Is een uitvaartverzekering de goedkoopste oplossing

Wordt  je geconfronteerd met een overlijden in je gezin of in je familie, dan is er in de eerste plaats droefheid en gemis. Het verlies van een dierbare verwerk je niet zomaar. Maar naast de emotionele problemen die een overlijden met zich mee brengt, kun je evenmin aan de financiële gevolgen van een overlijden voorbij. Doodgaan kost geld, en dit zorgt bij velen voor een financiële struikelblok. Denk jij wel aan de financiële gevolgen van een overlijden?  De prijs van een doorsnee uitvaart wordt nu al geraamd op ruim 10000 euro, en verwacht wordt dat dit bedrag de komende jaren alleen maar zal stijgen. Hoe kun je de financiele gevolgen van een uitvaart voor je nabestaanden zoveel mogelijk beperken? Is een uitvaartverzekering,  wel de beste en goedkoopste oplossing? Op wat moet je letten bij het afsluiten van een uitvaartverzekering, en zijn er mogelijke en goedkopere alternatieven voor zo’n uitvaartverzekering?

Doodgaan moeten we allemaal. Je doet er dus goed aan ook aan de financiële gevolgen van doodgaan te denken, beter te vroeg dan te laat.  Een doorsnee uitvaart kost nu al ruim 10000 euro. Verwacht wordt dat dit bedrag binnen amper enkele jaren zal oplopen tot zo’n 13000 euro. Bijkomende handicap is ongetwijfeld het feit dat onmiddellijk na een overlijden alle bankrekeningen gedurende gemiddeld tweetal maanden worden geblokkeerd.

Is een uitvaartverzekering dé oplossing?

Meer en meer landgenoten zien in een uitvaartverzekering dé oplossing, maar is dat écht wel zo? Is een uitvaartverzekering de goedkoopste oplossing?  Hoe jonger je zo’n uitvaartverzekering afsluit, hoe goedkoper de premie.  Maar wie op jonge leeftijd zo’n verzekering afsluit, moet ook levenslang zijn premie betalen. Ga je op latere leeftijd een uitvaartverzekering aan, dan ligt de maandelijkse premie veel hoger. Je loopt dan ook het risico dat je op jongere leeftijd overlijdt. Als ja dan geen verzekering afgesloot, kunnen je nabestaanden voor alle kosten opdraaien.

Verschillende formules uitvaartverzekering

De ene uitvaartverzekering is de andere niet. Er bestaan inderdaad verschillende formules.  De populairste formule is de kapitaalsverzekering, waarbij vooraf een bedrag wordt afgesproken dat bij je overlijden aan de begunstigde wordt uitbetaald. Dat bedrag wordt in eerste instantie gebruikt om alle begrafeniskosten te betalen. De begunstigde is in de meeste gevallen de partner of de kinderen van de overledene, maar dat kan even goed de begrafenisondernemer zelf zijn. Controleer of het verzekerde bedrag geïndexeerd is. Enkele verzekeraars bieden hun verzekerden jaarlijks een aandeel in de winst.  Een uitvaartverzekering met een naturapolis behoort eveneens tot de mogelijkheden. Hier wordt geen geld uitgekeerd. De begrafenisondernemer stuurt alle rekeningen door naar de verzekeraar, die alle rekeningen zal betalen. Een derde mogelijkheid is een combinatie van beide formules. Naast een aantal vooraf afgesproken naturadiensten, keert de verzekeraar ook een kapitaal uit aan de begunstigde.

Goedkopere alternatieven?

Is een uitvaartverzekering erg populair, dan zijn daar uiteraard ook nadelen aan verbonden. Sloot je op jonge leeftijd een uitvaartverzekering af, dan is zo’n verzekering peperduur. Door op eender welke manier een spaarreserve of een kapitaal op te bouwen,kan je veel besparen. In dit geval kan je het nodige bedrag voor je uitvaart nog altijd op een spaarrekening zetten of voor een andere spaar- of beleggingsformule kiezen.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Tags: , , , , , , ,