Energielabel bepalend voor huurprijs woning

Je gaat de komende weken je woning verhuren, en hebt nog niet  aan je energielabel gedacht? Dit energiecertificaat werd recent ingevoerd, en je doet er als verhuurder goed aan zo’n energielabel aan te vragen. Dat is zonder meer een noodzaak, want als verhuurder ben je immers verplicht een kopie van dat energiecertificaat aan je toekomstige huurders te bezorgen. Zo’n energiecertificaat leert de huurder of het een energiezuinige woning betreft die hij plan plan is te huren of, integendeel, een energievreter. Met de invoering van dit energielabel wordt de maximum huurprijs gekoppeld aan het energieverbruik van de betrokken woning. De energiezuinigheid van een woning is dus voortaan mede bepalend voor het vaststellen van de huurprijs. Iedere verhuurder heeft er dus baat bij zijn woning extra te insoleren of energievriendelijke werken te laten uitvoeren. Deze extra investering wordt op termijn immers terugbetaald door de hogere huurprijs die hij mag vragen voor zijn energiezuinige woning.

 

Het energielabel is voorlopig nog niet voor voor alle woningen verplicht. Inderdaad, het geldt niet voor woningen waarvan de huurovereenkomst voor 2008 werd afgesloten, en waarvoor toen geen energielabel werd afgeleverd. Het is evenmin van toepassing op huurwoningen met een zogezegde geliberaliseerde huurprijs. Het energielabel wordt in alle landen van de Europese gemeenschap verplicht ingevoerd. Daarmee wil Europa de strijd aangaan tegen de opwarming van moeder aarde, én het behoud van onze kostbare energiebronnen veilig stellen. Het energielabel is niet meer dan een technische expertise voor vastgoed. Deze technische controle speelt een belangrijke rol bij het vaststellen van de huurprijs én de verkoopsvoorwaarden van vastgoed.

De energetische waarde van je woning

Het energieprestatiecertificaat legt in geen geval eisen op aan potentiële huurders of kopers over de uiteindelijke energetische waarde van een woning. Het label geeft de energetische kwaliteit van de woning aan, en dit op basis van de energie- eigenschappen van het vastgoed. Daarbij wordt de isolatiewaarden van muren en daken, ramen en deuren en van het warme water in aanmerking genomen. Bij de uiteindelijke berekening van dit energielabel worden uitsluitend de eigenschappen van de woning in rekening gebracht. Zowel verkopers als verhuurders kunnen, eens in het bezit van het energielabel, de waarden van hun pand extra in de verf zetten.

Huurprijs mede afhankelijk van energielabel

 

Het energielabel kan verstrekkende gevolgen hebben voor zowel de verkoop- als de huurprijs van je woning.  Zo kan de maximale huurprijs veranderen voor alle huurwoningen die over een energielabel beschikken én voor die huurhuizen zonder dit energielabel waarvan de huurovereenkomst vanaf 2008 werd afgesloten. Dat heeft in de eerste plaats belangrijke gevolgen voor verhuurders van energieverslindende woningen. Huurders zullen vaststellen dat voor onzuinige woningen met een energielabel G hun huurprijs opmerkelijk zal dalen. Daalt de maximum huurprijs als gevolg van een slecht scorend het energielabel, dan wordt de huidige huurprijs bevroren tot 2014. Bij huurovereenkomsten die vanaf 1 julie worden afgesloten, zal de huurprijs wél worden verlaagd.

 

Energielabel bepalend

 

Vanaf 2014 zal het energielabel een belangrijke rol spelen bij het vaststellen van de huurprijs van alle woningen. Vanaf dan kan een té hoge huurprijs in verhouding tot de energievriendelijkheid van de betrokken woning aanleiding geven tot een verlaging van de huurprijs. Dan speelt de datum van de huurovereenkomst geen enkele rol meer.

Hoeveel kost zo’n energielabel?

 Zo een energielabel is uiteraard niet gratis. Er zijn verschillende, door de overheid officiël erkende instanties die zo’n energiecertificaten afleveren. De kostprijs ervan varieert van bedrijf tot bedrijf. Toch enkele richtprijzen voor het opstellen van een energielabel:

  • Studio: vanaf 100 euro.
  • Appartement: vanaf 110 euro.
  • Rijwoning: vanaf 130 euro.
  • Half open bebouwing: vanaf 155 euro.
  • Open bebouwing: vanaf 205 euro.

 

 

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Tags: , , , , , ,