Kapitaalsbeschermende fondsen voor veiligheid en rendement

Iedere belegger, groot of klein, hebben maar één ding voor ogen. Met hun investering in zo’n  veilig mogelijke omstandigheden een zo hoog mogelijk rendement realiseren. Inderdaad, heel wat beleggers willen hun kapitaal in de eerste plaats beschermen door zo weinig mogelijk risico’s te nemen. Toch willen ze daarvoor een  rendement dat alleszins hoger ligt dan met een spaarrekening. Om het evenwicht te vinden tussen risoco en rendement, is er geduld en zoekwerk nodig. Wil je met je belegging een hoger rendement halen dan met de klassieke spaarrekening, dan moet je beseffen dat daar risico’s aan verbonden zijn.  Hoe pakken we dit alles best aan, en op wat moet je vooral letten om in alle rust en veiligheid een aanvaardbaar rendement te verwezenlijken?

Goed gestructureerde beleggingsfondsen kunnen hier ongetwijfeld uitkomst bieden. Door gebruik te maken van zogenoemde optietechnieken, kunnen zowel de risico’s als de te verwachten rendementen uitstekend met mekaar verzoend worden. Op deze manier kunnen ze maximaal inspelen op de meest uiteenlopende wensen en behoeften van hun particuliere beleggers.

Kapitaalbeschermende beleggingsfondsen?

Met je keuze voor kapitaalbeschermende beleggingsfondsen, wordt op de eindvervaldag van je belegging(en) minstens het geïnvesteerde kapitaal voor de kosten terug betaald. De meerwaarde van dergelijke beleggingsfondsen hangt in de allereerste plaats af van de marktomstandigheden op dat moment.

Risicoloze beleggingen

Om tegelijkertijd een maximum aan kapitaalsbescherming te kunnen bieden, wordt zoveel mogelijk gekozen voor risicoloze en vastrentende beleggingsfondsen. Daar komen vooral obligaties en termijnrekeningen voor in aanmerking. Deze zorgen er op hun beurt voor  dat je op de vervaldag van je belegging(en) minstens je startkapitaal terug krijgt.

Index of aandelenkorf

Met de (rente) inkomsten van het vastrentende gedeelte koopt je beleggingsfonds bij uitsluitend marktpartijen een aantal aandelenopties, waarmee men de vooraf afgesproken meerwaarde kan realiseren. Het gaat hierbij in hoofdzaak om opties indexen of een aandelenkorf.

Veilig en renderend beleggen

Volgens financiële analysten doen deze kapitaalsbeschermende beleggingsfondsen het niet alleen uitstekend qua veiligheid, maar zeker ook op het vlak van hun rendement. Dankzij deze haast unieke combinatie van maximale veiligheid en rendement, hebben deze beleggingsfondsen op een relatief korte tijd, een vaste plaats verworven in het hedendaagse, snel evoluerende beleggingslandschap. Bij een positief beursklimaat zorgen ze meestal voor een uitstekend rendement. Is het beursklimaat minder goed, dan ben je als belegger in alle omstandigheden verzekerd van de terugbetaling van je beginkapitaal.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Tags: , , , , , , , , , ,