Lening voor een huis: kies voor een vaste rentevoet!

De aanhoudende schuldencrisis heeft stilaan maar zeker ook negatieve gevolgen voor de tarieven die de banken aanrekenen voor woonkredieten. Als gevolg van deze schuldencrisis  gaat zowel de Belgische als de Nederlandse marktrente omhoog. Lenen voor een huis gaat de komende maanden zéker niet goedkoper worden, integendeel. Wil je een hypothecaire lening afsluiten, ga dan zéker voor een vaste rentevoet, daar zal je de komende maanden beslist heel wat voordeel uit halen!

Om de schuldencrisis op de financiële markten zo vlug mogelijk in te dijken, verhoogde de Europese Centrale Bank (ECB) haar rentevoeten. Dat heeft uiteraard gevolgen voor de alle kredietvormen, ook op  hypothecaire leningen. Wijzigt de ECB haar rentetarieven, dan ondervinden we daar als consument uiteraard de gevolgen van. Verwacht men een verhoging van de rentevoeten door de ECB, dan wapenen de banken zich daar tegen door de korte termijnrenten waarmee deze banken zich herfinancieren, te verhogen.

Variabele woonkredieten duurder

Precies zoals dat met de rentetarieven voor termijndepositos het geval is, gaat ook de rente voor variabele hypotheekformules en het consumentenkrediet de hoogte in. Door krediet duurder te maken, wil de ECB het spook van de schuldencrisis in de Europese gemeenschap definitief verdrijven.

Vaste rentevoet meest voordelig

Heb je bouwplannen, en wil je een hypothecaire lening aangaan, ga dan voluit voor een woonkrediet met een vaste rentevoet. Deze steeg de voorbije maanden met amper 0,3 procent, tegenover een stijging met 1,2 procent voor variabele rentevoeten. Wie eerder koos voor een vijfjaarlijks herzienbaar  hypothecair krediet, betaalde eind vorig jaar een rente van 3,82 procent. Zij moeten nu rekenen met een rentevoet van minimum 4,12 procent, en dit cijfer zal de komende maanden ongetwijfeld verder stijgen. Het is dan ook niet te verwonderen dat 75 procent van alle hypothecaire leningen met een vaste rentevoet worden afgesloten.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Tags: , , , , ,