen te behandelen, onder controle te krijgen of zelfs te genezen. Psychotherapie kan zowel individueel als in groep beoefend worden.

Psychotherapie geen beschermd beroep

Psychotherapeuten zijn hulpverleners in de geestelijke gezondheidszorg, en genoten een gespecialiseerde opleiding. In tegenstelling met buurland Nederland, is in België het beroep van psychotherapeut niet officieel beschermd. Er zijn psychotherapeuten die zich concentreren op één specifieke therapie. Anderen pakken het dan weer meer algemeen aan.

Waar is deze therapie op gericht?

De psychotherapeut werkt in de eerste plaats probleemoplossend. Hij wil antwoorden zoeken én vinden op allerlei (levens)vragen, tot dan toe ongebruikte mogelijkheden benutten, inzichten uit zowel heden als verleden, kennis en vaardigheden extra ontwikkelen, en de zelfredzaamheid van de patiënt bevorderen.

Geen wettelijk erkende scholen

Ook in België kunnen we verschillende opleidingen volgen als psychodynamische therapieën, gedragstherapie, cognitieve therapie, systeemtherapie en Rogeriaanse- of cliënt- centered therapie. In België is er rond dit alles één belangrijk probleem. Vermits het vak van psychotherapeut bij ons nog steeds niet officieel erkend is, zijn er ook geen wettelijk erkende opleidingen voor de verschillende vormen en stromingen binnen de psychotherapie. Opleiding tot psychotherapeut in België worden gegeven door een universitair gevormd pschycholoog of psychiater, of door maatschappelijke werkers waarvan de titel dan weer wél beschermd is.

Cursus praktische psychologie

Geïnteresseerden kunnen een cursus praktische psychologie volgen aan de Schoonheidsschool met afdelingen in Antwerpen, Gent en Hasselt. In deze cursus wordt uitsluitend gebruik gemaakt van allerlei praktijkvoorbeelden. Zo leren cursisten er welke motieven en beweegredenen ons gedrag en handelen bepalen. Na het volgen van deze cursus zouden de cursisten in staat moeten zijn alles beter te begrijpen en zo naar mogelijke oplossingen te zoeken. Deze lessen zijn voor iedereen toegankelijk. Het cursusgeld bedraagt 240 euro, dat we eventueel met opleidingscheques kunnen betalen. Let op, want net als alle andere opleidingen voor psychotherapeut in België is ook deze opleiding niet officieel erkend. Het diploma of het attest dat door de school wordt afgeleverd is dat dus evenmin!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Tags: , ,