Goed doel: zorg met Unicef voor welzijn van onze kinderen!

Zélf meewerken aan  het welzijn van alle kinderen, waar ook ter wereld, is er iets mooier om een goed doel  te steunen? Unicef zorgt er nu al vele jaren voor dat elk land, waar ook ter wereld, de rechten van kinderen respecteert en naleeft. Uiteraard kan Unicef dat niet alleen. Kinderen over de hele wereld een helpende hand toesteken bij het overwinnen van hun schrijnende en dikwijls écht mensonterende armoede, ziekte, geweld en discriminatie, is beslist een goed doel dat kan tellen. Zo’n goed doel steunen als Unicef geeft pas écht voldoening. Met een kleine financiële bijdrage help je Unicef flink op weg om zijn doelstellingen te bereiken, maar naast deze noodzakelijke financiële hulp zijn er nog heel wat andere mogelijkheden om Unicef te helpen!

Unicef werd kort na de tweede wereldoorlog officieel boven de doopvont gehouden om het welzijn van kinderen, in alle uithoeken van de wereld, te behartigen en kinderuitbuiting uit te roeien. Oorspronkelijk was het huidige Unicef actief als United Nations Childeren’s Fund. Vanaf 1953 strijdt men als United Nations International Childeren’s Emergency Fund of Unicef tegen alle mogelijke armoede van kinderen overal ter wereld.Unicef is één van de grootste organisaties van de Verenigde Naties die het welzijn van kinderen op internationaal vlak met alle mogelijke middelen probeert te verbeteren.

Zelfde doelstellingen

Vandaag strijdt Unicef nog steeds tegen hetzelfde onrecht waarvan miljoenen kinderen over de ganse wereld nog altijd het slachtoffer van zijn zoals kinderarbeid, opvang en begeleiding van zowel weeskinderen als van  kindsoldaten, prostitutie en misbruik van minderjarige. Verder houdt Unicef zich vooral bezig met de oprichting van scholen en met het organiseren van onderwijs, met het tot stand brengen van veiligheid voor de betrokken kinderen  en dit op lange termijn. Deze wereldorganisatie voor de rechten van het kind in zijn breedste betekenis zorgt ook voor de noodzakelijke opvang van de vele straatkinderen. Daarbij streeft de organisatie meer en meer naar nauwe samenwerking met de lokale overheden.

Vandaag is Unicef als een van de belangrijkste goede doelen daar dus meer dan ooit mee bezig! Dat doet deze kinderorganisatie door het organiseren van tal van internationale projecten, verspreid over de hele wereld.

Dankzij Unicef naar school

Miljoenen kinderen gaan dankzij jouw financiële en materiële hulp naar school. Voor ons de meest normale zaak van de wereld, maar zonder Unicef hadden al deze kinderen de schoolbanken nooit gezien! Dankzij jouw financiële steun aan deze kindvriendelijke organisatie worden jaarlijks ontelbare kinderen ingeënt tegen dodelijke ziektes als malaria en kinderziektes mazelen. Unicef zorgt er ook voor dat deze kinderen dagelijks over voldoende en gezonde voeding kunnen beschikken. De strijd tegen de aidsepidemieën in Afrika houdt Unicef nu al lange tijd bezig. Jaarlijks worden miljoenen kinderen het slachtoffer van deze ziekte, in deze landen nog steeds een van de belangrijkste doodsoorzaken. Kortom, overal waar kinderen in nood verkeren of waar om welke reden dan ook een noodsituatie heerst, is Unicef actief!

Actief in bijna 200 landen

Unicef heeft het vandaag drukker dan ooit. Zo is deze kindvriendelijke goede doelen organisatie nu actief in bijna tweehonderd landen. Om zijn vele hulpprogramma’s in ontwikkelingslanden te kunnen blijven realiseren heeft Unicef uiteraard de nodige financiële middelen nodig.
Unicef wordt hiervoor door vele overheidsinstanties en particulieren zowel financieel als materieel gesteund. Daardoor kan het de rechten van al deze kinderen in nood veilig stellen. De financiële steun wordt door Unicef hoofdzakelijk gebruikt voor de (gezondheids) zorg van de allerkleinsten (38%), voor levensnoodzakelijke vaccinaties (19%) vaccinatie, voor de bescherming van kinderen in oorlogsgebied (10%)bescherming, de onverminderde strijd tegen HIV en aids (8%).

Dankzij jouw financiële steun kunnen deze kinderen naar school. Dat was anders onmogelijk

Unicef is vooral actief in Azië, in Afrika. het Midden Oosten en in Latijns Amerika.

Unicef in België

Om zijn zijn internationale opdracht te kunnen blijven vervullen werft Unicef in België fondsen via mailings, legaten, het organiseren van allerlei evenementen en met het opzetten van partnerships met allerlei bedrijven. Unicef heeft hier ook een belangrijke informatieve opdracht.

Zo kun je Unicef helpen:

  • Financiële steun: dankzij de financiële steun van velen is Unicef in staat zijn strijd voor het welzijn van onze kinderen wereldwijd te kunnen verder zetten.
  • Materiële steun: Je kan Unicef helpen ook concreet helpen om de kindersterfte terug te dringen door het geven van allerlei hulpgoederen.
  • Testament: zelfs na je overlijden kun je meewerken aan het tot stand brengen van een betere toekomst voor alle kinderen ter wereld. Je kan dit door Unicef in je testament te plaatsen.
  • SMS ‘Unicef’ naar 4333:op deze manier schenk je eenmalig twee euro aan Unicef (excl. telefoonkosten). Eén sms is goed voor vijf vaccins tegen de mazelen.

    Unicef zorgt wereldwijd voor het welzijn van onze kinderen

  • Bedrijven: kunnen uiteraard ook meewerken aan de doelstellingen van Unicef. Je kan dit met je bedrijf dankzij intensief partnership of als supporter
  • Ledenwerving: Unicef heeft steeds nood aan ledenwervers op straat deur- aan- deur leden werven en financiële steun verzamelen.
  • Spreekbeurt in jouw school: nodig een jeugdvoorlichter uit voor een gastles in je school.

Jouw financiële steun

Zonder jouw financiële steun is Unicef nergens!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...