Geld lenen zonder tussenkomst van de bank

Je hebt het financieel moeilijk om maandelijks rond te komen, en nu kreeg je enkele onverwachte rekeningen in de dus die dringend moeten betaald worden. Een lening kan uitkomst bieden, maar dat is niet altijd even gemakkelijk. Sloot je in het verleden al één of meerdere  leningen af die je niet tijdig kon terug betalen, dan zit je pas écht in de problemen. Oplossingen om zelfstandig uit je financiële put te kruipen, liggen zeker niet dik gezaaid. Er is dan nog één uitweg, en dat is lenen zonder tussenkomst van de bank. Hoe pak je dit aan en op wat moet je letten om te voorkomen dat je problemen nog groter worden dan ze al zijn?

We worden allemaal al wel eens geconfronteerd met een financieel moeilijke periode. Als er dan nog extra uitgaven opduiken of er doet zich iets onverwachts voor, dan wordt het pas écht moeilijk om je hoofd boven water te houden. Lenen zonder tussenkomst van de bank kan dan een oplossing zijn. Dat is als particulier niet evident. Er zijn immers niet zo heel veel redenen om niet bij je bank te lenen. Je vertrouwde bankier is immers dé meest aangewezen vertrouwenspersoon om een voordelige lening af te sluiten. Met een een zwarte lijstmelding bij de Nationale Bank achter je naam hebt, is het ook voor hem onmogelijk je een lening toe te staan.

Je moet vlug over extra geld beschikken…

Naast het feit dat je wegens vroegere wanbetaling op de zwarte lijst staat, zijn er nog redenen waarom je een lening buiten de bank om wil aangaan. Wanneer je in ernstige geldnood zit, wil je uiteraard zo vlug mogelijk over het geld kunnen beschikken. Met een particuliere lening is dat mogelijk.  Het is ook mogelijk dat de bank over onvoldoende gegevens beschikt om een lening toe te staan. Een lening aangaan zonder bank zal je beslist méér kosten, wegens de hogere rente die men je zal aanrekenen.

Waar als particulier lening aangaan zonder bank?

Een lening buiten je bank afsluiten is allemaal goed en wel, maar waar kan je daarvoor terecht? De mogelijkheden daarvoor liggen uiteraard niet zomaar voor het grijpen. Je kan dan enkel nog hopen bij een particulier te kunnen lenen. Dat kan zowel bij familie als vrienden, je werkgever, via een onderpand of bij een wildvreemde zijn.

Lening afsluiten bij onbekende particulier

Er zijn heel wat (onbekende) particulieren die er zéker voor te vinden zijn leningen te verlenen aan particulieren in geldnood. Een particuliere kredietverlener biedt zijn diensten aan via advertenties in de geschreven media, en ook meer en meer online. Het lenen van onbekende particulier is duur.  Wees hier extra voorzichtig, het risico op malafide kredietverleners is zéker niet denkbeeldig.  Betaal vooraf  niets, ook geen dossierkosten. Het lenen bij een onbekende particulier is dan ook sterk af te raden.

Particulier geld lenen bij familie

Een andere mogelijkheid is het afsluiten van een lening bij familie, vrienden of kenissen. Dat is zéker het overwegen waard, én alvast betrouwbaarder dan lenen bij een onbekende particulier.  Wees eerlijk over de redenen van je lening en, ook al gaat het om familie, toch is het aan te raden alles nauwgezet op papier te zetten om latere misverstanden en problemen te voorkomen. Lenen bij familie, en dat zal dan in eerste instantie de ouders zijn, biedt bijkomende voordelen. De kans is groot dat je over de rente kunt onderhandelen, en heb je het al eens moeilijk om tijdig terug te betalen, dan zal dat zeker nooit zo dramatsich zijn  dan bij de bank of een onbekende particulier.

Voorschot vragen op je loon

Heb je slechts een beperkt bedrag nodig, dan kan je overwegen om bij je werkgever een voorschot op je loon te vragen. Dat is zeker een betrouwbare vorm van een beperkte lening, zonder tussenkomst van een bank. Zo ben je zeker van een betrouwbare kredietverlener, en  je werkgever loopt geen enkel financieel risico. Je kan immers overeen komen om bij iedere loonuitbetaling een deel van Je loon te gebruiken als terugbetaling van je lening. Deze mogelijkheid biedt zeker ook uitzicht op een lage, of zelfs geen rente.

Lening met onderpand

Een lening afsluiten met een onderpand is ook nog een mogelijkheid, maar dan wél  als je écht geen andere uitweg meer hebt.  Je moet dan wel over waardevolle zaken beschikken zoals juwelen, electro of  een recent televisietoestel, om als onderpand te geven. Je zal ongetwijfeld een bedrag krijgen dat lager zal zijn dan de marktwaarde van de in pand gegeven goederen. De kosten die je als rente zal moeten betalen om je goederen terug te krijgen zal ongetwijfeld ook hoger liggen dan de geldende rente. Bij een lening via onderpand kun je wel onmiddellijk over je geld beschikken.

Op zoek naar een kleine minilening?


… Of op zoek naar een grote lening?
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Tags: , , , , , , ,