Septische putten ledigen is duur en kun je voorkomen

Jarenlang niet naar je septische put omkijken, en hem dus niet of nauwelijks onderhouden is om problemen vragen en dat kan je heel wat geld kosten. Grijp je niet onmiddellijk en deskundig in, dan zijn de problemen met verstopte afvoerleidingen niet te overzien. Door jarenlang gebruik slibt de afvoer immers langzaam maar zeker toe, en dan merk je pas de problemen wanner de put overvol en het dus te laat is. Het ledigen of meestal laten ledigen van je septische put is peperduur. Kunnen we er dan zélf niets aan doen om er voor te zorgen dat het nooit zover komt?

 

Een septische put is belangrijk voor de afvoer en de opvang van zowel vaste als van bezinkbare delen uit het afvalwater, en voor de afscheiding van oliën en vetten. Deze laatste stoffen zijn uiteraard de grootste vijanden van je afvoerleidingen én van  je septische put zelf. Bacteriën zorgen voor de gedeeltelijke afbraak van alle vaste en bezonken materiaal, en voor het vloeibaar maken van  de dikke en harde bovenlaag van je septische put. Bacteriën kunnen echter lang niet al het opruimwerk doen. Dat wat over blijft en wat bacteriën onmogelijk verteren, ruim je bij voorkeur jaarlijks zélf of  laat je door een gespecialiseerd bedrijf doen. Wanneer je de rekening van de professionele ruimdienst krijgt gepresenteerd, zal je dat ongetwijfeld zuur opbreken en zal je wellicht nooit meer het onderhoud van je septische put vergeten.

Problemen met afvoer afvalwaters  

 

Is je septische put boordevol, dan zal je dat vlug merken aan de afvoerleidingen, die uiteindelijk verstopt geraken. Je kan het toilet niet of onvoldoende doorspoelen. Bij een volle septische put zal je merken dat alle afvoerleidingen die er op zijn aangesloten, niet meer functioneren.

Zorg voor een geschikte septische put

 

 Je kan Zélf bij het ontwerp en de bouw van je septische put veel problemen voorkomen. Zorg dat de afmetingen van je septische put afgestemd zijn op de behoeften van je gezin. Eens je septische put gebouwd, is het moeilijk én peperduur hem later uit te breiden.

 

Volle put voorkomen

 

Je kan beter voorkomen dan genezen, en dat is ook hier zéker het geval. Staat je septische put op overlopen, is het leegmaken voor een vakman. Hun tussenkomst kost geld, het professioneel reinigen van je septische put is beslist een dure grap. Dat kan je perfect voorkomen door je septische put regelmatig een aangepaste onderhoudsbeurt te geven. Je kan ook preventief werken door geen zaken in de afvoer te gooien die niet in de septische put thuis horen.  Zorg er eveneens voor dat het regenwater van je dak en terras niet allemaal naar je septische put wordt afgevoerd. Voorzie daarom in de realisatie van een degelijke overloopbeveiliging naar de riolering of een sterfput. 

 

Gebruik geen giftige producten

 

Gebruik ter preventie zeker geen giftige stoffen als detergenten en/of  desinfecterende middelen. Voorkom dat allerlei geneesmiddelen en vooral antibiotica in  je septische put terecht komen, zij verminderen de bacteriologische werking van je septische put.

 

Gebruik nooit sterke zuren  en/of basen

 

Om verstopte leidingen te reinigen gebruiken we meestal sterke zuren en/of basen om het boeltje te ontstoppen. Commerciële onstoppingsmiddelen horen daarbij, en hebben een negatieve invloed op de verschillende biologische afbraakprocessen. Zij zijn dikwijls ook oorzaak van  structurele schade aan leidingen en tanks.

 

Organische oplosmiddelen vermijden

 

Omwille van hun sterk vermogen om oliën en vetten  af te breken, worden meestal organische oplosmiddelen en chloorwaterstoffen gebruikt als vuilafscheiders. Al deze organische oplosmiddelen betekenen een groot gevaar voor ons leefmilieu, en kunnen in de septische put alle goede micro- organisme vernietigen. Het gebruik van deze organische oplosmiddelen moet dan ook zoveel mogelijk vermeden worden.

 

Jaarlijkse controle noodzaak

 

Om zijn goede werking te kunnen garanderen, moet je septische put minstens één maal per jaar grondig gecontroleerd worden. De harde kost bovenaan de put mag in geen geval dikker zijn dan een vijftiental centimeter. Tot voor kort was je verplicht jaarlijks je septische put te laten reinigen,  maar die verplichting viel ondertussen weg. Na maximum drie jaar is het noodzakelijk je septsiche put te laten ledigen en grondig te reinigen. Voor hij opnieuw in gebruik wordt genomen, moet je de septische put eerst volledig met water vullen. Gebruik bij het schoonmaken of desinfecteren van je toiletten zo weinig mogelijk onderhoudsproducten, en geef daarbij de voorkeur aan biologisch afbreekbare middelen.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Tags: , , , , ,