Efficiënt pensioensparen een noodzaak

Door de toenemende vergrijzing van de bevolking, wordt pensioensparen steeds belangrijker. Wordt deze trend de komende jaren verder gezet, zoals algemeen wordt verwacht, dan is het moment waarop onze pensioenen onbetaalbaar worden, niet lang meer veraf. De noodzaak om zélf een bijkomend pensioen op te bouwen, wordt van jaar tot jaar belangrijker. Hoe kies je het voor jou meest geschikte pensioensparen, en wat zijn de mogelijkheden op dit vlak?

Je keuze is belangrijk, want daar hangt in belangrijke mate je levenskwaliteit tijdens deze nieuwe levensfase af. Met ouder worden, nemen ook je uitgaven voor gezondheid en verzorging toe, goede en uitgebreide informatie over de verschillende vormen van pensioensparen is dan ook zéker niet misplaatst.

Pensioensparen via verzekering of bank

Bij je keuze van de meest geschikte vorm van pensioensparen, heb je in ons land de keuze tussen twee mogelijkheden . Eén ervan is het afsluiten van een  pensioenspaarverzekering noemt, waarmee je  een gegarandeerde rente  tussen 2,50% en 3% procent opstrijkt. Deze rente kan je jaarlijk aanvullen met een deelname in de winst. Dat is uiteraard een variërend bedrag, en  dus niet gegarandeerd is. Alle vormen van levensverzekeringen, zelfs een schuldsaldoverzekering, komen voor deze manier van pensioensparen in aanmerking. Wil je maximaal op veiligheid spelen, dan heb je hier de mogelijheid om een bijkomende overlijdensverzekering af te sluiten. Premies voor zo’n pensioenspaarverzekering zijn vrij van verzekeringstaks, nu 1,10% bedraagt.

Collectief pensioensparen

Een andere vorm van pensioensparen is het collectief pensioensparen, een bankproduct waarbij je maandelijkse stortingen belegd worden in een pensioenspaarfonds. De opbrengst hiervan is niet gegarandeerd, en de uiteindelijke opbrengst van deze belegging is uitsluitend afhankelijk van de jaarlijkse opbrengst van het gekozen pensioenfonds. Het betreft hier een belegging op lange termijn, hetgeen het risico op een lager rendement tot een strikt minimum beperkt.

Wisselend belastingsvoordeel

Om het pensioensparen aan te moedigen, kregen pensioenspaarders belastingsvoordeel toegekend. Het bedrag dat voor fiscale aftrek uiteindelijk in aanmerking komt, verschilt van jaar tot jaar, en is grotendeels afhankelijk  van de totale som die kan gestort worden, en van een maximaal te indexeren bedrag dat fiscaal in mindering mag worden gebracht, zelfs wanneer je niet over een beroepsinkomsten beschikt. Betaal je geen belastingen meer, hou er dan rekening mee dat je ook van geen fiscaal voordeel kan genieten.  Voor dit belastingsvoordeel ben je tussen 18 en maximaal 64 jaar, en onderworpen aan de personenbelasting. Koos je voor een pensioenspaarverzekering, dan moet je aan enkele bijkomende voorwaarden voldoen. Zo ben je bij leven de begunstigde van dit systeem. Bij overlijden zijn dat je echtgeno(o)t(e) of wettelijk samenwonende partner, bloedverwanten tot de tweede graad als ouders, grootouders, kinderen, kleinkinderen, broers, zusters, halfbroers en halfzusters.

Dubbele fiscale aftrek in gezinsverband

In gezinsverband mogen beide partners het vooropgestelde bedrag fiscaal in mindering brengen. Het belastingvoordeel schommelt tussen minimum 30 en maximum 40% . De bijzondere gemiddelde aanslagvoet vind je op het aanslagbiljet.

Belastingen bij opname van gespaarde bedrag

Aan elke medaille is een keerzijde, en dat is hier niet anders. Wil je het opgebouwde bedrag vroegtijdig opnemen, dan betaal je daar belastingen op. Je kan deze belastingen echter zoveel mogelijk beperken.  Het bijeengespaarde kapitaal is onderworpen aan de zogenaamde taks op het langetermijnsparen. Deze heffing wordt rechtstreeks ingehouden op je spaartegoed, of op de theoretische afkoopwaarde op je zestigste verjaardag. Hierop  wordt geen personenbelasting geheven. Belangrijk hierbij is of  er al of niet opnemingen van kapitaal plaatsvonden vóór je zestigste. Is dat het geval, dan wordt er  in plaats van de taks op het langetermijnsparen een personenbelasting geheven. Bij overlijden voor de je zestigste, is er wél personenbelasting verschuldigd.
Wanneer de pensioenspaarder overlijdt, moet er op het verworven kapitaal ook successierechten worden betaald. Blijf je tussen je 60 ste en 64 ste verder sparen,  dan zijn deze bedragen volledig belastingvrij, wanneer je contract werd afgesloten vóór je 55 ste verjaardag.  Je geniet tegelijkertijd ook nog van de belastingvermindering die varieert tussen 30  en 40 procent.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Tags: , , , , , , , , ,