Is een hypothecaire lening vervroegd aflossen verstandig

Vermits we allemaal met een baksteen in onze maag geboren worden, zorgen we er hoe dan ook voor onze droomwoning toch te kunnen realiseren, hoe duur bouwen de laatste jaren ook is geworden. Precies omdat bouwen steeds duurder wordt, gaan steeds meer landgenoten een hypothecaire lening aan om hun bouwdroom toch waar te maken. Precies als alle andere leningen, moet je uiteraard ook je woonkrediet tijdig afbetalen. Maar wat als je dit vroegtijdig wil doen? Kun je een hypothecaire lening zomaar in één keer terug betalen of zijn daar voorwaarden aan verbonden en zo ja, welke?

Een hypothecaire lening of een woonkrediet kun je zowel bij een klassieke bankinstelling als bij een andere kredietverstrekker afsluiten om een woning of bouwgrond te kopen, of om je droomwoning te bouwen. Het gevolg hiervan is dat het bij een hypothecaire lening steeds om grote bedragen gaat, waatbij de kredietverleners hun financiële risico’s uiteraard zo klein mogelijk willen houden. Bij zo’n hypothecair krediet zal de kredietverlener dan ook steeds een belangrijke waarborg vragen aan de kredietnemer. Zo wil de hij zich min of meer veilig stellen ingeval je jouw maandelijkse afbetalingen niet meer nakomt. Dat betekent precies dat de bank vanaf dat moment het recht heeft jouw woning openbaar te verkopen om zijn geleende geld zoveel mogelijk te recupereren.

Lening met lange termijn

Het gaat hier steeds over een lening met een lange looptijd, meestal voor een periode die varieert tussen twintig en zelfs dertig jaar. Zoals dat met alle andere leningformules het geval is, moet je ook bij een woonkrediet het geleende geld maandelijks stipt terug betalen, samen met een deel van de intresten. Je gaat dus voor een lange tijd een verplichting aan tegeover de bank, die je best nakomt om problemen te vermijden. Maar wat als je financiële situatie op termijn verandert, en je in staat bent het resterende bedrag van je hypothecaire lening in één keer terug te betalen? Is zo’n vervroegde terugbetaling wel mogelijk en hoe pak je dit dan aan?

Vervroegde terugbetaling mogelijk?

Zo een vervroegde terugbetaling van je hypothecaire lening is bij alle financiële bankinstellingen perfect mogelijk. Je kan steeds een deel van het kapitaal in één keer terug betalen, en dit minstens één keer per jaar. Het is ook mogelijk meer dan tien procent van het openstaande saldo van je lening vervroegd terug te betalen, zelfs voor het volledige bedrag.

Extra kosten bij vervroegde terugbetaling?

Volgens financiële analysten is een woonkrediet vroegtijdig aflossen pas intressant als er een verschil in rentevoet bestaat van minstens één procent, en wanneer je nog een lange tijd te gaan hebt.

Let wel op, aan zo een vervroegde terugbetaling zijn steeds extra kosten, of een wederbeleggingsvergoeding, verbonden. Betaal je lening én rente in een keer terug, dan betaal je in de meeste gevallen een wederbeleggingsvergoeding gelijk aan de rente van drie maand op het resterende bedrag. Bij een gedeeltelijke terugbetaling bedraagt deze wederbeleggingsvergoeding eveneens de rente van drie maanden maar, dan wel op het gedeelte van het bedrag dat je vervroegd terug betaalde. Je moet dus voor en tegen voor jezelf tegen mekaar afwegen, maar een hypothecaire lening vervroegd terug betalen is dus niet steeds even verstandig.

Op zoek naar een kleine minilening?


… Of op zoek naar een grote lening?

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Tags: , , , , , , ,