Huur: op wat moet je letten bij het huren van een studentenkamer

Wie de komende weken geen studentenkamer te pakken krijgt, krijgt het ongetwijfeld erg moeilijk om er tijdig een op de kop te tikken. In het vooruitzicht van volgend schooljaar trekken dan ook heel wat studenen op zoek naar een geschikte studentenkamer.  Er is immers grote nood aan geschikte studentenkamers, of studentenkoten. Ben je bij de gelukkige en heb je toch een geschikte kamer weten te vinden, op wat moet je dan zéker letten bij het afsluiten van een huurcontract voor zo’n studentenkamer?

Heb je een studentenkamer gevonden, dan is het erg verleidelijk zo vlug mogelijk de huurovereenkomst te tekenen zodat je voor volgend academiejaar onderdak bent. Om achteraf niet met onoverkomelijke problemen te worden geconfronteerd, is het aan te raden ook in dit geval je huurovereenkomst aandachtig te lezen vooraleer er je handtekening onder te zetten. Bij het verhuren van studentenkamers maken eigenaars nogal eens mondelinge beloftes, waar achteraf weinig of niets meer van terecht komt. Om dat te voorkomen, kun je alles best op papier zetten, wil je achteraf niet de rekening gepresenteerd krijgen van eventuele schade die vroeger door andere huurders werd aangebracht en nooit werd betaald.

Huurwetgeving

 

In tegenstelling met het huren van een woning of een appartement is de huurwetgeving niet van toepassing op een studentenkamer. Die is enkel van toepassing wanneer je studentenkamer je hoofdverblijfplaats is. Het gaat hier meestal om een tweede verblijfplaats, en daarvoor geldt de algemene huurwetgeving.

Huurovereenkomst verplicht

Het opstellen van een huurovereenkomst is wettelijk verplicht, ook voor een studentenkamer. Je kan daarvoor bij de huisvestingsdiensten van de universiteiten en hogescholen terecht die over modelcontracten beschikken.

Naast de adressen van huurder en verhuurder vermeldt het huurcontract de begindatum van de huurovereenkomst, de beschrijving van de kamer of van de verschillende ruimtes en uiteraard de huurprijs. Deze huurovereenkomst wordt meestal in drie exemplaren opgesteld, een voor de verhuurder, een voor de huurder en een voor de registratie.

Verhoging huurprijs

Het belangrijkste in een huurcontract is uiteraard de huurprijs. Voor een kamer van pakweg twaalf vierkante meter betaal je gemiddeld zo’n 300 euro, voor een studio 390 euro. Die huurprijs hangt uiteraard van verschillende factoren af, niet in het minst van de stad en van de ligging van de studentenkamer of studio. Tijdens de duur van het huurcontract kan de huurprijs niet worden aangepast, dat is alleen mogelijk bij een nieuwe huurovereenkomst.

Bijkomende kosten

Bij het huren van een studentenkamer komen meestal bijkomende kosten voor water, gas en elektriciteit en telefoon en internet om het hoekje kijken. Kijk goed na op welke manier deze worden aangerekend. Er zijn op dit vlak immers verschillende mogelijkheden. Gaat het om een zogenoemde all- in huurprijs dan zijn alle bijkomende kosten in de huurprijs inbegrepen, en kan er dus niets extra’s worden aangerekend. Andere contracten rekenen de bijkomende kosten apart aan op basis van facturen en meterstanden. Andere eigenaars van studentenkamers rekenen dan weer met voorschotten die voor een afgesproken datum moeten betaald worden. Wanneer de huurovereenkomst ten einde loopt krijg je dan de eindafrekening gepresenteerd. Je doet er dus goed aan bij de start en op het einde van je huurovereenkomst alle meterstanden te noteren. Huurcontracten voor studentenkamers lopen meestal voor een periode van tien maanden.

Extra tips van de huurdersbond

  • Contract opeggen: in principe kun je een huurovereenkomst van bepaalde duur zoals dat met een studentenkamer het geval is, niet vroegtijdig opzeggen. Probeer bij het afsluiten van je huurovereenkomst een opzegregeling af te spreken en laat die dan ook in de overeenkomst opnemen. Is er op dit vlak niets in je contract voorzien en beïndig je vroegtijdig je studies, dan kun je met de verhuurder een minnelijke schikking afspreken.
  • Registratie: net als bij de huur van een woning of een appartement is het aan de verhuurder om je huurovereenkomst te registreren. Dat huurcontract moet ten laatste twee maanden na de ondertekening geregistreerd zijn.
  • Huurwaarborg: bij het huren van een studentenkamer of studio is het betalen van een huurwaarborg de meest gangbare zaak. Die waarborg mag maximum drie maanden huur bedragen en wordt achteraf gebruikt om eventuele schade veroorzaakt door de huurder te vergoeden. Dring er bij de verhuurder op aan deze huurwaarborg op een geblokkeerde rekening te plaatsen zoals dat bij de verhuur van een woning of appartement het geval is. Bij het verhuren van studentenkamers blijft die huurwaarborg meestal in handen van de verhuurder en dat zorgt dikwijls voor aanslepende problemen.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Tags: , , , , , , , , , , , , , ,