Hoe waarde inboedel bepalen voor brandverzekering?

Net als de eigenaar van een woning, ben je ook als huurder verplicht een brand- of woningverzekering aan te gaan. Als huurder heb je immers ook verantwoordelijkheid tegenover je huiseigenaar. Een brand- of woningverzekering is ook voor jou als huurder een noodzaak. Een uitslaande brand brengt niet alleen je huurwoning, maar ook je ganse inboedel in gevaar. Daar blijft het niet bij. Je bent immers als huurder verantwoordelijk voor alle schade die je aan je zogenoemde derden, in dit geval dus je huisbaas, aanricht. Dat alleen is al ruimschoots voldoende om bij het ondertekenen van een huurovereenkomst onmiddellijk een brandverzekering af te sluiten. Hoe vind je een goedkope en toch betrouwbare brandverzekering en met wat moet je rekening houden bij de waardebepaling van van je inboedel, nodig voor het aangaan van een brandverzekering?

We willen allemaal onze inboedel en waardevolle spullen zo goed mogelijk beschermen tegen alle mogelijke schade, zeker tegen brandschade. De meeste huiseigenaars verplichten hun huurders dan ook een brand- of woningverzekering aan te gaan, zodat hij bij eventuele brandschade zeker is dat ook jouw verzekering hem zal vergoeden voor de opgelopen schade waarvoor jij zou verantwoordelijk wordt gesteld.

Hoogte premie bepaald door waarde inboedel

Hoe hoog uiteindelijk het bedrag van je brandverzekeringspremie zal zijn, is niet zomaar in één, twee, drie te zeggen. Om dat te kunnen bepalen is een waardebepaling van je inboedel nodig, gaande van een doodgewone stoel tot je computerinstallatie. Je verzekeringspremie wordt dus in belangrijke mate bepaald door de waarde van je bezittingen die in je huurwoning een plaatsje vonden. Deze waardebepaling zal ook het bedrag beïnvloeden dat je bij een uitslaande brand voor je inboedel zal uitbetaald krijgen door je verzekering. Doe zo’n waardebepaling van je inboedel zeker niet lukraak, maar verlies daarbij zeker niets uit het oog. Onderschat de waarde van je meubilair en andere bezittingen niet. Doe je dat wél, dan zal de verzekering je bij eventuele brandschade onvoldoende uitbetalen om het beschadigde of vernielde voorwerp te kunnen vervangen. Zo een waardebepaling doe je niet op eigen houtje. Laat je bijstaan door je verzekeringsmakelaar, die heeft ervaring op dit vlak.

Is een goedkope brandverzekering ook veilig?

Velen zoeken naar een goedkope (brand)verzekering, maar is dat wel een goede oplossing? Kies zeker niet de goedkoopste brandverzekering, en lees je contract  grondig na vooraleer je handtekening te plaatsen. Verlies daarbij de kleine letterjes niet uit het oog, en controleer de dekking en de waarborgen die aan zo’n goedkope verzekeringspremie zijn verbonden.

Voordelige verzekering kies je online

Een  voordelige brandverzekering vind je ongetwijfeld online. Alle belangrijke verzekeringsmaatschappijen bieden op hun websites berekeningsmodules aan, waarmee je op een eenvoudige en weinig tijdrovende manier de hoogte van jouw toekomstige verzekeringspremie kunt berekenen. Daarvoor moet je enkel alle gegevens over de woning en de waarde van je inboedel in de speciale module in brengen. Die zal aan de hand van deze gegevens voor jou de meest geschikte verzekeringsmaatschappijen, hun voordeligste premie en de dekking en waarborgen van de brandverzekering naast mekaar zet. Op die manier is kiezen kinderspel en kan je goed geïnformeerd de onderhandeling met de verzekeringsmakelaar aanvatten.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Tags: , , , , , , , , , ,