Energiedrankjes met alcohol verslavend én dodelijk

Hippe energiedrankjes in alle mogelijke kleuren, formaten en samenstellingen vinden vooral bij jongeren een  grote afzet. Ze zijn uit het uitgaansleven nog nauwelijks weg te denken.  Maar zijn deze opvallend kleurrijke energiedrankjes wel zo onschuldig dan ze er uit zien  en handige reclame- jongens ons willen doen geloven? Deze dorstlessers bevatten immers bijzonder hoge concentraties cafeïne en taurine, beiden verslavende stoffen. Welke invloed hebben deze energiedrankjes op onze gezondheid , en dan vooral bij jongeren?

Energiedrankjes, allen met een opvallend hoge dosis cafeïne en taurine, ze geven de consument méér dan vleugels, zo blijkt nu. Ze zijn nochtans niet meer uit het lijstje met voorkeursdrankjes van onze jongeren weg te denken.

Recent wetenschappelijk onderzoek door verschillende Europese verbruikersorganisaties, leerde ons dat deze drankjes lang niet zo onschuldig als ze er uit zien. “Drinken in grote hoeveelheden zelfs gevaarlijk verslavend“, zo waarschuwen wetenschappers.

Energiedrankjes beïnvloeden je zenuwstelsel

Maar er is spijtig genoeg veel méér aan de hand. Net als softdrugs, stimuleren deze energiedrankjes ons zenuwstelsel, en op langere termijn zijn ze zelfs verslavend. De verbruikersorganisaties pleiten bij de verschillende overheden deze drankjes te verbieden aan jongeren onder zestien jaar. En uitgerekend in deze leeftijdscategorie vinden producenten van deze energiedrankjes hun grootste afzetgebied. De producenten van deze omstreden energiedrankjes doen gouden zaken. Volgens recent cijfermateriaal, stijgt hun omzet jaarlijks met ruim tien procent. Het aantal jongeren dat de Red Bulls en ander kleurrijk spul jaarlijks naar binnen gieten, groeit angstaanjagend.

Onderste uit de kan

Volgens onderzoekers zijn deze energiedrankjes ongezond en zelfs gevaarlijk. De samenstelling ervan spreekt boekdelen. Gemiddeld bevat zo’n blikje energiedrank van amper 250 ml, maar liefst 80 mg cafeïne. Dit laatste staat in schril contrast met de door deskundige aanvaardbare maximumdosis cafeïne van 2,5 mg per kilo lichaamsgewicht.

Deze situatie wordt nog problematischer wanneer je weet dat de producenten uiteraard het onderste uit de kan willen, en nu ook grotere blikjes met een inhoud van 500 ml op de markt brengen. Op die manier gieten de vele gebruikers van deze drankjes, maar liefst 160 mg cafeïne mee naar binnen. 

Cafeïne en taurine werken verslavend

Cafeïne is een drug, behorend tot de psychotrope alkaloïde. Vanaf een hoeveelheid van 300 mg of amper twee blikjes energiedrank, veroorzaakt cafeïne tal van ongewenste effecten, als hartkloppingen, rillingen, angst, ernstige slaapproblemen en verslaving. Bij het gebruik van grote hoeveelheden energiedrank doen deze psycotrope alkaloïden de gebruikers zelfs hun dronkenschap vergeten, waardoor nog meer alcohol wordt gedronken, met alle negatieve gevolgen vandien.

Taurine doet stofwisseling versnellen

Energiedrankjes bevatten echter nog meer schadelijk spul. Dat is zeker het geval  met taurine, het andere hoofdbestand van energiedrankjes. Taurine regelt het vochtgehalte in je hersenen én je hartfrequentie. Een overdosis verhoogt je stofwisseling in zo’n grote mate, dat het zware hoofdpijn én diarree veroorzaakt. Naast hoge concentraties cafeïne en taurine, bevatten deze hippe drankjes minstens negen (250ml), tot achttien (500ml) klontjes suker. Ze zijn dus ook mede-verantwoordelijk voor het sterk groeiend aantal jongeren dat kampt met ernstig overgewicht en tandproblemen.

Verbieden aan jongeren onder de zestien

Verschillende verbruikersorganisaties willen nu dat deze energiedrankjes verboden worden voor jongeren onder de zestien. Tegelijk ijveren ze voor meer en duidelijkere informatie op de blikjes mét een waarschuwing tegen de mogelijke gevaren van het drinken van deze energiedrankjes door jongeren. Taurine en cafeïne veroorzaken in  combinatie met alcohol te hoge bloeddruk en hartkloppingen en kunnen in deze omstandigheden zelfs dodelijk zijn.

Ook koffie en thee verbieden

De producenten van deze energiedrankjes zijn zich uiteraard van geen kwaad bewust. Zo wijzen ze er op dat één blikje van 250 ml niet méér cafeïne bevat dan een kop koffie of thee. Wanneer verschillende verbruikersorganisaties nu aandringen op het verbod van energiedrankjes aan jongeren beneden zestien jaar, dan moeten ze die lijn meteen doortrekken en dus ook koffie en thee voor deze leeftijdscategorie verbieden”, aldus de producenten van de omstreden energiedranken. Zij wijzen er tot slot nog op dat hun product door gezondheidsdiensten van méér dan honderdvijftig landen werd goedgekeurd.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...