Opbrengst zonnepanelen hangt van vele factoren af

Ondanks de verminderde overheidstoelagen blijven zonnepannelen enorm populair. De plaatsing van deze zonnepanelen komt niet alleen ons leefmilieu ten goede. Ze zorgen tegelijk voor een lagere energiefactuur. Maar hoe rendabel zijn zonnepanelen nu écht? Hoe groot is hun financieel voordeel, en welke factoren beïnvloeden uiteindelijk hun  rendabiliteit? En minstens even belangrijk: zijn zonnepanelen ook geschikt op platte daken?

Een zonnepaneel bestaat uit verschillende zonnecellen. Dezelfde zonnecellen werden lange tijd gebruikt in de ruimtevaart. Ze ondergingen de laatste jaren een opmerkelijke evolutie. Mede door de talrijke overheidstoelagen werden zonnepanelen erg populair. Ondanks het terugschroeven van deze financiële overheidstussenkomst? blijven  we voluit voor  zonnepanelen kiezen. Hoe rendabel zijn zonnepanelen nu eigenlijk?

Financieel voordeel hangt van verschillende factoren af

Het energievoordeel van onze zonnepanelen hangt van verschillende factoren af. Voor een maximum energievoordeel moeten onze zonnepanelen in de eerste plaats juist afgesteld zijn. Nemen we zonnepanelen van 500 wattpiek, dan kunnen we jaarlijks gemiddeld 400 kwh electriciteit opwekken, of een besparing van zo’n honderd euro realiseren. De opbrengst van onze zonnepanelen hangt van meerdere factoren af,  als hun plaatsing, hun hellingshoek en de oppervlakte van onze zonnepanelen. Zonnepanelen worden bij voorkeur op een zuidhellend dak geplaatst, met een helling die bij voorkeur varieert tussen twintig en zestig graden. Tussen de minimum en maximum hellingshoek ligt een energieverlies van toch vijf procent.

Wat is de opbrengst van onze zonnepanelen?

Onderzoek wees uit dat we de kostprijs van één zonnepaneel in maximum acht jaar terug verdienen. Daarnaast mogen we jaarlijks 3000 kwh aan ons energiebedrijf verkopen. Gaan we over deze grens, dan rekent datzelfde energiebedrijf ons onderhoudskosten aan voor het gebruik van zijn electriciteitsnet waardoor we dus minder terug betaald krijgen.  De opbrengst van onze zonnepanelen hangt uiteindelijk ook af van de zonnestraling, van onze keuze voor een een serie of een parallelschakeling, de ventilatie, de zijwaartse hellingshoek en van het jaarlijks onderhoud van onze zonnepanelen. De levensduur van zonnepanelen ligt momenteel op zo’n vijftien jaar…

Méér dan één zonnepaneel

Voor de meeste toepassingen is overigens méér dan één zonnepaneel noodzakelijk. Naast losse modules, zijn er uiteraard ook fotovoltaïsche panelen beschikbaar. Meer en meer wordt voor dit laatste deze laatste gekozen. Deze fotovoltaïsche zonnepanelen worden aan het net gekoppeld. Een volledige fotovoltaïsche set bestaat uit zonnepanelen, een omvormer en uiteraard het montagemateriaal. In een eerste fase werden hier losse panelen voor gebruikt. Deze systemen leveren een relatie laag  vermogen.

Ook geschikt voor platte daken

Zonnepanelen zijn ook geschikt voor platte daken. Hier worden de zonnepanelen op kantelbare armaturen gemonteerd. Dat biedt ons vele voordelen. Door het gebruik van deze kantelbare armaturen kunnen we het hellend vlak van onze zonnepanelen zodanig aanpassen, dat we een maximaal rendement kunnen realiseren.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Tags: , , ,