Lenen: je lening tijdig terugbetalen

Wie van ons zat er nog nooit krap bij kas? En dan is het uiteraard de zaak de beste (lees goedkoopste) oplossing te vinden om zo vlug mogelijk uit de financiële problemen te geraken. Een lening aangaan? Dat is inderdaad een mogelijke oplossing, maar vergeet niet dat lenen weer geld kost. En leen niet zomaar om het even waar en bij wie. Kijk en vergelijk, ook op internet, waar online lenen steeds populairder wordt. Er zijn immers tal van websites die leningen aanbieden, soms goedkoper dan banken of andere kredietverleners. Kijk goed naar de kleine letters in het contract en bereken je totale maandelijkse leninglast. Zo kom je te weten hoeveel je mag lenen zonder in nog grotere problemen te komen.

Een lening aangaan doe je pas na veel wikken en wegen en niet lukraak van de ene minuut in de andere. Ga eerst en vooral na hoeveel geld je nodig hebt en leen nooit meer dan nodig. Is je financiële draagkracht wel groot genoeg om het geleende bedrag tijdIG en dus maandelijks terug te betalen?  Slaag je daar niet in, dan worden je kopzorgen alleen maar groter en zijn je problemen uiteindelijk niet te overzien. Een lening aangaan doe je dus zeker niet onvoorbreid. Informeer je eerst bij je vertrouwde huisbankier, die kent je financiële mogelijkheden het best. Ben je wel zeker een lening te kunnen aangaan? Sloot je eerder een lening af die je niet tijdig kon terug betalen, dan sta je genoteerd op de zwarte lijst van de Nationale Bank. Dan is het vrijwel onmogelijk via de wettelijke weg nog een lening te kunnen los maken.

Financiële zekerheid

Welk bedrag kun je financieel aan?  Daar is uiteraard niet onmiddellijk een bedrag op te plakken. Hoeveel je mag en kan lenen verschilt uiteraard van persoon tot persoon en van ieders financiële situatie. Hoeveel bedraagt je maandelijks, vast inkomen? Welke vaste uitgaven staan daar tegenover? Is jouw financiële ruimte wel groot genoeg om nog een lening aan te kunnen en dus tijdig terug te betalen? Officiële kredietverleners zullen je immers pas een lening toestaan als ze er zéker van zijn dat je binnen de vooropgestelde termijn alles kunt terugbetalen.

Private kredietverlener

Kun je via de officiële weg geen lening bekomen, dan rest ons enkel nog private kredietverleners. Of dit een goede oplossing is, is zeer de vraag. Private kredietverleners vragen meestal woekerintresten, of geven ons enkel een lening in ruil voor een zogenaamd onderpand of leengarantie. Zo een onderpand kan bijvoorbeeld een auto zijn of andere waardevolle voorwerpen als juwelen. Slagen we er niet in onze lening binnen de vooropgestelde termijn terug te betalen, dan zijn  we ook dit onderpand kwijt…

Bedrag lening berekenen

Hoe groot het bedrag is dat je mag lenen, kun je op verschillende gespecialiseerde websites met zogenoemde calculators of modules berekenen. Sla het resultaat van zo’n berekening zeker niet in de wind.  Ga nooit boven het vooropgestelde maximum bedrag, dat bied je dan toch enige zekerheid over je betaalmogelijkheden binnen de vooropgestelde termijn.

Op zoek naar een kleine minilening?


... Of op zoek naar een grote lening?

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Tags: , , , , , , , ,