Geld lenen en toch op de zwarte lijst staan? Het kan!

Je staat op de zwarte lijst van de Nationale bank, en wil toch een lening aangaan om een financieel moeilijke periode te overbruggen? Het kan, zéker wanneer je er naar zoekt op internet. Officiële kredietverstrekkers lenen niet zomaar aan om het even wie, ze zijn veel minder soepel geworden dan enkele jaren geleden voor ze een krediet toekennen. Ze bouwen allerlei controlemiddelen in om hun risico zoveel te beperken. Toch zijn er vooral in de privé- sector altijd nog wel kredietverstrekkers te vinden die, ondanks een vermelding op de zwarte lijst van onze Nationale Bank, een lening toekennen. Dat is in de meeste gevallen zéker niet in het voordeel van de consument. Slaagt die er er niet in zijn geleend bedrag tijdig terug te betalen, dan zit hij pas goed met onoverkomelijke financiële problemen opgescheept.

Wat is dan precies deze zwarte lijst die door de Nationale Bank van België wordt bijgehouden en geactualiseerd? Op die lijst komen alle wanbetalers die niet regelmatig en tijdig hun lening terug betaalden. We komen op deze zwarte lijst terecht wanneer we een betalingsachterstand van minstens drie maanden hebben opgelopen. Nadat de lening is afbetaald, blijven we in principe nog minstens één jaar op die lijst staan. Die zwarte lijst is er niet voor niets. Met deze lijst willen de kredietverstrekkers hun risico uiteraard zoveel mogelijk beperken, maar dat is niet alles. Met deze zwarte wil men ook de consument tegen over creditering beschermen. Willen we toch een nieuwe lening aangaan, dan wachten we daar bij voorkeur mee tot de termijn verstreken is en we van de zwarte lijst worden geschrapt.

Ondanks zwarte lijst toch nog mogelijkheden voor lening

Kunnen we uiteindelijk niet zonder nieuwe lening en staan we nog steeds op de zwarte lijst, dan zijn er toch nog beperkte mogelijkheden voor het afsluiten van een nieuwe lening. Ondanks die zwarte lijst melding, kunnen we als huiseigenaar toch nog een lening aangaan. Of dit echter zo voordelig is voor de kredietaanvrager valt sterk te betwijfelen. De kredietgever loopt hierbij een eerder beperkt risico. Komen we onze verplichtingen niet na? en betalen we onze lening niet tijdig én regelmatig terug, dan verkoopt de kredietverstrekker immers onze woning om het geleende geld te kunnen recupereren. Vaak gaat het over kleinere bedragen.

Lenen bij privé persoon

Een andere mogelijkheid is lenen bij een privé- persoon. Dat is zéker geen optie, want dergelijke privé- kredietverstrekkers vragen meestal woekerintresten omdat hun risico zoveel groter is.

Belenen of verpanden

Een derde mogelijkheid om een lening aan te gaan ondanks onze vermelding op de zwarte lijst van de Nationale Bank, is belenen of verpanden. Om toch een lening te kunnen aan gaan, geven we bijvoorbeeld een auto of juwelen als onderpand voor onze lening. Pas wanneer we onze lening, uiteraard mét intrest terugbetaalden, krijgen we datgene wat we als onderpand hebben gegeven, terug. Betaal je jouw lening niet stipt terug, dan verandert jouw in onderpand gegeven voorwerp van eigenaar…

Een lening aangaan om een put te vullen…

Velen lossen de ene lening af door een andere aan te gaan. Dit is uiteraard geen oplossing. Dan is de verleiding immers groot om nieuw verkregen lening voor andere doeleinden te gebruiken dan onze vorige lening af te betalen, zodat we ons nog dieper in de schulden steken. Daardoor komen we in een spiraal van schulden terecht die we alleen onmogelijk kunnen doorbreken. Dan is hulp van het OCMW of het CAW en in een verder stadium de collectieve schuldbemiddellaar de enigste uitweg…


Op zoek naar een kleine minilening?


... Of op zoek naar een grote lening?

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Tags: , , , , , ,